Nyhetsbrev v 20, 2020          

Patientrekrytering
Vi har fortsatt 25 kliniker som kan rekrytera i studien och i slutet av förra veckan hade 926 patienter inkluderats.

Tack alla som bidrar till inklusionen trots svårigheter på grund av rådande omständigheter.

 Rekrytering per månad 2020 05 10        Rekryteringstabell 2020 05 10

Lunchmöten
Våra lunchmöten fortsätter!

Vill ni höra lite mer om studien, har ni frågor och funderingar eller vill ni dela med er av erfarenheter? Var med på våra lunchmöten! Mötena hålls via webb varannan vecka och nästa tillfälle är imorgon 12/5.

Inbjudan kommer en vecka innan mötet. Har du eller någon intresserad kollega inte fått inbjudan, hör av dig till oss (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) så skickar vi den.

Datum framöver är: 12/5, 26/5, 9/6, 23/6.

Nytt på hemsidan
Hemsidan är uppdaterad och numera finns det en direktlänk till AURICULA förmaksflimmer uppe i högra hörnet. Se bilder nedan.

Klicka på (1.) ”>> Till AURICULA” så förflyttas du till deras hemsida, där tar du dig vidare till inloggningen genom att klicka på 2. (obs! du måste ha SITHS kortet i datorn när du gör det).

Under fliken ”Mötespresentationer” finns bl.a. PPT som används vid startmöten samt PPT från andra möten exempelvis senaste prövarmötet den 22/4.

Det kommer även snart läggas upp en videoinspelning från prövarmötet på hemsidan.

Nyhetsbrev v20 1

Nyhetsbrev v20 2

Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se. Där kan man också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.


Hälsningar,
Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

    Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
    Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
    072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
     

  Månadsbrev maj 2020          

Trots både pandemi och påskledigheter har flera både små och stora enheter lyckats rekrytera patienter även i april vilket förstås är mycket glädjande! Vi påminner om möjligheten att rekrytera i samband med inneliggande vård eftersom studien inte innebär fysiska återbesök som skulle kunna innebära smittrisk. Det måste förstås alltid finnas möjlighet att analysera ABC-prover för att du ska kunna rekrytera en patient till studien. Men om det tillfälligt är besvärligt med biobankning pga pandemin så kan man rekrytera patient utan att ta proverna till biobanken. Ett annat bra tips är att sätta upp lämpliga patienter som ni identifierat på ”väntelista” för senare inklusion i studien.

Under pågående pandemi är det ju i större utsträckning yngre patienter som kommer på mottagningsbesök och det är förstås helt okej att rekrytera dem. På sikt är det väldigt viktigt att även äldre och patienter med samsjuklighet tas med i studien så att vi kan utvärdera nytta med skräddarsydd behandling även hos dem. Då kan studien ge ett värdefullt resultat för hela förmaksflimmerpopulationen och vi vet ju att de äldre dominerar i den gruppen.

Tack till alla som deltog i det virtuella prövarmötet 22 april, inte minst till Faris Al-Khalili som gav tips för framgångsrik rekrytering och Carl-Johan Carlhäll som presenterade den spännande MR-substudien som nu planeras! En fråga som diskuterades finner ni svar på längre ned i detta brev och på websidan.

Körsbär 3 spegel och reducerad

Patientrekrytering
Vi är tacksamma för alla som kämpar på med rekryteringen i studien trots covid-19! Särskilt tack till Cityheart som tog in 10 patienter under april och Örebro som tog in 9 patienter.

Vid april månads slut hade 919 patienter rekryterats och 25 kliniker kan inkludera.

