A multicenter registry-based cluster randomized crossover clinical trial (R-RCT)

Logga Remote Exercise Swedeheart

Bakgrund
Individuellt anpassad fysisk träning inom hjärtrehabilitering under ledning av fysioterapeut är en behandling som minskar risken för dödlighet, återinläggning på sjukhus samt förbättrar fysisk kapacitet och psykologiskt välbefinnande efter en hjärtinfarkt. Trots goda effekter så är deltagandet i centerbaserade hjärtrehabiliteringsprogram lågt. Realtidsträning via videolänk (remote träning) är en behandling som kan kombinera tillgängligheten av hembaserade träningsprogram med den handledning av fysioterapeuter som idag erhålls i sjukhusbaserad hjärtrehabilitering.

Övergripande frågeställning
Det primära syftet är att utvärdera om remote träning, som erbjuds som komplement till sjukhusbaserad träning, kan öka andelen patienter med hjärtinfarkt som framgångsrikt genomför ett fysiskt träningsprogram inom hjärtrehabilitering. Sekundära utfallsmått är att studera om remote träning är lika effektivt som sjukhusbaserad träning avseende fysisk kapacitet och patientrapporterade variabler. Långtidsuppföljning görs efter 1 år och 3 år.

Genomförande
Det ursprungliga studieprotokollet är reviderat med anledning av Covid-19 pandemin. Studien kommer utföras i två delar med nationell start i februari 2021. Pilotstudie är genomförd under 2020 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Del 1. Genomförbarhetsstudie
Syftet är att utvärdera säkerheten och genomförbarheten av remote träning inom hjärtrehabilitering. Då situationen avseende Covid-19 förbättras och vården återgår till normalläge vill vi avsluta pilotstudien och övergå till den randomiserade studien (del 2).

Del 2. Registerbaserad klusterrandomiserad kontrollerad studie (RRCT).
Deltagande sjukhus randomiseras till intervention eller kontroll. Intervention innebär att sjukhuset erbjuder patienter att välja om de vill träna via videolänk eller på sjukhus. Kontroll innebär att sjukhuset enbart erbjuder patienter sjukhusbaserad träning. Efter 1 år sker crossover mellan interventions- och kontrollsjukhus under ytterligare 1 år. Studien planerar för att inkludera 1500 patienter på 25-30 sjukhus.

Projektet ger en unik möjlighet att i stor skala utvärdera och kvalitetssäkra ett nytt arbetssätt för en evidensbaserad behandling. Genom digitaliseringens möjligheter kan tillgängligheten till vårdformen ökas, vilket skulle innebära en mer jämlik tillgång till hälso- och sjukvård över landet med betydelsefulla effekter för den enskilda individen såväl som för samhället i stort.

Styrgrupp

  • Maria Bäck, Associate professor, physiotherapist, Sahlgrenska University Hospital
    (Coordinating Investigator)
  • Stefan James, Professor, MD, Uppsala Research Center (Steering Committe Chair)
  • Kristina Hambraeus, PhD, MD, Falun Hospital
  • Mattias Ekström, PhD, MD, Danderyd Hospital
  • Margret Leosdottir, Associate professor, MD, Skåne University Hospital, Malmö
  • Annica Ravn Fischer, Associate professor, MD, Sahlgrenska University Hospital
  • Birgitta Öberg, Professor, physiotherapist, Linköping University
  • Susanna Wittboldt, PhD-student, physiotherapist, Sahlgrenska University Hospital

 

För mer information, kontakta studieansvarig Maria Bäck, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.