UCR (Uppsala Clinical Research Center) är en bred resurs för den kliniska forskningen både regionalt, i Sverige och internationellt. Vi är stolta över att vårt arbete har bidragit till förbättrad hälsa hos människor över hela världen och vi arbetar för att fortsätta att utveckla medicinsk kunskap och hälsa genom forskning och kvalitetsuppföljning.

UCR har den kompetens och teknik som behövs för att omsätta innovativa idéer till translationella forskningsprojekt, kliniska studier och registerbaserade förbättringsprojekt. Vår verksamhet omfattar också forskning i hälsoekonomi.

Sedan starten 2001 har forskningsinitiativ och studier i samarbete med UCR resulterat i publikationer i välrenommerade medicinska tidskrifter, däribland The New England Journal of Medicine, The Journal of American Medical Association och The Lancet.