 Graf 2020 01 31    Tabell 2020 01 31

Några vanliga frågor och svar – många fler finns på www.abcafstudy.se 
Fråga: Hur ska man tänka när behandlingsrekommendationen uppger att man ska sätta in ACE-hämmare, ARB, eller statin (ibland till en ganska ”frisk” patient)?
Svar: Alla rekommendationer har tagits fram av styrgruppen i samband med design av studien, med fokus på modifierbara risker och behandlingar som visats minska sjuklighet och död. Biomarkörerna i ABC AF-risk scores är associerade med de underliggande sjukdomsprocesserna som bidrar till högre dödlighet och risk för stroke och blödningskomplikationer hos patienter med förmaksflimmer och ger därmed möjlighet att tidigt förebygga risker. Denna pragmatiska strategistudie utvärderar individuellt riskbaserad behandlingsrekommendation, där studieläkaren sedan fattar beslut som förhoppningsvis innebär att rekommendation följs. Det innebär att till exempel ACEi/ARB är lämpligt till patienter med ABC-identifierad hög strokerisk, men om patientens blodtryck är lågt kan ansvarig läkare avstå från att sätta in behandling. På motsvarande sätt är statiner rekommenderade till patienter med hög kardiovaskulär risk, t ex till alla med genomgången stroke, och kan övervägas även till de patienter som med ABC-scores identifieras ha en förhöjd strokerisk.

Kalendarium
Webbaserade startmöten
för kliniker, eller om man vill delta för att få mer information om studien. Möjliga startmöten kl 15:00-17:00 framöver är: 11, 14, 18 och 20 maj.

Lunchmöten via Zoom där två läkare i styrgruppen för ABC AF-studien berättar om olika aspekter av studien. Tid ges även till att diskutera era erfarenheter och ge svar på eventuella frågor.
Mötena hålls varannan tisdag klockan 12:15-12:45, och nästa möte är 12 maj.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
0702-211243   018-611 29 18 072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

 

Nyhetsbrev v 16, 2020          

Patientrekrytering
Vi har 25 kliniker som kan rekrytera i studien och i slutet av förra veckan hade 887 patienter inkluderats.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som rekryterat trots det rådande läget och passa på att gratulerar Cityheart som rekryterade sin första patient den 2 april

Graf 2019 07 23     Tabell 2019 07 23

Covid-19 och ABC AF-studien
Vi har inte sett något skäl att stoppa ABC AF-studien, som är designad för att vara så enkel som möjligt i rutinsjukvård. Det går alltså fortfarande bra att rekrytera patienter som kommer på planerade besök eller är inneliggande, och det krävs inte några fysiska återbesök i huvudstudien som skulle kunna utsätta patienterna för smittorisk.
Men vi har såklart full förståelse för att arbetet hos er nu kan komma att påverkas av covid-19 och att det kan bli svårare att rekrytera patienter i studien.

Vi vill också förtydliga att vi rekommenderar att högriskpatienter som deltar i biomarkör-substudien inte genomför 12-månadersbesöken för provtagning just nu. Vi arbetar på att uppdatera protokollet för att göra det möjligt att ta dessa prover upp till månad 24.

Prövarmöte 22 april
Vi välkomnar alla på prövarmöte den 22/4 klockan 16-17:30 via Zoom. Uppdaterad inbjudan med agenda och Zoom-länk kommer senast måndag. Vi hoppas kunna lägga upp en inspelning av mötet på hemsidan efteråt för de som inte kan delta under själva mötet.  

Lunchmöten
Vill ni höra lite mer om studien, har ni frågor och funderingar eller vill ni dela med er av erfarenheter? Var med på våra lunchmöten! Mötena hålls via webb varannan vecka och nästa tillfälle är 28/4.

Inbjudan kommer en vecka innan mötet. Har du eller någon intresserad kollega inte fått inbjudan, hör av dig till oss (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) så skickar vi den.
Datum framöver är: 28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 23/6.

Svar på många vanliga praktiska frågor hittar du på www.abcafstudy.se. Där kan du också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen


Hälsningar,
Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

    Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
    Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
    072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
     

  Månadsbrev april 2020          

Hela samhället och framför allt sjukvården berörs just nu av covid-19, och det viktigaste är självklart patienternas och sjukvårdspersonalens hälsa.

