ESC, European Society of Cardiology 2020,  är över för denna gång.
I år blev det en digital mässa men likväl är ESC en perfekt samlingspunkt för oss som arbetar och forskar inom kardiologi.  

Vi samlades hela 116 000 personer inom hälso- och sjukvård från 211 olika länder.
Under intensiva dagar har vi lyssnat på världsledare inom kardiovaskulär medicin presentera och diskutera senaste forskning och nyheter för att komma fram till best practice

Det är som alltid mycket vi tar med oss men vill lyfta fram dessa tre punkter.

 • Vårt framgångsrika koncept för "pragmatiska studier”
  Att genomföra stora studier som besvarar viktiga frågeställningar på ett mer resurseffektivt sätt belystes genom två pågående R-RCT som genomförs av UCR, dels ABC-AF studien som presenterades av UCRs chef, professor Jonas Oldgren, och SPIRRIT-HFpEF som presenterade av professor Lars Lund, Karolinska institutet. 
  Läs mer om ABC-AF studien här.
  Läs mer om SPIRRIT-HFpEF studien här.

 • En av kongressens största och viktigaste nyheter var presentationen av en stor multinationell randomiserad studie av Dapagliflozin. Studien visar övertygande att detta läkemedel är till stor nytta för patienter med njursvikt.  UCR och vårt team inom Clinical Endpoint Adjudication har haft en helt central del i studien genom att granska och definiera alla kliniska händelser. DAPA CKD visar att Dapagliflozin minskar risken för hjärt- och njurrelaterad död och andra hjärt- och kärlkomplikationer samt förbättrar njurfunktionen.
  Se presentation från ESC här.

 • Professor Stefan James, Vetenskaplig ledare UCR, höll flera presentationer varav en utgjorde en kritisk granskning av en nyligen genomförd studie som jämförde två likartade blodproppshämmande läkemedel. Studien fick stort genomslag men hade många metodologiska brister.
  Hans budskap var att studier måste hålla en hög kvalitet i design och genomförande för att vara informativa med stor risk att fel slutsatser kan dras om man är oförsiktig med grundläggande kvalitetskrav

Ny covid-behandling testas i svensk studie på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Karolinska Institutet i Stockholm.
Vi på UCR är stolta över att vara en del av detta genom att stötta forskarna med resurser inom projektledning, monitorering och Data Management.

Studien är en klinisk läkemedelsprövning och kommer att genomföras som ett samarbete mellan flera kliniker på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Totalt medverkar ett 40-tal personer i projektet.

Läs mer i intervjun gjord av Sveriges Radio med en av forskarna på Akademiska sjukhuset, Oscar Simonson
Klicka här för länk till Sveriges Radio

Med anledning av den rådande situationen ger UCR liksom flera myndigheter förtur till förfrågningar och ansökningar kopplade till covid-19. UCR prioriterar tills vidare forskning och datauttag som har tydlig potential att ge nytta i närtid för behandling och förebyggande av covid-19.

Naturligtvis är förfrågningar och ansökningar utan relation till covid-19 också välkomna!

Mer information om reviderad förturshantering kan du läsa om på EPMs webbplats, https://etikprovningsmyndigheten.se

Radio P1:s hälsojournalistiska program: Skräcken för hjärtinfarkt.
Hur ser livet ut efter en hjärtinfarkt och hur kan man lära sig leva med rädslan för att det när som helst kan hända igen?

Ett 55 minuters program där Stefan James, professor, och Lars Lind, professor, båda med anknytning till UCR medverkar.

Lyssna här

I ABC risk score-projektet används biomarkörer som stöd vid bedömningar av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. I en artikel  publicerad i Framtidens Forskning (25 juni 2019) intervjuas Agneta Siegbahn och Jonas Oldgren om arbetet med projektet.

Läs artikeln