Regional nod för samordning av kliniska studier

Vårt uppdrag är att stödja och samverka med alla aktörer involverade i kliniska studier i sjukvårdsregionen. Vi arbetar med att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier och öka studiekvaliteten. En studieförfrågan når ut till flera kliniker, prövare och patienter i hela sjukvårdsregionen samtidigt. Vänd dig gärna till oss för professionell hjälp inom utbildning, regulatoriska frågor, studiedesign och rådgivning inför genomförande av kliniska studier. Vi sammanställer statistik över pågående studier i sjukvårdsregionen och underlättar framtida insamling av data. Vårt mål är att öka antalet kliniska studier i vår sjukvårdsregion.

Mer om Forum Mellansverige

Forum Mellansverige är en del av Kliniska studier Sverige som är ett samarbete mellan
Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.

sjulansloggor