ABC AF-studien under covid-19
Vi vet och respekterar att sjukvårdens huvudmän just nu rekommenderar fokus på vård och återhållsamhet med kliniska studier. UCR har därför redan stoppat rekrytering i de studier som kräver fysiska återbesök eller stora resurser inom akutsjukvård. Men vi har inte sett något skäl att stoppa ABC AF-studien, som är designad för att vara så enkel som möjligt i rutinsjukvård. Det går alltså fortfarande bra att rekrytera patienter som kommer på planerade besök eller är inneliggande, och det krävs inte några fysiska återbesök i huvudstudien som skulle kunna utsätta patienterna för smittorisk.

Biomarkör-substudien
Vi rekommenderar att högriskpatienter som deltar i biomarkör-substudien inte genomför 12-månadersbesöken för provtagning just nu. Vi avser att snarast skriva ett amendment till EPM för att möjliggöra att dessa besök genomförs upp till 24 månader efter randomisering.

Säkerhetskommittén har sammanträtt 25 mars
ABC AF-studiens säkerhetskommitté sammanträdde den 25 mars och granskade data från de första 782 randomiserade patienter varav 521 passerat visit 3. Vi är glada för deras rekommendation att studien kan fortsätta som planerat.

Sammanfattningsvis rullar studien på men vi har full förståelse för att det tidvis kommer att vara svårt eller t.o.m. omöjligt att rekrytera på vissa enheter. Just nu är t ex sjukhusen i Region Stockholm överbelastade, och på många sjukhus avbokas planerade besök. Men vi hoppas att ni kämpar på där så är möjligt! Det kan förhoppningsvis vara en liten ljusglimt i tillvaron att genom forskningen bidra till bättre vård för våra patienter även i framtiden.

Patientrekrytering
Vi är tacksamma för alla som kämpar på trots covid-19 med rekryteringen i studien. Vid mars månads slut har 882 patienter rekryterats och 25 kliniker kan inkludera.
Vi välkomnar Lund, Cityheart och Norrköping som startades under mars, till studien!

 Graf 2020 01 31    Tabell 2020 01 31

Nyheter på labfronten
Kliniker i Region Skåne kan nu analysera sina biomarkörer i Varberg, vilket är ett stort steg för studiens möjlighet att täcka hela landet.

Prestandaförbättring
Nu kan kliniker med många registreringar snabbare växla mellan olika vyer i registret.

Snödroppe 1 crop

Kalendarium
Webbaserade startmöten för kliniker, eller om man vill delta för att få mer information om studien. Möjliga startmöten kl 15:00-17:00 framöver är:
14 och 20 april samt 11, 14 och 18 maj.

Prövarmöte via Zoom kommer att ersätta det tidigare planerade mötet i samband med Kardiovaskulära vårmötet. Ny tid för mötet är kl 16-17:30 den 22 april 2020. Kontakta studieledningen om du inte har fått en inbjudan men vill delta på mötet.

Lunchmöten via Zoom där två läkare i styrgruppen för ABC AF-studien berättar om olika aspekter av studien. Tid ges även till att diskutera era erfarenheter och ge svar på eventuella frågor.
Mötena hålls varannan tisdag klockan 12:15-12:45, och nästa möte är 14 april.

 

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

 

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
0702-211243   018-611 29 18 072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

 

  Nyhetsbrev v 12, 2020          

Patientrekrytering
Vi har nu 25 kliniker som kan rekrytera i studien och i slutet av förra veckan hade 857 patienter inkluderats.
Vi gratulerar Sahlgrenska och Lund som nu rekryterat sina första patienter!
Vi vill också tacka Huddinge/Solna för finfina 11 rekryterade patienter vecka 10, Örebro för att ha bidragit med över 150 patienter till studien, Uppsala för över 100 patienter samt Motala för att de tog in studiens 800:e patient. Bra jobbat allihop!

För er som inte har fått fart på rekryteringen och behöver tips och hjälp påminner vi om de lunchmöten via webb som hålls varannan vecka. Nästa möte är imorgon (17/3), se mer information nedan.

