Stich Swedeheart

STICH SWEDEHEART studien (NCT05584280) är en prospektiv multicenter registerbaserad randomiserad studie. Det vetenskapliga syftet med studien är att undersöka om CABG (öppen bypassoperation) eller PCI (perkutan kranskärlsintervention vi) är den bästa behandlingen för patienter med nedsatt hjärtfunktion och samtidig kranskärlssjukdom, och därmed i förlängningen kunna förbättra behandlingen för denna patientpopulation. Totalt kommer 470 försökspersoner inkluderas. Det primära målet är att undersöka den sammansatta förekomsten av död, stroke, icke-procedurellt hjärtinfarkt eller sjukhusvistelse pga hjärtsvikt efter 3 år. Studien är prövarinitierad och finansieras av Vetenskapsrådet. För ytterligare information om STICH SWEDEHEART kontakta koordinerande huvudprövare och sponsorrepresentant Docent Björn Redfors (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

In English

The STICH SWEDEHEART trial (NCT05584280) is a prospective multicenter registry-based randomized trial. The scientific purpose of the study is to investigate whether CABG (open bypass surgery) or PCI (percutaneous coronary intervention) is the best treatment for patients with reduced heart function and concomitant coronary artery disease, and thus in the long run be able to improve the treatment for this patient population. A total of 470 subjects will be included. The primary objective is to examine the composite incidence of death, stroke, non-procedural myocardial infarction or heart failure hospitalization at 3 years. The study is investigator-initiated and financed by the Swedish Research Council. For further information about STICH SWEDEHEART contact coordinating principal investigator and sponsor representative Associate Professor Björn Redfors (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.