Nyhetsbrev v 4, 2021          

Patientrekrytering
Vi välkomnar Helsingborg till studien, som nu är redo att inkludera sina första patienter!

Det är roligt att se att så många kliniker har börjat det nya året med att rekrytera patienter i ABC AF-studien! Ni som tagit in patienter redan är: Örebro, Akademiska sjukhuset, Västerås, Falun, Danderyd, Solna/Huddinge, Köping, Mölndal, City Heart och Karlstad. Ett extra grattis går till Uppsala som passerat 150 rekryterade patienter och till Västerås som passerat 100 rekryterade patienter!

       graf nyhetsbrev v4 2021  tabell nyhetsbrev v4 2021

Subject Enrolment and Identification Log
Vi vill påminna om att Subject Enrolment and Identification Log är ett bra hjälpmedel. Det är dock viktigt att den stämmer mot patienternas godkännande av Biomarkörsubstudien i samtycket, så att inte patienter som inte godkänt deltagande i Biomarkörstudien kallas till provtagning vid 12 månader.

Capture

Vi kan bjuda på denna fina bild på Carlos, huvudprövare vid Hjärthälsan i Linköping, när han avnjuter sin julfika!

Och vi passar på att be om ursäkt för att ersättning för julfika och lunch vid lunchmöten försenats. Det beror på våra hårdare restriktioner kring arbete på plats på kontoret. Vi hoppas att ni har överseende med detta och vi arbetar på att få till utbetalningarna så snabbt vi kan.

 

Har ni frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

kontakter nyhetsbrev

Månadsbrev januari 2021

 

Ett bättre år

Det gångna året var minst sagt utmanande på ett sätt som ingen kunde förutspå. Vi i studieledningen hoppas att ni lyckats fira jul och nyår trots annorlunda förutsättningar och att ni fått möjlighet till återhämtning även om pandemin fortfarande sätter sjukvården under hård press. ABC AF-studien har naturligtvis påverkats av pandemin och vi gläder oss därför särskilt åt att ett flertal stora och små deltagande centra (se nedan) fortsatt rekrytera patienter även under december månad och i mellandagarna. Ett stort tack till er alla som trots svåra omständigheter är så tappra!

Nu hoppas vi att vaccineringen går så bra som möjligt och att 2021 successivt blir ett bättre och förhoppningsvis riktigt bra år. Vi kämpar på tillsammans!

Patientrekrytering
Våra 27 aktiva kliniker rekryterade under december månad 60 patienter. Totalt hade vi sista december rekryterat 1438 patienter i studien vilket är 817 patienter under 2020. Vi har en bit kvar till målet men det får ändå anses vara en bra siffra med tanke på hur utmanande året har varit på alla sätt.

Topprekryterare under december var Cityheart med 12 patienter, följt av Mölndal (6), Enköping (6) och Huddinge/Solna (6). Även Motala, Danderyd, Uppsala, Örebro, Karlstad, Falun, Varberg, Östra, Västerås, Linköping, Sundsvall och Sophiahemmet tog in patienter under december. Västerås och Varberg gjorde det dessutom under nyårsveckan. Stort tack till er alla!

graf månadsbrev januari 2021   tabell månadsbrev januari 2021

           

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Om ABC-stroke score visar låg strokerisk och därmed rekommendationen "ingen antikoagulantion", hur ska man veta när patienten - endast pga sin ålder - i sinom tid får såpass hög risk att den hamnar över tröskelvärdet och då kvalificerar sig för antikoagulantiabehandling? Ska man beräkna ABC-score varje år?

Svar: Ålder är bara en del av underlaget i ABC-scores. För ålder som enskild parameter sker ingen större förändring under studieperioden (max 3,5 år) och därför har vi inte planerat någon ytterligare beräkning av ABC-score under studieperioden.

Fråga: Finns det någon nedre gräns för patientens njurfunktion för att kunna vara med i studien?

