Forskning

För att, till ett forskningsprojekt få ta del av data som finns i de nationella kvalitetsregistren krävs det ett godkännande av Etikprövningsmyndigheten (EPM), att frågeställningarna är tydliga och konkreta och att önskade data är noga preciserade. Kontakta registerhållaren i första hand. När kontakt med registret är etablerad och Etikprövningsmyndigheten godkänt projektet, kan forskare ansöka om utlämnande av data genom ett ansökningsformulär som finns att ladda ner under Blanketter och dokument. Inkomna projektansökningar granskas avseende tydlighet, mål och genomförbarhet i respektive registers forskningsgrupp.

Om det är ett forskningsprojekt som involverar ett industriföretag ska ett trepartsavtal upprättas mellan det aktuella registret, universitetet/högskolan och företaget. I publikationer som använder data från ett nationellt kvalitetsregister ska det i metodavsnittet framgå varifrån data är hämtade. I allmänhet rekommenderas att en person som är väl insatt i registret finns med i forskningsprojektet för att kunna redogöra för hur data har samlats in till registret. Det är viktigt att registret får information om vilka publikationer som resultaten publiceras i.


Kvalitetsarbete 


Kvalitetsregisterdata används i stor utsträckning för framställning av statistik inom hälso- och sjukvård samt för uppföljning av vårdkvalitet. För att ta del av data med detta syfte krävs inget EPM-godkännande. Använd dig av blanketten på hemsidan.
Mer information finns tillgänglig på kvalitetsregister.se

Vid frågor eller funderingar kring ansökningsprocessen, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kostnad

UCR debiterar den tid det tar att handlägga ärendet och hantera själva uttaget av data. Timpris för handläggning av ärendet är 1 250 kr exklusive moms för år 2024. Genom att man lägger beställning för uttag av data från ett kvalitetsregister kopplat till UCR, godkänner man även faktureringsvillkoren. De flesta beställningarna tar 10 till 40 timmar, men beroende av ärendets komplexitet kan det även ta längre tid.

Särskilda faktureringsrutiner förekommer för kvalitetsregister Swedvasc och SPOR. Kontakta UCR eller företrädare för register för att ta reda på detaljer.

 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.