SEPHIA är ett nationellt kvalitetsregister för sekundärprevention efter hjärtinfarkt. SEPHIA startade 2005 och utgör sedan 2009 en del av SWEDEHEART-registret. I dag registrerar alla uppföljande sjukhusanslutna hjärtrehabiliteringsenheter i landet data i SEPHIA-registret.

Uppföljningen sker av patienter upp till 80 år som har haft en hjärtinfarkt och registrerats i RIKS-HIA. Patienterna följs upp vid två tillfällen under första året efter hjärtinfarkten, efter 6-10 veckor och efter 12-14 månader. Uppföljningen sker via mottagningsbesök eller telefon. Parallellt följs patienterna upp av fysioterapeut vid två tillfällen, före och efter den fysiska träningsperioden.  Ca 85 000 patienter har registrerats mellan 2005 och 2018. Täckningsgraden har de senaste åren legat stationärt på mellan 75 och 80 %.

Ungefär 40 variabler ingår i registret, och innefattar bl.a. måluppfyllelse för riskfaktorer (blodtryck, kolesterol, blodsocker, fysisk kapacitet, vikt, midjemått), levnadsvanor (rökning, kostvanor, fysisk aktivitet, träning) och livskvalitet samt händelser under första året efter infarkten. Variablerna registreras via ett internetformulär, antingen direkt online eller med omvägen via en pappersblankett. Datakvalitet monitoreras regelbundet av registrets monitorer och har visat 90-95% överenstämmelse med journaldata.

Både personal vid enheterna och patienter har omedelbar tillgång till lokala statistiska bearbetningar. Data redovisas dessutom på årsbasis i SWEDEHEARTs årsrapport.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.