Svar: Patienten måste vara tillgänglig för alla NOAK, därför är den nedre gränsen 30 ml/min, eftersom inte alla NOAK är godkända under denna gräns. De vanliga dosreduktionskriterierna ska följas. Om rekommendationen är t ex Lixiana och patienten  har GFR <50 sänks dosen som vanligt till 30 mg 1x1.

bild månadsbrev januari 2021
Foto: Uppsala slott, Susanne Heller, UCR

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

kontakter månadsbrev januari 2021

 Nyhetsbrev v 50, 2020          

Tack för det gångna året!
Detta år har på många sätt varit utmanande och därför är vi extra tacksamma för allt ni gjort för att tillsammans ändå inkludera >780 patienter! Som tack för ert engagemang skulle vi vilja bjuda er på julfika. Ni köper själva fikabröd/frukt/godis eller liknande. Ta gärna en bild när ni fikar och skicka in till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
(För mer info om ersättning se längst ner i nyhetsbrevet.)

fikabild nyhetsbrev v 50

Patientrekrytering
Varenda patient är viktig i studien, så oavsett om ni tagit in en patient eller 100 så bidrar ni till denna viktiga studie! Och det har sannerligen inte varit lätt under året så det är extra imponerande att Cityheart lyckats rekrytera nästan 130 patienter sedan de startade i april, mitt i första vågen! Och senaste tillskottet Karlstad har redan rekryterat 4 patienter, bra jobbat!
Ni är många som har bidragit under året och vi tackar er alla! Under nästa år tar vi nya tag och hjälps åt att öka takten för att nå våra viktiga rekryteringsmål. Vi planerar för ett digitalt prövarmöte i början av året då vi kommer ha extra fokus på detta. 

Vi är medvetna om att det kan vara svårt att inkludera patienter via mottagningen i dagsläget, därför kan det vara en idé att identifiera patienter på avdelningen. Är ni dessutom flera prövare ökar ni chansen att inkludera fler patienter och det blir inte lika sårbart om en prövare är borta.

 Graf v 50 nyhetsbrev      Tabell v 50 nyhetsbrev

Julhelgerna
Varje klinik får själv göra bedömningen om det går att inkludera patienter under mellandagarna. Kontrollera hur det lab som analyserar era prover har öppet. Tänk även på om ni själv arbetar då provsvaren förväntas komma i de fall patienten hamnar i ABC armen.

Om det skulle uppstå akuta problem med AURICULA under perioden 23 december till 5 januari, kontakta Lina eller Isabelle enligt datumangivelserna nedan.
Är ditt ärende mindre brådskande maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (mailboxen bevakas inte under perioden 23/12-7/1) men vi tar hand om ditt ärende så fort vi är tillbaka i tjänst.

Information angående julhelgerna kommer även att finnas på studiens hemsida www.abcafstudy.se

Vid akuta problem 23/12 – 5/1 kontakta:
23, 28-30 december: Lina 072 201 76 56
4-5 januari: Isabelle 072 141 35 62

Förändringar i studieteamet
Nu i december välkomnar vi Christina Björklund som projektkoordinator för lab och tackar Lotta för allt arbete i studien. Christinas kontaktuppgifter finner ni nedan.

Ersättning för julfika
Ni köper själva fikabröd/frukt/godis eller liknande för max 100kr, originalkvittot och kontonummer skickar ni sen till oss på:

Uppsala Clinical Research Center Att. Isabelle Lilja
Uppsala Science Park, Hubben
Dag Hammarskjölds väg 38 
751 85 Uppsala

Har ni frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se.

God jul bild v 50 nyhetsbrev 

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Christina Björklund

Frida Lindqvist  

Cristina Alm

Projektledare

Projektledare, klinik   

Projektkoordinator, lab   

Monitor

Monitor

072-141 35 62  

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08  

  Månadsbrev december 2020

Novembermörkret har varit tungt detta pandemiår så vi är särskilt glada att få meddela att MR-substudien i ABC AF har tilldelats anslag om 3,6 miljoner kronor av Hjärtlungfonden.

Stort grattis till Carl-Johan Carlhäll (huvudsökande), Håkan Arheden, Marcus Carlsson, Henrik Engblom, Ellen Ostenfeld och alla andra som varit med och arbetat fram studiedesignen och ansökan!

Målet med substudien är att med unik MR-teknik skapa ny kunskap om hjärtats storlek, funktion och vävnadsegenskaper. Genom att undersöka 300 patienter i ABC AF-studien ges också möjligheten att analysera MR-resultaten i relation till biomarkörer vilket kan öka förståelsen för bakomliggande orsaker till utveckling av förmaksflimmer. Målet är att detta kan bidra till förbättrad handläggning och behandling av patienter med förmaksflimmer i framtiden. Substudien planeras genomföras på sjukhusen i Göteborg (Sahlgrenska), Linköping, Lund, Stockholm (Danderyd, Huddinge, Solna), Uppsala och Örebro.

