Nu är resultatet för 2013 års prestationsersättning klar. Se SKL:s hemsida.

Nu är överenskommelsen klar för Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014.

Hela dokumentet hittar du här.

Dagens Medicin har skrivit en artikel om demensutredningar i primärvården. Läs om goda exempel från enheter som arbetar med SveDem. Hela artikeln hittar du här.

Måndag 21 oktober höll SveDem sitt årliga möte. I år anslöt ca 100 personer från olika verksamheter. Specialistkliniker och primärvård var representerade och även flera utvecklingsledare och forskare deltog.

Under förmiddagen presenterade registehållare Maria Eriksdotter data från 2012 års årsrapport och tackade alla för ett gediget arbete med SveDem. Emma Timerdal, regional koordinator i SveDem, presenterade de nya instruktionsfilmerna som finns på hemsidan. Susanne Sjöberg, projektledare Bättre liv för sjuka äldre, berättade om hur projektet fortskrider och som sista punkt innan lunchen presenterade Carina Stenmark, regional koordinator SveDem och Josefin Hellberg, utvecklingsledare i Värlmand, sitt framgångsrika arbete med implementering av SveDem i primärvården i Värmland. De kan redan visa på förbättringar som skett i primärvården bara genom att använda SveDem som stöd i utredningsprocessen.

Eftermiddagens program Förbättringar med stöd av SveDem leddes av Sofia Kialt, Kansliet för Nationella Kvalitetsregister. Föreläsning varvat med gruppdiskussioner, mycket uppskattat och gav inspisration till fortsatt arbete med förbättringar. 

             IMG 0664                                                  IMG 0667

    Susanne Sjöberg, projektledare SveDem                                  Sofia Kialt, Nationella Kvalitetsregistergruppen, SKL

Dagen avslutades med prisutdelning för framgångsrikt arbete med implementering av SveDem i primärvården i Värmland. Carina Stenmark och Josefin Hellberg mottog priset, 20 000kr för vidareutbildning inom demensområdet, från registerhållare Maria Eriksdotter.

Minnesanteckningar från mötet hittar du här

Årsrapporten hittar du under OM SVEDEM/årsrapporter och även här

Bilder från dagens föreläsningar hittar du i länkarna nedan. Klicka på namnet på respektive föreläsare.

Maria Eriksdotter, Registerhållare SveDem

Carina Stenmark, Regionalkoordinator SveDem och Josefin Hellberg, utvecklingsledare i Värmland

Sofia Kialt, Nationella Kvalitetsregistergruppen, SKL

Susanne Sjöberg, Projektledare och Regional koordinator i SveDem

Vi gratulerar vår registerhållare Maria Eriksdottar som den 1:a augusti påbörjade sitt nya uppdrag som prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) på Karolinska Institutet. Hon kommer dock att fortsätta som registerhållare för SveDem.

En studie från SveDem på mer än 7000 patienter med Alzheimers sjukdom visar att behandling med kolinesterashämmare minskar risken för hjärtinfarkt och död jämfört med dem som ej behandlats.

En studie publiceras i dag i den högt ansedda tidsskriften European Heart Journal.

För mer info se pressmeddelande från Karolinska Institutet och Umeå Universitet HÄR

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset som har Centralt Personuppgiftsansvar för SveDem har skrivit en ny patientinformation som vi nu skall använda. Du hittar den på hemsidan under ANSLUTNING eller "Information till dig med demenssjukdom". Den har två sidor och ersätter helt den gamla.  

Vi har uppdaterat registret. Läs mer under NYHETER/Uppdateringar i registret

Som ni ser har vi fått en ny hemsida. En del känner ni igen från den gamla och en del är nytt. Vi hoppas nu det skall vara lättare att hitta olika dokument. Under "Verktyg" hittar du alla manualer och formulär. Klicka gärna runt i rubrikerna överst på sidan och hör av dig om du saknar något.

Överenskommelsen för 2013 innebär viss förändring sedan förra året för registrering i SveDem. 2013 blir det ersättning för antal personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och som utretts och registrerats i SveDem i primärvården oavsett driftsform och det blir även ersättning för uppföljning i SveDem i primärvården. Hela överenskommelsen hittar du här

Nu har vi en ny lista över deltagande enheter, där man kan söka anslutna enheter per län och enhetstyp.

Nu har vi  uppdaterat formuläret efter de senaste ändringar som gjorts i registret.

"SveDem vill varmt gratulera ST-läkaren Dorota Religa, Stockholm, som fick pris för bästa vetenskapliga och pedagogiska posterpresentation* i geriatrik av Svenska Läkaresällskapet på Läkarstämman i Göteborg!

 

* Religa D, Spångberg K, Wimo A, Jönsson L, Edlund AK, Winblad
B,Eriksdotter-Jönhagen M:
Age affects dementia diagnostic work-up; data from SveDem, the Swedish
Quality Dementia Registry".

Ett stort GRATTIS till minnesmottagningen, Capio Geriatrik AB (Dalens sjukhus, Stockholm) som registrerade in den 10 000:e patienten i SveDem. De kommer att uppvaktas med diplom och det utlovade priset.
Vi gratulerar vår registerhållar Maria Eriksdotter Jönhagen som utnämnts till professor vid Karolinska Institutet.