I ett kvalitetsregister samlas uppgifter från patienter. Det kan handla om en specifik sjukdom eller behandling och vilka resultat som nås. Det ger oss möjlighet att utvärdera och förbättra sjukvården genom att analysera patientinformationen.

UCR sköter drift och utveckling av ett tjugotal nationella register, bland annat för olika hjärtsjukdomar, register för vård och omsorg samt register för perioperativ kvalitetsuppföljning av kirurgiska interventioner och för demenssjukdomar.

Vi arbetar med de senaste tekniska lösningarna och utveckling av mjukvara och registerbaserade randomiserade kliniska prövningar. Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter och följer alltid lagar och regler. Våra tjänster och processer står under granskning av Datainspektionen. Vi kan hjälpa dig med bland annat:

• rådgivning
• utvärdering
• lösningsförslag
• prototyper
• drift av registret
• vetenskaplig validering

Vi har en nära koppling till Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset. Vi är alltid beredda att hjälpa till med att utveckla nya idéer. Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa dig.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.