Kursen syftar till att ge basal förståelse för de principer som ligger till grund för de vanligaste statistiska analyserna. Färdighet att använda och uttolka statistiska resultat. Kursen behandlar deskriptiv statistik och grundläggande analysmetoder.

Kursen är en obligatorisk kurs i biostatistik för forskarstuderande på Uppsala universitets medicinska fakultet.

Innehåll

Deskriptiv statistik. Statistisk inferens: konfidensintervall, hypotestestning, parametriska/icke-parametriska metoder, regression, överlevnadsanalys. Studiedesign. Datorbaserad statistisk analys.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har erfarenhet av någon statistisk mjukvara (R, Stata, SPSS, Statistica, Minitab, SAS, etc). Valfria datalabbar erbjuds för studenten för att bekanta sig med statistikprogrammet R.

Lärare

Lars Lindhagen är kursansvarig och ger kursen tillsammans med Katja Gabrysch, Henrik Renlund, Tatevik Ghukasyan Lakic, Ollie Östlund, Liisa Byberg.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.