Register som förvaltas av UCR


AURICULA
* – Nationellt register för förmaksflimmer och antikoagulation

GallRiks* – Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Kateterablationsregistret* – Nationellt kvalitetsregister för kateterablation vid hjärtrusningar

NRS* – Nationellt register över smärtrehabilitering

RiksSvikt* – Nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt

RiksSår* – Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår

Senior alert* – Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

SOReg* – Scandinavian Obesity Surgery Registry

SPAHR* – Svenska PAH & CTEPH registret

SPOR* – Svenskt perioperativt register

SVAR – Svenskt akutvårdsregister

SveDem* – Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar

SWEDCON* – Barnhjärtregistret (inkluderar GUCH, det vill säga vuxna med medfött hjärtfel)

SWEDEHEART* – Sammanslagning av RIKS-HIA, SEPHIA, SCAAR, TAVI, Svenska Hjärtkirurgiregistret och Kardiogenetikregistret.

RIKS-HIA – register över akut hjärtinfarktsvård

SEPHIA – register över sekundärpreventiv vård efter hjärtinfarkt

SCAAR – register över kateterburna kranskärlsingrepp

TAVI – register över kateterburna klaffbyten

Svenska Hjärtkirurgiregistret – register över öppna hjärtkirurgiingrepp

Kardiogenetikregistret – Svenskt register för ärftliga hjärtsjukdomar

SWEDEVOX* – Andningssviktregistret över oxygenbehandling och respiratorbehandling i hemmet

SWEDVASC* – Nationellt register för kärlkirurgi

TBI – Traumatic Brain Injury

ThoR – Allmän Thoraxkirurgi

*Nationellt kvalitetsregister med stöd från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) www.kvalitetsregister.se

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.