Graf 2019 07 23     Tabell 2019 07 23

Uppdaterade studiedokument
Den 31 jan 2020 fick vi bl.a. protokoll- och samtyckesuppdatering godkänd av EPM, därav behöver dessa dokument bytas ut i prövarpärmen omgående. Bekräfta till oss via mail (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) när ni har gått igenom prövarpärmen enligt separat mailinstruktion. Maila eller ring vid frågor.

Ta också tid att se över delegeringslistan så att samtliga som arbetar i studien är delegerade till rätt uppgifter. Vid oklarheter kring om delegeringslistan är korrekt ifylld, scanna gärna in den och maila till oss så hjälper vi er om eventuella korrigeringar skulle behövas.

Samtyckesprocedur
Vi vill också passa på att påminna om den ofta nämnda men ack så viktiga samtyckesproceduren, prioritera detta vid utbildning av ny personal:

  • Innan patienten går med i en studie ska adekvat information ges, muntligt och skriftligt, och patienten ska ha haft möjlighet att ställa frågor till prövaren
  • Samtycket signeras av patient och prövare (läkare, ej sköterska)
  • Patienten signerar först, därefter prövaren. Patienten måste signera och datera själv.
  • Kopia ges till patienten (eller original om ni har två sådana)

Nyheter på labfronten
Nu har utförandelaboratoriet i Varberg analyserat biomarkörer för Region Skåne, vilket är ett stort steg för studiens möjlighet att täcka hela landet.
I Region Östergötland kan nu även Klinisk kemi i Norrköping analysera biomarkörer.

Prestandaförbättring
Den prestandaförbättring vi flaggade för i förra nyhetsbrevet är något försenad men kommer inom kort.

Prövarmöte 22 april
Då det kardiovaskulära vårmötet i april har ställts in kommer det prövarmöte vi planerat i samband med vårmötet att hållas som ett webbmöte istället. Ny tid för mötet 16-17:30 den 22/4. Håll utkik efter uppdaterad inbjudan.  

Lunchmöten
De lunchmöten vi har haft har varit uppskattade och imorgon 17/3 är det dags för nästa.
Ta tillfället att delta på något av mötena och passa på att ställa många frågor och förmedla tips och idéer till kollegor runt om i landet. Skicka också gärna in frågor inför mötet.

Inbjudan kommer en vecka innan mötet. Har du eller någon intresserad kollega inte fått inbjudan, hör av dig till oss (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) så skickar vi den.
Datum framöver är: 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 23/6.

Svar på många vanliga praktiska frågor hittar du på www.abcafstudy.se. Där kan du också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen


Hälsningar,
Projektledare och monitor

    isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
    Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
    Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
    072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

  Månadsbrev mars 2020          

Stormar, Corona-pandemi, sportlov, och börsfall sammanfattar en ganska stökig februarimånad – men trots det lyckades vi nästan rekrytera 100 patienter i ABC AF-studien. Bra jobbat!!!

Vi når ju väldigt långt om alla tar in i genomsnitt 2 patienter/vecka och gläds särskilt åt att våra nykomlingar Mölndal och Motala klarade det med råge. Klart imponerande! 
Även ”gamlingarna” Örebro, Västerås, och Uppsala stretar framgångsrikt på och nådde det målet, medan Sophiahemmet, Linköping och nykomlingen Södersjukhuset var snubblande nära.
Tack vare månadens toppnotering 15 patienter passerades 100-gränsen med marginal i Uppsala. Grattis och ABC AF-tårtan smakade förhoppningsvis fint!

Hos några sjukhus går rekryteringen trögare och vi hoppas ni tar chansen att vara med på våra webluncher där vi bland annat diskuterar rekryteringsstrategier. Nästa tillfälle redan tisdag 3/3, se fler datum i kalendariet nedan. Tveka aldrig att höra av er till oss i studieteamet om ni behöver annan support. Glöm inte att anmäla er till prövarmötet den 22 april.

Med förenade krafter borde vi komma över 100 patienter i mars!

Snödroppe 1 crop

Patientrekrytering
Vid februari månads slut har 804 patienter rekryterats och 22 kliniker kan inkludera. Nystartade kliniker under februari var förutom Södersjukhuset även Stockholm Heart Center. Välkomna i studien!

