Nya variabellistor för Hjärtkirurgiregistret & Swedeheart finns nu publicerade här

Uppdaterade manualer för Fysioterpi hittar ni här 

Nu finns uppdaterade formulär för både RIKS-HIA & SEPHIA.

{2023-01-01}

Nu finns en uppdaterad version av Formuläret för Psykisk Hälsa (Sephia).

{22-10-10}

Nu finns en uppdaterad version av  RIKS-HIA Manual publicerad.

{22-02-11}

Nu finns en uppdaterad version av "Akut Hjärtinfarkt - definition och stöd vid typning av infarkt" publicerad här.

{22-02-03}

Nu finns en ny uppdaterad version av SEPHIA´s manual.

Du hittar den under Dokument/Manualer/Sephia

Nu finns uppdaterade formulär för utskrift. De återfinns under respektive delregister (RIKS-HIA samt SEPHIA), under dokument --> formulär.

NU finns både manualerna för RIKS-HIA Manual och SEPHIA manual 2021 uppdaterade.

Klicka på denna länk för att spela upp inspelningen från årsmötet.

HÄR hittar Ni mer information om Digital hjärtskola & distansträning

Har du bytt Sithskort & problem med inloggning? I filen Inloggnings problem vid kortbyte finns instruktioner om hur du går tillväga för att få det att fungera.

Nu finns den engelska versionen av Årsrapporten för nedladdning. Du hittar den under DOKUMENT - Årsrapporter 

The English version of Swedehearts Annual Report 2019 is now awailable for download - you find it under Annual Reports here.

 

Swedehearts årsmöte i Malmö 21-22/4 2020 är inställt

Med tanke på den unika situation med Covid-19 så har Swedehearts styrgrupp beslutat  att ställa in årsmötet i april.

Vår förhoppning är att vi skall kunna ha årsmötet till hösten istället.

 Ni som redan anmält er behöver inte avanmäla.

 Mer information om ett eventuellt årsmöte till hösten lägger vi ut på hemsidan så snart det är bestämt.

Största nyhetera i SWEDEHEART -  Release 200116:

RIKSHIA

 • ·På startsidan blir variabeln ”Skörhet” obligatorisk. Alternativet okänt finns med.
 • ·På startsidan får variabeln ”Diabetes” fler svarsalternativ (uppge typ av diabetes).
 • ·Under läkemedel (start & slut) ersätts variabeln Diabetesbehandling per oral med Diabetesbehandling annan behandling (med fler svarsalternativ).

SEPHIA

 • ·Vi lägger till okänt på variabeln ”Antal motionstillfällen”, ”Livskvalitet enligt EQ5d”.
 • ·Variablerna ”EKO utfört efter vårdtillfället” & ”Vänsterkammarfunktion (LVEF) får nya svarsalternativ.
 • ·Variabeln ”Planerad återinläggning för kor.angio/PCI/CABG” tas bort.
 • ·Variabeln ”Matvanor” görs obligatorisk. Alternativet okänt finns med.
 • ·Variabelblocket ”Åtgärder efter utskrivning” tas bort helt.
 • ·Under läkemedel ersätts variabeln Diabetesbehandling per oral med Diabetesbehandling annan behandling (med fler svarsalternativ).
 • ·Tidsramen för SEPHIA 2 ändras till 11-13 månader (gäller även Fysioterapi 2).

Manualer för ”Skörhet” och en lista för diabetesläkemedel ligger under ”Dokument” – ”Övriga Dokument”.

Glöm inte SWEDEHEART`s Årsmöte i Malmö 21-22 April lunch till lunch, program kommer på hemsidan lite senare. Anmälan är öppen på denna hemsida.

Monitororganisationen SWEDEHEART

 

Manualen för att skatta skörhet finns nu under RiksHIA ---> Manualer (direktlänk här)

 EQ5D – Formuläret finns nu att hämta under ”hjälp” när man är inloggad i registret (SEPHIA)

Nu finns en lista över aktuella diabetesläkemedel under Dokument - Manualer (både Riks HIA & Sephia).

Under sommaren är det begränsad support.

Monitorerna/support har semester (är "Er" monitor på semester var god kontakta någon av oss andra):

 • Lars Dahlbom v. 26-29
 • Marie Johansson v. 29-32
 • Yvonne Pantzar v. 27-31
 • Ewa Mattsson v. 30-32
 • Monica Ohlson v.31-34

Ni når oss säkrast via mail. Våra kontaktuppgifter finner ni under KONTAKT.

OBS fr o m nu är det möjligt att logga in i nya hjärtkirurgiregistret.
Detta register kommer att gälla för alla som opereras fr o m 20190101, men alla patienter som opereras fram t o m 31/12 2018 skall registreras i gamla registret.
Detta gäller alltså även det postoperativa förloppet. Det gamla registret kommer att stängas helt fr o m 2019-04-30 – sedan är det för sent att efterregistrera 2018 års operationer.
Data som inte är inmatade i hjärtkirurgiregistret innan 20190214 kommer inte med i årsrapporten.

 

Nu finns det en uppdaterad manual för RIKSHIA. Det finner ni på RIKSHIA:s sida under Dokument/Manualer eller via länken här nedan.

Manual RIKSHIA

Nu finns det en uppdaterad manual för SEPHIA på hemsidan.

SEPHIA-manual

Lena Skytt som arbetar i Nyköping hade en väldigt bra presentation på SWEDEHEART's årsmöte om hur dom arbetar i Nyköping med hjärtinfarktpatienternas uppföljning på mottagningen.

Presentationen hittar du under Dokument/övriga dokument eller via denna länk: Personalperspektiv - Nyköping

Från och med 2018 kommer det att bli obligatoriskt att följa upp patienter <80 (är ju för närvarande <75 år).

Det finns möjlighet att redan nu börja följa upp dessa patienter! Hör av er till någon av monitorerna så ändrar dom så att alla patienter <80 kommer upp på er Uppföljningslista.

Från och med mitten av februari har Swedeheart en fungerande anslutning så att de regelbundet kan leverera data till Vården i siffror.

https://www.vardenisiffror.se/

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare. Den primära målgruppen är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering på olika nivåer. Men också andra som är intresserade av hur hälso- och sjukvården fungerar.

Vården i siffror har ersatt den tryckta katalogen med Öppna jämförelser hälso- och sjukvård. Den största förändringen är att löpande kunna presentera nya data jämfört med tryckt en gång per år.

Finns nu på hemsidan

Klicka länken för att öppna, Årsrapporten och Kvalitetsindex