En del sjukhus har börjat använda sig av distanslösningar för hjärtskola och även för fysisk träning, inte minst nu i Covid-19 tider. Många har frågat om man får markera ja på frågorna Deltagande i Hjärtskola samt Påbörjat/Deltagit i fysiskt träningsprogram om patienterna genomfört olika typer av distanslösningar.

I registerarbete är det viktigt att ha en tydlig definition av variabler och behålla dessa oförändrade över tid. Om förutsättningarna för att svara ja ändras över tid blir det svårt att jämföra mellan åren. Av denna anledning gäller att man endast ska markera ja på frågorna Deltagande i Hjärtskola och Påbörjat/Deltagit i fysiskt träningsprogram om patienterna deltagit i gruppaktivitet enligt gällande definitioner i SEPHIA manualen:

Definition Hjärtskola: Övergripande utbildningsprogram (i grupp) om kranskärlssjukdom efter utskrivning. Interaktivt program om riskfaktorer och hjärtsjukdom för patienter och närstående. Ska innehålla utbildningstillfällen om hälsosamma matvanor, tobak, stress, fysisk aktivitet och träning samt om hjärtsjukdomens orsaker, konsekvenser och behandling. 

Definition Fysiskt träningsprogram: Fysioterapeutledd fysisk träning på sjukhus/vårdcentral som innefattar individuellt anpassad konditionsträning 20-60 minuter med intensitet 12-17 på Borgs ansträngningsskala, samt muskelträning, 8-10 övningar, 10-15 repetitioner, 1-3 set minst 2 ggr/v.

Ett undantag till denna regel finns: Om patienten deltagit i följande vetenskapliga studier som utvärderar effekten av handledd distansträning får man svara ja på frågan om Påbörjat/Deltagit i fysiskt träningsprogram efter utskrivning:

  • Remote-Exercise studien
  • RECREATION studien

SEPHIAs arbetsgrupp håller på att ta fram nya variabler för digital hjärtskola och handledd distansträning. Dessa kommer förhoppningsvis introduceras i registret i slutet av året.

Samarbetspartners

 

Socialstyrelsen

 

Svenska Cardiologföreningen

Samarbetspartners

 

Sveriges Kommuner och Regioner

 

UCR - Uppsala Clinical Research Center

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.