Julhelgerna
Inför julhelgerna får varje klinik själv göra bedömningen om det går att inkludera patienter under mellandagarna. Kontrollera hur det lab som analyserar prover har öppet. Tänk även på om ni själv arbetar då provsvaren förväntas komma i de fall patienten hamnar i ABC armen. Mer information kommer att komma i nyhetsbrev och finnas på hemsidan.

Patientrekrytering
Vi välkomnar Karlstad till studien! Vi har nu 27 kliniker som kan rekrytera. Under november så inkluderades totalt 66 patienter och 17 kliniker var aktiva, vilket ju är fantastiskt med tanke på omständigheterna! Topprekryterare under november var Cityheart med 16 patienter, följt av Mölndal (7), Uppsala (7), Östra (5) och Motala (4).

Graf månadsbrev december 2020  Tabell månadsbrev december 2020

           

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Kan en patient tas med i studien i samband med beslut om planerad elkonvertering, d.v.s. när tre veckors förbehandling planeras?

Svar: Ja, det går utmärkt att randomisera en patient i samband med beslut om planerad elkonvertering, oavsett om patienten redan har OAK eller inte. Efter randomisering kan patienten direkt påbörja/fortsätta behandling i standardarmen och inom ett par dagar i ABC-armen. Om patienten randomiserats till ABC-armen och får rekommendationen ”ingen OAK” baserat på låg strokerisk med ABC-score så ger man ändå OAK 3 veckor före och minst en månad efter elkonvertering (enligt studieprotokollet) men därefter följs ABC-ordinationen ingen antikoagulation. Det går förstås också bra att randomisera en patient vid återbesök efter elkonvertering.

Fråga: Vad gör jag om en patient randomiseras till ABC-armen och rekommenderas NOAK men vägrar den behandlingen. Exkluderas patienten då från studien eller fortsätter vi följa hen trots att hen ej följer behandlingsrekommendation?

Svar: Frågan belyser hur viktigt det är att patienten är välinformerad om studien och inser att i ABC-armen kan behandlingsrekommendationen innefatta någon av alla tillgängliga NOAK eller ingen OAK. Om patienten (eller läkaren) INTE är beredd att acceptera en sådan rekommendation ska patienten inte vara med i studien. Naturligtvis kan det ändå inträffa att patienten trots informerat samtycke ändrar sig och inte vill följa ABC-rekommendationen eller läkarens rekommendation i standardarmen. Det är även i sådana fall viktigt att fortsätta följa upp alla patienten. Vi kommer att analysera resultaten enligt ITT (intention-to-treat) och då är det viktigt att göra studiens planerade uppföljningar även om patienterna, av olika anledningar, inte följer studierekommendationen. Så försök att följa denna patient enligt studieprotokollet (3 månaderskontakt, 1-års biomarkörer (om han ingår i den substudien), med alla livskvalitetsformulär etc). Om patienten uttryckligen begär utträde ur studien och inte vill följas upp måste detta respekteras.

Bild månadsbrev december 2020

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se.

Hälsningar,
Studieledningen

Bild studieteamet

Jonas Oldgren

Ziad Hijazi

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Koordinerande prövare

Bitr. koord. prövare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

070-221 12 43

076-724 78 60

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 Nyhetsbrev v 46, 2020          

Patientrekrytering
Vi jobbar just nu för högvarv i projektteamet för att kunna starta alla nya kliniker som blivit godkända av EPM och i fredags startade den första av dessa! Vi välkomnar Karlstad till studien! Således har vi nu 27 kliniker som kan rekrytera. I slutet av förra veckan hade 1336 patienter inkluderats.

   Månadsrekrytering nyhetsbrev v46    klinikrekrytering nyhetsbrev v46

ABC-namne
Vi vill uppmärksamma er på att vi har en namne i labvärlden. ABC Labs i Stockholm, som analyserar covid-prover åt ett flertal regioner, har av misstag fått motta några av våra ABC AF-prover. Vi ber er därför vara extra noga med att kontrollera vart proverna skickas och att märkningen görs så tydlig som möjligt.

Användarmanualen
Vi vill passa på att slå ett slag för studiens användarmanual, som ni hittar på studiens dokumentsida som nr 13. Där kan ni hitta många matnyttiga instruktioner och svar på många frågor.

Har ni frågor eller funderingar eller vill veta mer detaljer om MR-substudien, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

 

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

  Månadsbrev november 2020

Härligt att äntligen nå över 100 patienter/månad!!! Det är ett bra delmål och vi är så tacksamma för att vi tillsammans har lyckats med det.

