Good Clinical Practice (GCP) är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för planering, genomförande, analys och rapport av kliniska läkemedelsprövningar. Gällande regelverk ställer prav på att både prövare och andra medarbetare i teamen som arbetar med läkemedelsprövningar ska ha adekvat utbildning inom GCP. Därför anordnar UCR utbildning i ICH-GCP. Kursen uppfyller kriterierna för TransCelerates Mutual Recognition Program.

Under pågående pandemi har UCR valt att genomföra en kortare version av GCP-kursen som web-baserad utbildning. 

GCP kurs ucr frida och susanne

Kursens innehåll

  • Introduktion GCP och Lagar och Riktlinjer
  • Studiedesign
  • Inför studiestart (sponsors ansvar)
  • Inför studiestart (prövarens ansvar)
  • Händelserapportering (AE, SAE, SUSAR)
  • Genomförande (prövarens och sponsorns ansvar)
  • Studieavslut


Kursen hålls på svenska.

Deltagarna erhåller ett intyg från kursen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till läkare, forskningssjuksköterskor eller annan personal som planerar att arbeta med eller redan arbetar med kliniska läkemedelsprövningar.

Aktuella kurstillfällen
Den web-baserade kursen ges kl 08:30 - 14.00 med avbrott för kort lunch. Observera att detta är preliminära tider, exakta klockslag meddelas i informationsbrevet som skickas ut ca två veckor innan kursstart.

Kurstillfällen öppna för anmälan finns i listan nedan.

Plats
Web-baserad kurs

Kostnad
Kursen kostar 1500 kronor exkl moms. I avgiften ingår kursmaterial samt kursboken "Handbok för kliniska prövare" av Carola Lemne och Pierre Lafolie.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag 2 veckor innan kursstart

Avbokningsregler
Avbokning kan ske 14 dagar innan kursstart utan kostnad.
Om avbokning sker 4-13 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Om avbokning sker 3 dagar eller senare innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften.
Om du får förhinder kan du skicka en kollega. Detta måste dock meddelas i förväg till kursadministratören.

Vid frågor
Kontakta UCR via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.