Hur du gör för att undvika en massa extra onödigt arbete genom att man skapar onödiga vårdkedjor. Läs vidare här.

 

Releasen 2013-06-10 innehöll bl a Nya indikationer i SCAAR, hänvisning till FASS betr mediciner på vårdsidorna och länkar till dataimport i HKir för att titta på historiska data.

Nu finns uppdaterade stentrapporter på SCAARs hemsida, läs mer (längst ner på sidan).

Kompletteringar till 2010-års årsrapport (SCAAR-delen), läs mer.