Swedehearts årsmöte i Malmö 21-22/4 2020 är inställt

Med tanke på den unika situation med Covid-19 så har Swedehearts styrgrupp beslutat  att ställa in årsmötet i april.

Vår förhoppning är att vi skall kunna ha årsmötet till hösten istället.

 Ni som redan anmält er behöver inte avanmäla.

 Mer information om ett eventuellt årsmöte till hösten lägger vi ut på hemsidan så snart det är bestämt.

SWENTRY (Perkutana klaffregistret) startade 2010 under namnet TAVI-registret. Syftet var att utvärdera den nya metoden för aortaklaffintervention såväl avseende akuta resultat som vid långtidsuppföljning. Registret har kommit att utvidgas till att innefatta perkutana interventioner vid mitralisinsufficiens (Mitra Clip) och kommer även att kompletteras med ingrepp för förslutning av vänster hjärtöra (LAA-closure device).