RIKS-HIA, det svenska registret för hjärtintensivvård, skapades av professor Lars Wallentin, Uppsala, och docent Ulf Stenestrand, Linköping och utvecklades till ett Nationellt Kvalitetsregister från januari 1995. Registret stöds ekonomiskt av Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Hjärt-Lungfonden och är knutet till Svenska Cardiologföreningen. Registret har använts vid några få sjukhus sedan 1991, och har därefter snabbt spritts i hela landet. 21 sjukhus rapporterade in sina data 1995 innan registret blivit ett accepterat Nationellt Kvalitetsregister. Under efterföljande år har ytterligare sjukhus anslutit sig. År 2008 deltar alla de 74 sjukhus som tar emot akut hjärtsjuka patienter i Sverige. Dessutom deltar Åland och Island.

Syftet med det svenska registret för hjärtintensivvård är att utveckla akut hjärtsjukvård genom kontinuerlig information om vårdbehov, behandling och behandlingsresultat samt förändringar såväl inom ett sjukhus som i jämförelse med andra sjukhus. Den långsiktiga målsättningen är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos patienterna och att öka kostnadseffektiviteten i vården.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.