Den kliniska forskningen syftar till att förbättra människors hälsa och är länken mellan patienten och de nya forskningssresultat som tas fram. Den är en garanti för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap från vården förs in i forskningen, vilket på sikt främjar både den enskilda patienten samt samhället i övrigt.

Vi kan bidra med vår expertis under hela projektets livscykel, från studiedesign till slutgiltig studierapport - i många olika typer av kliniska studier.

  • kliniska prövningar fas I-IV i enlighet med International Conference of Harmonization - Good Clinical Practice (ICH-GCP)
  • observationsstudier
  • registerbaserade studier
  • medicintekniska studier

Vi ger fullständig service för att initiera, planera, genomföra och rapportera såväl lokala forskarinitierade studier som stora internationella multicenterprövningar. Vi tar gärna ansvar för både stora och små uppdrag i samarbete med såväl akademiska institutioner och enskilda forskare som läkemedels-, diagnostika- och medicintekniska företag.

Vi erbjuder hjälp med Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR) -rapportering i projekt som drivs av oss.

Som icke-vinstdrivande akademisk forskningsorganisation erbjuder vi tillgång till UCRs kompetens till förmånliga priser för akademiska forskare.

Kontakta oss för att diskutera just ditt projekt

 

marie w

  

För frågor och mer information 
kontakta sektionschef Marie Wiklander 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.