Boka in 2 juni för Årsmöte i Uppsala.

Vi arbetar för möjlighet till deltagande via Zoom till de som inte kan komma.

Om ett fysiskt möte ej är genomförbart blir det återigen ett möte via Zoom.

Mer information kommer under våren.

SWENTRY (Perkutana klaffregistret) startade 2010 under namnet TAVI-registret. Syftet var att utvärdera den nya metoden för aortaklaffintervention såväl avseende akuta resultat som vid långtidsuppföljning. Registret har kommit att utvidgas till att innefatta perkutana interventioner vid mitralisinsufficiens (Mitra Clip) och kommer även att kompletteras med ingrepp för förslutning av vänster hjärtöra (LAA-closure device).