Switch Swedeheart

SWITCH SWEDEHEART studien (NCT05183178) är en prospektiv, multicenter, öppen, stegad kluster (stepped wedge cluster) randomiserad klinisk studie där administrativa regioner i Sverige är indelade i tre kluster. Ordningen i vilken regionerna gör bytet tilldelas slumpmässigt. I början av studien använder och förskriver alla regioner Ticagrelor som P2Y12-antagonist för patienter med akut koronartsyndrom (hjärtinfarkt och instabil angina). Efter nio månader kommer ett kluster att byta från Ticagrelor till Prasugrel. Var nionde månad kommer ytterligare ett kluster att byta från Ticagrelor till Prasugrel tills alla kluster har bytt till Prasugrel. Det primära målet är att undersöka den kliniska effekten av Prasugrel jämfört med Ticagrelor för behandling av patienter inlagda på sjukhus med akut koronartsyndrom. Det finns fyra steg, nio månader vardera. Primär effektvariabel är 1-års kumulativ risk för dödsfall, hjärtinfarkt eller stroke. Studien är prövarinitierad och finansieras av Program- och prioriteringsråd i VGR och ALF Göteborg. För ytterligare information om SWITCH SWEDEHEART studien kontakta koordinerande huvudprövare och sponsorrepresentant Prof Elmir Omerovic (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

In English

The SWITCH SWEDEHEART study (NCT05183178) is a prospective, multicenter, open, stepped wedge cluster randomized clinical study where administrative regions in Sweden are divided into three clusters. The order in which the regions make the switch is randomly assigned. At the start of the study, all regions use and prescribe Ticagrelor as the P2Y12 inhibitor drug for patients with acute coronary syndromes. After nine months, one cluster will switch from Ticagrelor to Prasugrel. Every nine months, another cluster will switch from Ticagrelor to Prasugrel until all clusters have switched to Prasugrel. The primary objective is to investigate the clinical efficacy of Prasugrel compared with Ticagrelor for the treatment of patients hospitalized with acute coronary syndrome. There are four stages, nine months each. Primary efficacy variable is 1-year cumulative risk of death, heart attack or stroke. The study is investigator-initiated and financed by the Program and Prioritization Council in VGR and ALF Göteborg. For further information about the SWITCH SWEDEHEART study, contact coordinating principal investigator and sponsor representative Prof Elmir Omerovic (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.