Flera deltagande enheter (se nedan) har också nått milstolpar som är väl värda att uppmärksammas! Vi gratulerar och välkomnar Östra sjukhuset i Göteborg och Vrinnevisjukhuset i Norrköping som rekryterat sina första patienter.

Pandemin har inte släppt greppet om Sverige men vi hoppas att studien tills vidare ändå kan fortsätta rekrytera patienter. Naturligtvis kan pandemin försvåra målsättningen att rekrytera fler äldre och sjukare flimmerpatienter som Säkerhetskommittén uppmuntrat oss att göra. Men vi påminner gärna om att det fortfarande går fint att rekrytera de sköra patienter som ändå kommer till mottagning eller vårdas inneliggande. Studiedesignen innebär ju lyckligtvis bara telefonuppföljning vid 3 månader vilket innebär att patienter inte riskerar att utsättas för smitta vid något studie-återbesök.

Patientrekrytering

Oktobers rekrytering i korthet:

  • Studiens bästa rekryteringsmånad hittills med 101 inkluderade patienter!
  • Vecka 42 var studiens bästa rekryteringsvecka med 31 inkluderade patienter!
  • Cityheart överlägset bäst rekryterare under månaden och passerade 100 rekryterade patienter (på bara sju månader)!
  • Motala har rekryterat sin 50:e patient!
  • Två kliniker har rekryterat sina första patienter – Östra sjukhuset (Göteborg) och Vrinnevisjukhuset (Norrköping)!
  • 19 av studiens kliniker har varit aktiva och rekryterat!

 

    Månadsrekrytering oktober      Kliniker rekrytering oktober

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Räknas grenartärocklusion som tidigare TIA/stroke vid inklusionsbesöket i AURICULA?

Svar: Ja, verifierad grenartärocklusion räknas som TIA/stroke och därmed en riskfaktor för patienter med förmaksflimmer.

Fråga: Hur ska Pradaxa 150 mg 1x2 rekommendationen följas hos patienter med samtidig amiodaron behandling? 

Svar: Enligt FASS är det inte nödvändigt med dosreduktion av Pradaxa vid samtidig amiodaron behandling. Det är dock beskrivet att koncentrationen av Pradaxa i blodet ökar. Det är därför upp till varje prövare att ta ställning till om de anser att Pradaxa dosen behöver sänkas till 110 mg 1x2.

oktoberbild månadsbrev 2020

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Bild studieteamet

Jonas Oldgren

Ziad Hijazi

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Koordinerande prövare

Bitr. koord. prövare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

070-221 12 43

076-724 78 60

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsbrev v 42, 2020          

Patientrekrytering
Vi har fortsatt 26 aktiverade kliniker, och Östra som aktiverats här senast har nu också inkluderat sina första patienter. Grattis! I slutet av förra veckan hade 1246 patienter inkluderats.

Kumulativ rekrytering per månad v 42   Rekryteringstabell v42 2020 10 11

Lunchmöten
Ni har väl inte missat våra lunchmöten? Vill ni höra lite mer om studien, har ni frågor och funderingar eller vill ni dela med er av erfarenheter? Var med på våra lunchmöten! Mötena hålls via webb och inbjudan kommer cirka en vecka innan mötet.

Nästa möte hålls tisdagen den 20 oktober.

MR-substudien – information från substudieteamet
Fortfarande föreligger betydande kunskapsluckor bakom utvecklingen av förmaksflimmer. En ny teori är att en förmakskardiomyopati kan ha en viktig roll. Inom ramen för ABC AF-studien bedrivs därför en substudie där personer kommer att undersökas med magnetkamera (MR).

Det övergripande målet med denna nationella MR-substudie är att bidra med ny mekanistisk kunskap om betydelsen av hjärtats morfologi, funktion och vävnadskarakteristik för utveckling och progress av förmaksflimmer.

Substudien har fått etisk godkännande att inkludera personer från ABC AF huvudstudie: totalt 150 med permanent förmaksflimmer, och 150 med paroxysmalt förmaksflimmer.
De två första studiedeltagarna är nu inkluderade, där Linköping har inkluderat en och Uppsala en.

Har ni frågor eller funderingar eller vill veta mer detaljer om MR-substudien, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

 

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 

  Månadsbrev oktober 2020

ABC AF-studiens säkerhetskommitté sammanträdde den 29/9. Säkerhetskommitténs uppgift är att oberoende från studieledningen granska hur studien genomförs och att patienterna inte utsätts för risk. De har nu granskat data för de första 1 130 patienterna i studien.

