Releasen 2013-04-10 innebar bl a

Inför 2013 kommer följande förändringar att ske:

  • Ny variabel sidan Start
  • 2 variabler tas bort på sidan Vård
  • 2 nya variabler på sidan Slut
  • m.m.

Den viktigaste nyheten är att alla sjukhus som skickar sina patienter till ett PCI-sjukhus direkt från sin Akutmottagning fr o m 2013 skall registrera sidorna Start och Vård, varvid PCI-sjukhuset ej längre skall ta patienterna som "Omdirigerad från" utan "Överflyttad från" sitt hemsjukhus.

Dagens uppdatering (2011-12-20) innebär beträffande:

RIKS-HIA:s arbetsgrupp har 2011-11-18 beslutat att inklusionskriterierna för registrering i RIKS-HIA delen av SWEDEHEART skall ändras till:

Extravariabler innebär en möjlighet att lägga till egna variabler i en registreringssida. Själva inläggandet måste göras av UCR.

Nedan följer några saker som vi behöver veta för att kunna lägga in era Extravariabler:

1. Vilken typ av variabel handlar det om. Vi stödjer

        a)  Flervalsrutor

        b)  Fri text

        c)   Tal

        d)   Datumfält

2. För vissa variabler måste vi ha mera information om

        a)   Vilka alternativ och vilken ordning som skall gälla

        b)   Tillåtna tecken och maxlängd (vid Fritext)

        c)    Antal decimaler, antal värdesiffror.

               Min/max och varning min/max om så önskas.

3.    Vi måste veta vilket sjukhus som variablerna avser.

4.    Under vilken tidsperiod ska de vara aktiva? Datum från/till.

5.    Vilken registreringssida ska den ligga på? Start Vk, Vård, Slut Vk, Uppföljning 1 osv

6.    Var på registreringssidan skall den ligga? Före/efter vilka befintliga nationella    

        variabler?

7.    Vilken text ska det stå på raden?

8.    Vilken text ska det stå i analysen (Label)?

9.    Önskad hjälptext.

 

Figur i årsrapporten 2010 missgynnar de län som använder sig av trombolys.

Vilka urval görs för de olika kvalitetsindikatorerna och hur mäts detta?

Sökning av ej klara registreringar ("Att göra listan") fångar ej upp allt!

1. Slut sidor som ej har någon "ägare"

2. Ej klara "Angio/PCI Avd.kompl".

Hur hittar man dessa?

E-post och telefonnummer är obligatoriska uppgifter för alla användare i registret.

Detta för att vi då lättare och snabbare kan åtgärda inloggingsproblem med användarnamn och lösenord samt nå er med viktig information rörande SWEDEHEART.

Du lägger till dessa uppgifter och uppdaterar din profil genom att göra följande:

  • Logga in som vanligt i Swedeheart.
  • Klicka på ditt namn som visas längst upp i högra hörnet under enhetens namn.
  • Fyll i e-post och telefon i respektive fält under Administrera min profil
  • Spara genom att klicka på "Uppdatera"-knappen

Bilden ändras inte efter sparandet utan du är fortfarande kvar i "Administrera min profil". När du tryckt på  "Uppdatera"-knappen kan du sedan navigera vidare som vanligt i systemet.