foto bandklippning invigning plattform 20 maj 2021 

På bilden ses från vänster Karin Westling, landskoordinator SveDem, Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem och Madeleine Åkerman, koordinator SveDem. Foto: Arvid Kauppi

                                         

SveDem, Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, invigde med ett digitalt webbinarium sin nya IT-plattform den 20 maj som utvecklats i samarbete med Uppsala Clinical Research Center (UCR).

I samband med den symboliska bandklippningen visades glimtar och nyheter från den nya plattformen av Maria Eriksdotter, registerhållare, Karin Westling, landskoordinator och Madeleine Åkerman, koordinator samt Sara Hansson, sektionschef på UCR och medarbetare.

SveDem är ett av världens största register för personer med kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar.  Genom att samla in data om utredning, diagnos, behandling och omvårdnad kan anslutna enheter använda sina resultat i förbättringsarbeten. Data från SveDem används också flitigt i forskning och för ledning och styrning. SveDem anges som datakälla för uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det Personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet.

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har det centrala personuppgiftsansvaret (CPUA) för SveDem. SveDems kansli ligger på Medicinska enheten Åldrande, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset.

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.