Månadsbrev september 2022


ESC Barcelona2                              

Välkommen tillbaks efter semestern!

Flera av oss har just återvänt från världens största hjärtkongress och som vanligt var det många intressanta presentationer av spännande forskningsrön. Extra roligt att ESC-kongressen genomfördes fysiskt för första gången sedan 2019 (när vi just hade startat ABC AF-studien). Många ABC AF-prövare/-sköterskor var på plats i Barcelona och flera bidrog aktivt vid kongressen så vi har förstås överseende med en tillfällig svacka i rekryteringen.

Precisionsprevention* är ett allt hetare ämne både nationellt och internationellt, dvs frågan om vi bättre kan identifiera patienter som har risk att utveckla sjukdom och förebygga denna. Där är ABC AF-studien ett utmärkt exempel och vi är nu halvvägs i rekryteringen!

Vi hoppas nu att alla är redo för att åter accelerera patientrekryteringen under hösten och att vi inte drabbas av några nya pandemivågor eller sjukvårdskriser.

Behöver ni något ytterligare stöd från studieledningen så tveka aldrig att kontakta oss!

 

*Om du är nyfiken kan du googla Precision prevention.

Patientrekrytering

Totalt är det nu 3231 inkluderade patienter och 34 kliniker är aktiva i studien. I figuren nedan visas patientinkludering för augusti månad, 45 patienter inkluderades och 14 kliniker har rekryterat.              

 

Rekrytering augusti 2022

 

ABC Symposium den 1 juni 2022 

Den 1:e juni 2022 hölls ett symposium för ABC studien där resultat från vårt projekt ABC risk scores vid hjärt-kärlsjukdom presenterades.

Den första delen finns som en sammansatt video, vi har skrivit tiden för när de olika presentationerna börjar och förhoppningsvis ska det vara tillräckligt för att ni ska kunna hitta det ni letar efter. I den andra delen finns presentationerna som separata videor. Länken hittar ni även på studiehemsidan under ”mötespresentationer”.

Länk till ABC Symposium från den 1 jun 2022: https://www.ucr.uu.se/en/abc-study-symposium 

FAQ

Nedan följer vanligt förekommande frågor gällande elkonvertering och tillhörande svar som kan komma till er hjälp!

Fråga 1: Kan en patient randomiseras i samband med elkonvertering?

Svar: Nej, det är inte lämpligt att randomisera patienten i samband med elkonvertering. Risken för tromboemboliska komplikationer kan vara högre i samband med elkonverteringen och därför bör man undvika ändring eller tillfälligt uppehåll i OAK-behandling. Däremot går

det utmärkt att randomisera patienter i samband med beslut om planerad elkonvertering eller vid uppföljning efter elkonvertering.

Fråga 2: Kan en patient tas med i studien i samband med beslut om planerad elkonvertering, dvs när tre veckors förbehandling planeras?

Svar: Ja, det går utmärkt att randomisera en patient i samband med beslut om planerad elkonvertering, oavsett om patienten redan har OAK eller inte. Efter randomisering kan patienten direkt påbörja/fortsätta behandling i standardarmen och inom ett par dagar i ABC-armen. Om patienten randomiserats till ABC-armen och får rekommendationen ”ingen OAK” baserat på låg strokerisk med ABC-score så ger man ändå OAK 3 veckor före och minst en månad efter elkonvertering (enligt studieprotokollet), men därefter följs ABC-ordinationen ingen antikoagulation. Det går förstås också bra att randomisera en patient vid återbesök efter elkonvertering.

Hälsningar,

Studieledningen

 

Studieledningen sep. 2022

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.