SWEDEHEART-registret är världsledande avseende utveckling av registerbaserade randomiserade studier (Registry-based Randomized Clinical Trials (RRCT)) där man kan kombinera fördelarna med randomiserade studier och kvalitetsregister. Efter vår första studie, TASTE-studien, har ytterligare 3 RRCTn genomförts och publicerats (IFR-SWEDEHEART, VALIDATE SWEDEHEART och DETOX-AMI) och just nu (Juni 2019) pågår 5 RRCT (IAMI, FULL-REVASC, REDUCE, TACSI och SWEDGRAFT). Det finns ytterligare studier som planeras eller som söker anslag.

Vi ser idag utmaningar i att få hög anslutningsgrad på sjukhus-nivå och kunna hålla planerad inklusionstakt. Studierna kan till viss del rikta sig till samma patientgrupp och vi behöver samordna studierna. Det finns också utmaningar i att samla valida data på ett effektivt sätt. Idag finns mycket erfarenhet av RRCT och denna erfarenhet måste komma alla till gagn.

Vi kommer behöva prioritera bland våra ideer och satsa på de studier som kan ha störst nytta för våra patienter och som inte kan genomföras på annat sätt. Det finns idag också ett stort behov av betydligt mer anslag till att genomföra RRCTn och vi behöver finna goda samarbetsformer med industrin.

SWEDEHEARTs styrgrupp har utifrån deras erfarenhet utsett följande personer att utgöra RRCT rådet:

 • Ole Fröbert, Örebro (ordförande)
 • David Erlinge, Lund
 • Stefan James, Uppsala
 • Tomas Jernberg, Stockholm
 • Robin Hofmann, Stockholm

RRCT-rådets uppdrag är att ha en rådgivande funktion avseende:

 • Hur vi säkrar att RRCT blir en nationell fråga som alla känner sig delaktiga i och där alla deltar i arbetet, och att arbetet går i linje med SWEDEHEARTs forskningspolicy (Öppenhet – Kvalitet – Patientintegritet – Samarbete)
 • Hur vi optimerar flödet av studier och har en effektiv och transparent godkännandeprocess
 • Hur vi får ut data på ett säkert, smidigt och professionellt sätt – från SWEDEHEART och från andra hälsoregister.
 • Design, planering och genomförande av studier. Fungera som ett bollplank mot forskningsgrupper som vill genomföra RRCT i SWEDEHEART.
 • Hur vi ser till att de viktigaste frågeställningarna genomförs och hur vi får ihop det med genomförbarhet.
 • Hur vi förbättrar möjligheterna till forskningsanslag för att genomföra RRCT.
 • Hur vi etablerar bra samarbete med industrin angående RRCT.
 • beslut om godkännande av RRCT, men där SWEDEHEARTs styrgrupp fattar de finala besluten.

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.