Nu finns nya figurer som presenterar stenttromboser och restenoser i olika stent för perioden 2007 - Februari 9th 2020. Till figurerna.

Swedehearts årsmötet i Malmö 21-22/4 2020 är inställt

Med tanke på den unika situation med Covid-19 så har Swedehearts styrgrupp beslutat  att ställa in årsmötet i april.

Vår förhoppning är att vi skall kunna ha årsmötet till hösten istället.

 Ni som redan anmält er behöver inte avanmäla.

 Mer information om ett eventuellt årsmöte till hösten lägger vi ut på hemsidan så snart det är bestämt.

Shockwaveballong Finns nu  som valmöjlighet under procedurer, går att bakåtregistrera från 180101

161128

Det finns nu formulär i papperform att ladda ner för Angio/PCI och DT-hjärta.

Ni hittar dom under SCAAR/Dokument/Formulär