Vi är glada för deras rekommendation att studien ska fortsätta som planerat. Det betyder att de inte identifierat några säkerhetsrisker för patienterna i studien. Utöver detta gav de två rekommendationer som vi alla tillsammans måste ta mycket stort ansvar för:

  • Randomisera även äldre och sjukare patienter!
  • Rekryteringstakten måste öka!!

Studien har överraskande många patienter med få riskfaktorer och hög andel i sinusrytm vid randomisering. Det är enligt säkerhetskommittén mycket viktigt att vi framåt fokuserar på att rekrytera patienter med fler riskfaktorer och gärna permanent förmaksflimmer, för att utvärdera skräddarsydd behandling även hos dem.

Vi är ytterst tacksamma för alla ”gamla” deltagande enheter som rekryterar fint och är glada för det stora intresset att starta studien vid nya sjukhus/enheter. Men det är tyvärr alltför många studiecentra som bara rekryterar enstaka patienter trots att vi alla vet att det finns gott om dem.

Om varje deltagande centra i snitt randomiserar en patient i veckan räcker det långt, två patienter i veckan är riktigt bra, och minst tre är fantastiskt!
Flera sjukhus och mottagningar klarar det redan men nu måste alla sikta på att nå dit!

Patientrekrytering

Vi ser på månadens rekrytering att flera kliniker kommit igång igen efter sommaren. Vi vill särskilt tacka Cityheart som toppar rekryteringstabellen med 19 rekryterade!

September har också sett Örebro rekrytera sin 200:e patient (fantastiskt!), Västerås och Köping komma igång på nytt, Östergötland (Linköpingsklinikerna och Motala) öka rekryteringstakten och Uppsala, Danderyd och Huddinge/Solna åter ta in patienter. Vi ser fram emot att spräcka månadsrekordet under oktober, vad sägs om 150 rekryterade?

Rekrytering per månad v40 2020 09 30

Rekryteringstabell Månadsbrev v40 2020 09 30

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Patienten har inte tillgång till en dator eller smartphone eller vill inte fylla i ASTA via www.svarsformular.se, ska jag dela ut ett formulär till patienten?

Svar: Informationsbladet gällande www.svarsformular.se lämnas ut till patienterna, dvs inga pappersformulär av ASTA. Om patienterna inte har tillgång till smartphone, dator, surfplatta etc och inte kan fylla i formuläret via webben kommer ett påminnelsebrev att skickas hem brevledes och efter någon vecka kommer formuläret hem till patienten i pappersformat som hen får fylla i och skicka in till en central samordnande enhet. Men försök i möjligaste mån att uppmuntra patienten att fylla i formuläret via nätet, kanske finns det någon släkting som kan hjälpa till om kliniken inte har en surfplatta eller dator att låna ut.

Fråga: Hur ska provtagningen vid 12-månadersbesöket för biomarkör-substudien hanteras under covid-19?

Svar: Högriskpatienter som deltar i biomarkör-substudien behöver inte genomföra 12-månadersbesöket för provtagning just nu. I EPM amendment 10, inskickat 17 juni 2020, godkändes en utökad provtagningstid upp till 24 månader efter randomisering.

Bild månadsbrev oktober 2020

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Bild studieteamet

Jonas Oldgren

Ziad Hijazi

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Koordinerande prövare

Bitr. koord. prövare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

070-221 12 43

076-724 78 60

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsbrev v 38, 2020          

Patientrekrytering
Vi välkomnar Östra sjukhuset till ABC AF-studien! Därmed är det nu 26 aktiva kliniker som kan rekrytera i studien och i slutet av förra veckan hade 1157 patienter inkluderats.

Vi vill också gratulera Örebro som tog in sin 200:e patient den 16 september, fantastiskt bra jobbat!

Rekrytering per månad vecka 37 2020 09 13 Rekryteringstabell v37 2020 09 13

Uppdaterade studiedokument
Den 28 augusti skickades information om uppdaterade dokument (bl.a. protokoll) ut via mail. Det är viktigt att samtliga kliniker omgående uppdaterar sina prövarpärmar enligt instruktionerna.

Återkoppla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när ni har uppdaterat prövarpärmen! Dokumenten finns på hemsidan: https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument.  

Vad ska jag göra om labsvar inte kommit inom 2 arbetsdagar?
Det är en fråga vi ibland får och som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev.