 Graf 2020 01 31    Tabell 2020 01 31

Vanliga frågor och svar – många fler finns på www.abcafstudy.se
Fråga: Kan en patient som redan har dosreducerad NOAK vara med i studien?
Svar: Ja, det går utmärkt. Dosreduktion av NOAK ska ske enligt FASS.

Fråga: Ska arytmi-inducerad hjärtsvikt som gått över efter behandling registreras som hjärtsvikt i registret, JA eller NEJ?
Svar: I hjälptexten för hjärtsvikt står; "nedsatt LVEF eller om patienten har en diagnos för hjärtsvikt" - och då menas (även om det inte står) att den är aktuell. Så en patient som inte längre har sådan hjärtsviktsdiagnos registreras som NEJ.

Kalendarium
Webbaserade startmöten för kliniker, eller om man vill delta för att få mer information om studien. Möjliga startmöten kl 15:00-17:00 framöver är: 2, 9, 12 och 23 mars och 14 och 20 april

Prövarmöte i samband med Kardiovaskulära vårmötet i Malmö, på Malmö Live.
22 april 2020 kl 11:00-12:45. Kontakta studieledningen om du planerar att delta i prövarmötet, men inte kommer delta i vårmötet.

Lunchmöten via Zoom där två läkare i styrgruppen för ABC AF-studien kommer att berätta om olika aspekter av studien. Tid kommer även att ges till att diskutera era erfarenheter och ge svar på eventuella frågor.
Mötena kommer att hållas varannan tisdag klockan 12:15-12:45 nästa möte är 3 mars

 

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
0702-211243   018-611 29 18 072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Nyhetsbrev v 8, 2020          

Patientrekrytering
Vi har nu 22 kliniker som kan rekrytera i studien och i slutet av förra veckan hade 749 patienter inkluderats.
Tyvärr hade vi förra veckan en tydlig nedgång avseende rekryterade patienter då endast 15 patienter inkluderats. Det är oerhört viktigt för oss att få veta vad en sådan nedgång kan bero på för att kunna stödja och hjälpa till. Hör av er till någon av oss i teamet via telefon eller vår mailadress om det finns något vi kan bistå med för att underlätta rekryteringen.

Graf 2019 07 23     Tabell 2019 07 23

Uppdaterade studiedokument
Den 5 februari skickades information om uppdaterade dokument (bl.a. protokoll och samtycke) ut via mail. Det är viktigt att samtliga kliniker omgående byter ut samtycket och uppdaterar sina prövarpärmar enligt instruktionerna.
Återkoppla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när ni har uppdaterat prövarpärmen! Dokumenten finns på hemsidan: https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument.  

Vi vill också uppmärksamma er på att Tryckfelsnisse var i farten när de nya studiedokumenten laddades upp: ”Subject enrolment and identification log” (flik 15) ska ha versionsdatum: 12dec2018, inget annat.

Lunchmöten
Det första lunchmötet har hållits och imorgon är det dags för nästa. Vi har en standardagenda, men den kan anpassas efter vilka som anmäler sig till mötet.
Ta tillfället att delta på något av mötena och passa på att ställa många frågor och förmedla tips och idéer till kollegor runt om i landet. Skicka gärna in frågor inför mötet.
Blocka något eller flera av följande datum i era kalendrar. Inbjudan kommer en vecka innan mötet.
18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 23/6.

Svar på många vanliga praktiska frågor hittar du på www.abcafstudy.se. Där kan du också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen


Hälsningar,
Projektledare och monitor

    isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
    Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
    Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
    072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

  Månadsbrev februari 2020          

ABC AF-studien fortsätter framgångsrikt och nya deltagande centra tillkommer hela tiden. Denna månad vill vi gratulera det supereffektiva teamet på Sophiahemmet, med Faris Al-Khalili och Jaqueline Bodén i spetsen, som rekryterat 100 patienter på 6 månader!

Örebro har ju redan nått den milstolpen, Uppsala och Danderyd är hack i häl.

