Boka in 2 juni för Årsmöte i Uppsala.

Vi arbetar för möjlighet till deltagande via Zoom till de som inte kan komma.

Om ett fysiskt möte ej är genomförbart blir det återigen ett möte via Zoom.

Mer information kommer under våren.

Kardiogenetikregistret är ett svenskt kvalitetsregister för ärftliga hjärtsjukdomar. Registrets syfte är att säkerställa och förbättra kvaliteten på omhändertagande och vård av patienter med ärftliga hjärtsjukdomar och deras anhöriga. Registret är under uppbyggnad och omfattar idag familjär hyperkolesterolemi. På sikt hoppas vi kunna inkludera även andra ärftliga hjärtsjukdomar.