Vi är stolta över att vårt arbete har bidragit till förbättrad hälsa hos människor över hela världen och vi arbetar för att fortsätta att utveckla medicinsk kunskap och hälsa genom forskning och kvalitetsuppföljning.

UCR bildades 2001 som en centrumbildning mellan Uppsala Universitet och Region Uppsala, vilket ger oss ett stort nätverk av akademiska forskare och experter och har sedan dess byggt upp en komplett verksamhet för att initiera, planera, utföra, analysera, publicera och rapportera både lokala prövarinitierade studier samt internationella multicenter studier.

UCR är en bred resurs för den kliniska forskningen både regionalt, i Sverige och internationellt. Vi har den erfarenhet, kompetens och teknik som behövs för translationella forskningsprojekt, kliniska studier och registerbaserade förbättringsprojekt under ett och samma tak.

Sedan starten 2001 har forskningsinitiativ och studier i samarbete med UCR resulterat i publikationer i välrenommerade medicinska tidskrifter, däribland The New England Journal of Medicine, The Journal of American Medical Association och The Lancet.

Kontaktar ni oss tidigt i processen ger det oss de bästa förutsättningarna för att hjälpa er på bästa sätt.