Vi i studieledningen är glada över den positiva återkoppling vi får på studiemodulen i AURICULA, senast från Motala (se nedan) som började rekrytera i januari 2020. Samtidigt beklagar vi att det vid enstaka tillfällen varit tekniska störningar som vi gör vårt bästa för att åtgärda.

       Ziads bubbla dec 2019            
Dr Vasilios Marselos, Motala

Patientrekrytering
Vid januari månads slut har 708 patienter rekryterats och 20 kliniker kan inkludera. Utöver Motala inkluderade också Mölndal sina första patienter under månaden.

 Graf 2020 01 31    Tabell 2020 01 31

Vi vill gratulera Linköping för att de slagit ett nytt rekord för året när de för några veckor sedan tog in 11 patienter på fyra dagar. Ett exempel för andra kliniker att ta efter och vi ser fram emot att få dela deras erfarenheter och tips om lyckad rekrytering till alla som önskar!

Vanliga frågor och svar – många fler finns på www.abcafstudy.se
Fråga: Hur gör man om man bedömer att labprover behöver kompletteras vid randomisering?
Svar: Vid alla patientmöten i klinisk rutin kan det behövas kompletterande lab/rtg/ultraljud osv. Rutiner för provtagning vid mottagningsbesök skiljer sig åt mellan kliniker och det finns inga studiespecifika rekommendationer.

Fråga: Hur hanterar man Pradaxa-rekommendation i ABC-armen om en patient är 80 år eller äldre eller har samtidig verapamil-behandling?
Svar: Pradaxa ska doseras i enligt med FASS. Om man får ABC-rekommendation Pradaxa 150 bör dosen sänkas till 110 mg om patienten är ≥80 år eller har samtidig verapamil-behandling.

Kalendarium
Webbaserade startmöten för kliniker eller om man vill delta för att få mer information om studien.
Möjliga startmöten kl 15:00-17:00 framöver är:
11, 24 och 25 februari
2, 9, 12 och 23 mars

Prövarmöte i samband med Kardiovaskulära vårmötet i Malmö, på Malmö Live.
22 april 2020 kl 11:00-12:45. Kontakta studieledningen om du planerar att delta i prövarmötet, men inte kommer delta i vårmötet.

Lunchmöten via Zoom där två läkare i styrgruppen för ABC AF-studien kommer att berätta om olika aspekter av studien. Tid kommer även att ges till att diskutera era erfarenheter och ge svar på eventuella frågor.
Mötena kommer att hållas varannan tisdag klockan 12:15-12:45 från och med 4 februari.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
0702-211243   018-611 29 18 072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Nyhetsbrev v 4, 2020          

Patientrekrytering
I slutet av förra veckan hade 659 patienter rekryterats till studien och 19 kliniker var aktiverade.
Ett nytt rekord slogs härom veckan när Linköping tog in 11 patienter på fyra dagar. Toppenbra jobbat!

Fokus under våren kommer att ligga på att få igång resterande kliniker och öka på rekryteringen på redan aktiverade kliniker. Att knyta fler läkare till studien på de aktiverade klinikerna kan vara ett sätt, och har ni intresserade kollegor går det bra att kontakta oss så hjälper vi till med det praktiska.

Graf 2019 07 23     Tabell 2019 07 23


Västra Götalandsregionen är igång
Under den gångna veckan tog Västra Götalandsregionen in sin första patient. Grattis Mölndal!
Vi ser fram emot att VGR nu kan bidra till rekryteringen i studien och kommer satsa på att knyta fler sjukhus/privatkliniker till utförandelab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lunchmöten
Vi kommer under våren att hålla lunchmöten för er på aktiverade kliniker samt för intresserade på tilltänka kliniker. Mötena kommer hållas som webbmöten av två läkare från styrgruppen, som kommer berätta om olika aspekter av studien. Det kommer även finnas tid att diskutera era erfarenheter och få svar på frågor.

