TACSI

TACSI-studien är en prospektiv registerbaserad randomiserad studie som jämför två olika antitrombotiska behandlingar efter kranskärlskirurgi på patienter med akut koronart syndrom.  Patienterna randomiseras till enkel trombocythämning med acetylsalicylsyra (ASA) eller dubbel trombocythämning med ASA och ticagrelor. Totalt kommer 2200 patienter inkluderas vid tjugo nordiska thoraxkliniker. Primär effektvariabel är en kombination av död, hjärtinfarkt, stroke och ny revaskularisering under de första 12 månaderna efter randomisering.  Studien är prövarinitierad och finansieras av Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden. För ytterligare information om TACSI kontakta styrgruppens ordförande Prof Anders Jeppsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller projektledaren Ebba Brann (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

In English

The TACSI trial is a prospective registry-based randomized study that compares two different antithrombotic treatments after coronary artery bypass grafting in patients with acute coronary syndrome. The patients are randomized to single antiplatelet therapy with acetylsalicylic acid (ASA) or dual antiplatelet therapy with ASA and ticagrelor. In total, 2200 patients from twenty Nordic cardiac surgery centres will be included. Primary endpoint is a combination of death, myocardial infarction, stroke and new revascularization during the first 12 months after randomization. The study is investigator-initiated and financed by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) and by the Swedish Heart-Lung Foundation. For further information contact the chairman of the steering committee Prof Anders Jeppsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) or the project leader Ebba Brann (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.