Good Clinical Practice (GCP) är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Gällande regelverk ställer prov på att både prövare och andra medarbetare i teamen som arbetar med läkemedelsprövningar ska ha adekvat utbildning inom GCP. Därför anordnar UCR utbildning i GCP. Kursen uppfyller kriterierna för TransCelerates Mutual Recognition Program.

Plats: Web-baserad kurs
För att anpassa oss till rådande situation genomför vi kommande utbildningstillfälle online.
GCP utbildningen ges under en heldag med avbrott för egen lunch.

Exakta tider och annan praktisk information meddelas i informationsbrevet som skickas ut ca två veckor innan kursstart. 

Målgrupp
Kursen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal, läkare, sjuksköterskor eller annan personal som planerar att arbeta med eller redan arbetar med kliniska läkemedelsprövningar.

Föreläsare 
Erfarna projektledare hos UCR samt föreläsare från Läkemedelsverket när tillfälle ges 

Syfte: Ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.

Kursens innehåll:

  • Introduktion till GCP 
  • Lagar och riktlinjer
  • Studiedesign
  • Inför studiestart (prövarens och sponsors ansvar)
  • Händelserapportering (AE, SAE, SUSAR)
  • Genomförande (prövarens och sponsorns ansvar)
  • Studieavslut

Övrig information

  • Kursen hålls på svenska
  • Deltagarna erhåller ett intyg från kursen.

Planerade kurstillfällen 2021

Kurstillfällen öppna för anmälan finns i listan nedan.

Kostnad
Kursen kostar 1500 kronor exkl moms.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag 2 veckor innan kursstart

Avbokningsregler
Avbokning kan ske 14 dagar innan kursstart utan kostnad.
Om avbokning sker 4-13 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Om avbokning sker 3 dagar eller senare innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften.
Om du får förhinder kan du skicka en kollega. Detta måste dock meddelas i förväg till kursadministratören.

Vid frågor
Kontakta UCR via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.