Monitorering är en kvalitetskontroll. Monitorn ser till att lagar och regler följs och att data är korrekt registrerad i patientens datainsamlingsformulär - CRF.

UCRs monitorer har lång erfarenhet av kliniska prövningar inom ett stort antal olika terapiområden. Vi planerar monitoreringen utifrån de regulatoriska krav och riktlinjer som finns enligt International Conference of Harmonization – Good Clinical Practice, ICH-GCP och Läkemedelsverkets författningssamling LVFS 2011:19.

Vi har tagit fram en process för att arbeta med risk-baserad monitorering men erbjuder även mer traditionell monitorering med besök före, under och efter studien.