Som en del av stödfunktionen för klinisk forskning på Akademiska sjukhuset är ett av våra viktigaste uppdrag att underlätta, förbättra och förenkla, ett uppdrag som tydligt kopplar till vår mission att förbättra hälsan för människor i Sverige och världen.

Vi är med och ger stöd vid stora och små uppdrag i samarbete med såväl akademiska institutioner och enskilda forskare som läkemedels-, diagnostik- och medicinteknikföretag.

Vi ger vetenskaplig rådgivning forskningsstöd vid planering, uppstart, genomförande och rapportering av såväl lokala forskarinitierade studier som stora internationella multicenterprövningar.

UCRs forskningsstöd

Våra Biostatistiker är experter på forskningsmetod och UCRs breda och djupa statistiska expertis höjer den vetenskapliga kvaliteten på alla typer av kliniska forskningsprojekt, från stora randomiserade studier till mindre statistiska konsultationer. Vi har under åren bistått med att optimera ansökningar till VR som resulterat i högre bidrag, större anslag. Vi hjälper gärna till med:

  • frågeställning och studiedesign
  • hypotesformulering och stickprovsstorleksberäkning
  • datahantering och statistisk analys
  • tolkning och avrapportering av statistiska resultat
  • granskning och medförfattande av rapporter och vetenskapliga publikationer

Våra kliniska projektledare och monitorer är experter på klinisk forskning
Vårt team stöttar eller tar helhetsansvar för att driva och koordinera aktiviteter under projektets gång, allt ifrån ansökningar och kontakt med relevanta myndigheter, inskickning av manus, kontakt med site, insamling av prover, framtagande av jämförelsedata för studien, interna och externa studieprotokoll, datahantering, resultatpresentation till publikation.

Våra data managers hanterar datainsamlingsfasen för dina kliniska prövningar.
Vi kan hjälpa till med skapande av CRF, säkerställa hög datakvalitet samt ge stöd för datainsamling i REDCap eller det system som uppdragsgivaren väljer.

Boka gärna ett rådgivningsmöte med UCR
Tack vare anslag från våra huvudmän har vi på UCR möjlighet att till reducerat pris erbjuda kliniska forskare knutna till UU/RU stöd under projektets gång. Under det första mötet kan du få svar på enklare frågor, få hjälp med kontakter, diskutera behov av forskningsstöd etc.

Vid frågor eller om du vill veta mer,  fyll i vårt kontaktformulär HÄR

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.