Register som förvaltas av UCR


AURICULA
* – Nationellt register för förmaksflimmer och antikoagulation

GallRiks* – Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Kateterablationsregistret* – Nationellt kvalitetsregister för kateterablation vid hjärtrusningar

NRS* – Nationellt register över smärtrehabilitering

RiksSvikt* – Nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt

RiksSår* – Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår

Senior alert* – Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

SOReg* – Scandinavian Obesity Surgery Registry

SPAHR* – Svenska PAH & CTEPH registret

SPOR* – Svenskt perioperativt register

SVAR – Svenskt akutvårdsregister

SveDem* – Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar

SWEDCON* – Barnhjärtregistret (inkluderar GUCH, det vill säga vuxna med medfött hjärtfel)

SWEDEHEART* – Sammanslagning av RIKS-HIA, SEPHIA, SCAAR, TAVI, Svenska Hjärtkirurgiregistret och Kardiogenetikregistret.

RIKS-HIA – register över akut hjärtinfarktsvård

SEPHIA – register över sekundärpreventiv vård efter hjärtinfarkt

SCAAR – register över kateterburna kranskärlsingrepp

TAVI – register över kateterburna klaffbyten

Svenska Hjärtkirurgiregistret – register över öppna hjärtkirurgiingrepp

Kardiogenetikregistret – Svenskt register för ärftliga hjärtsjukdomar

SWEDEVOX* – Andningssviktregistret över oxygenbehandling och respiratorbehandling i hemmet

SWEDVASC* – Nationellt register för kärlkirurgi

TBI – Traumatic Brain Injury

ThoR – Allmän Thoraxkirurgi

*Nationellt kvalitetsregister med stöd från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) www.kvalitetsregister.se