Nu finns det uppdaterade dokument på hemsidan:

  • RIKS-HIA manualen 
  • Formulären för inmatning
  • Beskrivning av Kvalitetsindex
  • Diabetesmediciner (lathunden)

Nyhet på sidan vård:

  • sidan vård finns en ny variabel ”Help-Mi Screening”. Denna är förifylld med ”nej” så de som inte kommer att vara med i studien behöver inte göra något.  Studien Help-Mi planerades för start vid årsskiftet men är framskjuten till 1 april (pga Covid-19).
  • Påminnelse om att HBA1c nu är obligatorisk både i RIKSHIA 

Några viktiga datum och händelser:

  • 19 april - Den svenska årsrapporten släpps på hemsidan (den tryckta upplagan skickas som förra året ut till sjukhusen samtidigt)
  • 26 april - Den engelska årsrapporten släpps på hemsidan
  • 2 juni – Årsmöte i Uppsala. Vi arbetar för möjlighet till deltagande via Zoom till de som inte kan komma. Om ett fysiskt möte ej är genomförbart blir det återigen ett möte via Zoom.

Kvalitetsindexrapporten

Är flyttad och ligger under Rapporter. Det finns en gemensam kvalitetsindexrapport för Swedeheart samt rapporter uppdelat i varje delregister för de aktuella indikatorerna. Tyvärr har det blivet en del ändringar i både utseende och funktion av kvalitetsindexrapporterna. Arbete med att rätta till detta pågår

För att underlätta kontakten med andra sjukhus behöver vi er hjälp att se över era kontaktuppgifter som finns i registret. Dessa finns under Administrera, Min profil. Uppdatera gärna era telefonnummer och e-postadresser där.