Vi startar den 4 februari, varannan vecka, mellan 12:15-12:45. Vi bjuder på lunch, d.v.s. ni handlar och skickar in kvitto till oss så ersätter vi utlägget om max 100 kr.
Ta gärna med er kollegor som kan vara intresserade av att delta i studien!

Svar på många vanliga praktiska frågor hittar du på www.abcafstudy.se. Där kan du också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Projektledare och monitor

    isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
    Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
    Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
    072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

  Månadsbrev januari 2020          

Gott nytt år!
Vi hoppas att alla prövare, sköterskor, BMA och andra medarbetare i ABC AF-studien haft möjlighet att njuta av härliga helger och samlat krafter inför det nya året.

Okt 2LuftspaltABC AF-studien kom igång bra förra året då nästan hälften av planerade studiecentra startade, drygt 600 patienter rekryterades. Flera studiecentra och lab ligger i startgroparna tidigt 2020 och i år fokuserar vi på patientrekrytering!

Vi vet att det finns många lämpliga flimmerpatienter på varje deltagande centra, men förstår att det ändå kan finnas utmaningar – allt ifrån inställda mottagningar, platsbrist på avdelningen till att läkare/sköterska har jourkomp eller semester, osv.

En nyckel till framgång är samarbete! Små mottagningar med en dedikerad prövare och sköterska rekryterar ofta bra. På större enheter/sjukhus behövs flera medprövare och sjuksköterskor som hjälps åt att identifiera patienter, tipsar varandra, hjälps åt med randomisering och uppföljning av ABC-svar osv. Om man rekryterar patient(er) varje vecka så flyter det praktiska oftast ännu enklare och då är det lätt att uppnå studiens mål.

I år spänner vi bågen för att ta in minst det tredubbla antalet patienter! Det kanske låter mycket, men om varje studiecenter tar in i snitt 2 patienter per vecka så klarar vi det enkelt. Vi har redan sett flera exempel på 4-5 nya studiepatienter rekryterade på en och samma dag så ingenting tycks vara omöjligt!

Tveka aldrig att höra av er på mejl eller mobil om ni har frågor i samband med patientrekrytering eller om ni har någon idé på något som kan underlätta för er.

Passa redan nu på att lägga in nästa prövarmöte onsdag 22 april 2020 kl 11.00 i din kalender, se mer uppgifter längre ned. 

Några kommentarer från december

Ziads bubbla dec 2019                Goravs bubbla dec 2019
                            Feedback från Dr Ziad Hijazi                           Feedback Dr Gorav Batra, som nyss inkluderade sina första två patienter

Patientrekrytering
Vid december månads slut har 621 patienter rekryterats och 18 kliniker kan inkludera.

Kum rek 2019 06 30          Antal pat per klinik 2019 08 31 

Vanliga frågor och svar – många fler finns på www.abcafstudy.se
Fråga: Var kan jag hitta alla studiedokument?
Svar: Alla dokument som ni kan behöva finns samlat på en hemsida, men endast de personer som arbetar i studien har tillgång dit. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att få behörighet.

Fråga: Kan jag randomisera en patient med nydebuterat förmaksflimmer i akut skede?
Svar: 
Ja, det har ingen betydelse om patienten har känt eller nydebuterat förmaksflimmer. Det viktiga är att patienten fått skriftlig och muntlig information om studien och hunnit ta ställning till att frivilligt delta i studien. Detta kan vara svårt att hinna med vid ett besök på akutmottagning, men om patienten blir inlagd eller kommer tillbaks dagen därpå till mottagning/dagvård så går det ofta fint. Det är dock inte lämpligt att randomisera om patienten ska elkonverteras direkt i samband med akutbesöket.

Kalendarium
Webbaserade startmöten för kliniker eller om man vill delta för att få mer information om studien. Möjliga startmöten kl 15-17 framöver är:
13, 14, 28 och 30 januari
11, 24 och 25 februari

Prövarmöte i samband med Kardiovaskulära vårmötet i Malmö, på Malmö Live.
- 22 april 2020 ca kl 11-12:45

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
0702-211243   018-611 29 18 072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.