Har du frågor kring ett kvalitetsregister hos UCR? Kontakta supporten för ditt register via registrets webbplats. Kvalitetsregister hos UCR

Vill du testa ditt tjänstekort (SITHS), gör det här.

Har du allmänna frågor kring registret? Kontakta någon av projektledarna på UCR:s kvalitetsregistersektion. Kontakta oss