Ibland uppstår det tyvärr problem med labbsvaren och vi vill därför påminna om vikten av att ni på kliniken håller koll på om de inkommit samt meddelar studieledningen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) om så inte skett.

Eftersom det är olika långt till utförandelabb kan det ju ta olika lång tid för provsvaren att komma. Men avviker svarstiden från det normala för er klinik bör ni kontakta studieledningen. Om det inte finns en behandlingsrekommendation att granska på dag tre från inklusion ska studieledningen kontaktas så att vi kan undersöka vad som hänt.

Kardiovaskulära vårmötet – webinar 8-9 oktober
Ni har väl inte missat att årets kardiovaskulära vårmöte kommer att genomföras som webinar den 8-9 oktober.  Nästa år kan vi förhoppningsvis träffas på riktigt. Då går vårmötet av stapeln 10-12 mars och ABC AF-studien planerar någon aktivitet i samband med detta.

Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

 

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist       

Cristina Alm 

Projektledare           

Projektledare,   klinik                      

Projektkoordinator, lab                                    

Monitor                               

Monitor                 

072-141 35 62 

072-201 76 56

072-202 43 29       

072-212 89 07

070-755 80 08

 

 

 

 

  Månadsbrev september 2020

Det finns mycket att glädjas åt just nu.
Vi är väldigt tacksamma för att pandemin är i ett betydligt lugnare skede och gläds åt rapporter från sjukhus som återupptagit den kliniska forskning som gått på sparlåga under våren. Rekryteringen har successivt ökat i augusti. Vi har flera nya entusiastiska enheter i startgroparna för studien. ABC AF-studien uppmärksammades mycket positivt på den virtuella ESC-kongressen med en presentation i sessionen om pragmatiska kliniska studier. ABC-AF studien omnämns också i nya Europeiska riktlinjerna för förmaksflimmer där man betonar betydelsen av individuellt skräddarsydd behandling av patienter med förmaksflimmer.

Men trots allt detta positiva är det viktigaste av allt att
VI MÅSTE REKRYTERA FLER PATIENTER!

Studien är unik. Det finns ingen annan studie som utvärderar skräddarsydd behandling vid förmaksflimmer och hundratusentals patienter kan ha nytta av resultatet.

Nu måste vi tillsammans visa att den svenska modellen också lyckas med det vi har sagt att vi kan klara. Flera centra har visat att det går utmärkt att randomisera flera patienter på en och samma dag. Nu behöver vi alla nå målet att kontinuerligt randomisera i genomsnitt 2-3 patienter/vecka.

Några tips kan vi komma med:
Ta in fler medprövare, ensam är inte stark!
Ta med en koordinerande (forsknings-)sköterska som hjälper till att identifiera patienter!
Ordna lokala möten och nätverk och prata om studien varje vecka!
Studieledningen svarar gärna på frågor på mejl och telefon och vi hjälper vi gärna till med informationsmaterial och annat stöd! 

Kalendarium
Webbaserade startmöten för kliniker, eller om man vill delta för att få mer information om studien. Möjliga startmöten kl 15:00-17:00 framöver är: 3, 4, 14, 15, 16, 21 eller 25 september.

 Nu drar snart våra Lunchmöten via Zoom igång igen! Med start 15 september kommer tillfällen ges att uppdatera er i studien och ställa frågor till två läkare i styrgruppen för ABC AF-studien. Höstens stora fokus ligger som ni redan vet på rekrytering och vi uppmuntrar alla att delta på ett eller flera webbmöten för att tipsa kollegor runt om i landet om lyckad rekrytering och själva ta del av tips i retur.

Patientrekrytering
Efter en nedgång i rekryteringen under sommaren ser vi nu glädjande nog att rekryteringen ökar igen. Förra veckan rekryterades 13 patienter och i måndags togs fem patienter in. De kliniker som har kommit igång bra efter pandemin är Örebro, Linköping och flera av våra Stockholmskliniker: Danderyd, Södersjukhuset, Sophiahemmet och Huddinge/Solna. Stort tack för era insatser!

Rekrytering per månad v36 2020 08 31Rekryteringstabell månadsbrev 2020 08 31 2 SHC avstånd

Du hittar vanliga frågor och svar om studien på www.abcafstudy.se

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

 

Hälsningar,
Studieledningen

Bild studieteamet

Jonas Oldgren

Ziad Hijazi

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Koordinerande prövare

Bitr. koord. prövare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

070-221 12 43

076-724 78 60

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.