Vilken metod för uttagning av vengraft vid kranskärlsoperationer är bäst?

Swedegraft-studien utvärderar no-touch metoden för uttagning av vengraft vid kranskärlsoperationer.

Alla åtta svenska thoraxcenter i Sverige och en klinik i Aarhus Danmark deltar.

Efter drygt 2 års rekrytering stoppades rekryteringen den 29 maj 2020. Då hade 902 patienter inkluderas i studien.

Uppföljningen är ytterligare två år och utfall hämtas från det nationella registret SWEDEHEART (Svenska hjärtkirurgiregistret och SCAAR). Dessutom genomgår alla inkluderade patienter en CT av hjärtat två år efter operation för bedömning av de inopererade vengraften. Studien drivs från Uppsala av professor Stefan Thelin.


SWEDEGRAFT status 29 maj 2020

I MÅÅL!

Nu har vi nåt målet - totalt 902 patienter kom med i studien fram till den 29 maj. Finala siffror hittar ni nedan.

Nu blir fokus att genomföra 2-års uppföljningarna.

Stefan T, Stefan J och Magnus

 

SWEDEGRAFT status 29 May 2020

FINAL!

Now we have completed our goal - totally 902 patients were enrolled per 29 May 2020. Final figures below.

Now we will focus on the follow-up assessments. 

Stefan T, Stefan J and Magnus

   Anteckning 2020 06 02 163016

In the diagrams above: ORANGE bars/numbers indicate the no. of patients included during the month.