UCR är en del av stödfunktionen för klinisk forskning på Akademiska sjukhuset och
Uppsala universitet. Stöd till patientnära forskning är ett av våra viktigaste uppdrag

Vi erbjuder i ett första steg ett orienterande, kostnadsfritt rådgivningsmöte där du kan få svar på enklare frågor, få hjälp med kontakter, diskutera behov av forskningsstöd etc.

Önskar du mer stöd utöver det inledande mötet, erbjuder vi rådgivning och service till ett reducerat pris och skräddarsyr då vårt stöd utifrån dina behov för att öka möjligheterna till att lyckas med genomförandet av det kliniska forskningsprojektet.

Rådgivningsfunktionen riktar sig främst till dig som forskare, prövare och/eller forskningssjuksköterska inom Uppsala universitet (Vetenskapsområdet för medicin och farmaci) och Region Uppsala. 

Vi erbjuder tjänster genom hela forskningsprocessen, från idé till slutlig publikation.
Ju tidigare i forskningsprocessen Du kontaktar oss, desto större möjlighet har vi att hjälpa dig på bästa sätt.

Vi kan bland annat hjälpa Dig med:

 • Design av din studie
 • Formulering av konkurrenskraftigare ansökningar om forskningsmedel, inklusive beräkning av patientantal
 • Utformning av ditt studieprotokoll på ett sätt som svarar mot din frågeställning och samtidigt är både praktiskt och regulatoriskt genomförbart
 • Framtagande av forskningspersonsinformation
 • Ansökningar till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndighet
 • Prövningsledning
 • Monitorering
 • Randomisering
 • CRF/eCRF
 • Datahanteringsplan
 • Datahantering
 • Statistisk analysplan
 • Klinisk kodning av diagnoser, läkemedel och biverkningar
 • Statistiska analyser och tolkning av resultat
 • Publikations-/rapportstöd med hjälp av Publication Manager och Medical Writer

Vid frågor eller om du vill veta mer,  fyll i vårt kontaktformulär HÄR

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.