Nu finns nya uppdaterade formulär för utskrift. Ni hittar dem under fliken Dokument -> Formulär

 

En del sjukhus har börjat använda sig av distanslösningar för hjärtskola och även för fysisk träning, inte minst nu i Covid-19 tider. Många har frågat om man får markera ja på frågorna Deltagande i Hjärtskola samt Påbörjat/Deltagit i fysiskt träningsprogram om patienterna genomfört olika typer av distanslösningar.

I registerarbete är det viktigt att ha en tydlig definition av variabler och behålla dessa oförändrade över tid. Om förutsättningarna för att svara ja ändras över tid blir det svårt att jämföra mellan åren. Av denna anledning gäller att man endast ska markera ja på frågorna Deltagande i Hjärtskola och Påbörjat/Deltagit i fysiskt träningsprogram om patienterna deltagit i gruppaktivitet enligt gällande definitioner i SEPHIA manualen:

Definition Hjärtskola: Övergripande utbildningsprogram (i grupp) om kranskärlssjukdom efter utskrivning. Interaktivt program om riskfaktorer och hjärtsjukdom för patienter och närstående. Ska innehålla utbildningstillfällen om hälsosamma matvanor, tobak, stress, fysisk aktivitet och träning samt om hjärtsjukdomens orsaker, konsekvenser och behandling. 

Definition Fysiskt träningsprogram: Fysioterapeutledd fysisk träning på sjukhus/vårdcentral som innefattar individuellt anpassad konditionsträning 20-60 minuter med intensitet 12-17 på Borgs ansträngningsskala, samt muskelträning, 8-10 övningar, 10-15 repetitioner, 1-3 set minst 2 ggr/v.

Ett undantag till denna regel finns: Om patienten deltagit i följande vetenskapliga studier som utvärderar effekten av handledd distansträning får man svara ja på frågan om Påbörjat/Deltagit i fysiskt träningsprogram efter utskrivning:

  • Remote-Exercise studien
  • RECREATION studien

SEPHIAs arbetsgrupp håller på att ta fram nya variabler för digital hjärtskola och handledd distansträning. Dessa kommer förhoppningsvis introduceras i registret i slutet av året.

Sänkt målvärde för LDL-kolesterol till <1,4 mmol/L from 1/1-2021

för mer info klicka på länken LDL- mål 2021

OBS!

Höjd gräns för uppföljning i SEPHIA till 80 år från och med 180101.

Under 2018 genererar det patienter till Uppföljning 1 (Att göra listan) samt till Fysioterapi. Sedan kommer dessa patienter på återbesök för 1-års uppföljning 2019. Resultatet efter det besöket redovisas 2019.

 

Nu när denna ändring genomfördes i Swedeheart så påverkade det redan nu Täckningsgraden för  SEPHIA i Kvalitetsindex för 2018 och bakåt. Patienter som hade hjärtinfarkt 2017 i RIKSHIA kommer upp i listan som ej uppnådda mål 2018. Det påverkar många sjukhus sammanlagda kvalitetsindexsiffra negativt.

 

Tyvärr går dessa patienter inte att ta bort utan ni får bortse från dem. Hör av er till monitorerna om ni har frågor.

 

Nu finns det en uppdaterad manual för SEPHIA på hemsidan. Den hittar ni under Dokument/manualer.

Från och med 2018 kommer det att bli obligatoriskt att följa upp patienter <80 (är ju för närvarande <75 år).

Det finns möjlighet att redan nu börja följa upp dessa patienter! Hör av er till någon av monitorerna så ändrar dom så att alla patienter <80 kommer upp på er Uppföljningslista.

VARIABELÄNDRINGAR I RIKSHIA/SEPHIA

  • Nytt svarsalternativ under A2-blockerare – ARB+Neprilysin (RIKSHIA/SEPHIA)

  • Ny variabel- Ezetimibe (Ezetrol) (låg tidigare under övriga lipidsänkare (RIKSHIA/SEPHIA)

  • För Övriga lipidsänkare kan man nu välja flera alternativ (RIKSHIA/SEPHIA)

  • LDL blir obligatoriskt även i RIKSHIA

De utskrivbara formulären är uppdaterade.

Samtliga förändringar är i drift senast från och med 170125.

Det finns nu uppdaterade manualer och dokument att ladda ner från hemsidan för 2017.

Du hittar dessa under delregistret SEPHIA, under fliken Dokument/Fysioterapi.