Vi arbetar med en studie för att försöka minska risken för stroke och död hos patienter med förmaksflimmer, utan att öka risken för allvarlig blödning, ABC AF-studien. Behandlingsstrategin är baserad på nya risk scores vid förmaksflimmer, ABC-risk scores. Bakgrunden är att ABC-risk scores som består av variablerna Age, Biomarkers (troponin T, NT-proBNP, hemoglobin och GDF-15) och Clinical history, dvs tidigare stroke/TIA eller allvarlig blödning, har visats överträffa tidigare riskmodeller för bedömning av strokerisk och blödningsrisk.1,2 ABC-risk scores skulle därmed kunna bidra till att bättre individanpassa behandlingen av patienter med förmaksflimmer, något som också efterfrågas i de senaste Europeiska riktlinjerna.3 

Ett antal centra i Sverige kommer delta i studien och de behöver skicka blodprover till sina ”ordinarie” klinisk kemiska laboratorier för analys. Eftersom ni har en Roche-plattform möjliggörs analys av troponin T och NT-proBNP inom rutinverksamheten. En tredje analyt, GDF-15, kommer att behöva sättas upp på nämnda plattform. Detta kan till en början ses som en forskningsanalys, men det finns även möjlighet att göra den som en beställningsbar applikation. Roche står för reagenser för alla tre analyser, samt medverkar vid planering, praktiska detaljer och uppsättning av GDF-15-analysen.

Det kommer även att upprättas en biobank i Uppsala. Studien förväntas pågå tills 2024 och genomförs i samarbete mellan kvalitetsregistret AURICULA förmaksflimmer och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR). Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och har stöd av Stiftelsen för strategisk forskning, Hjärt-Lungfonden, vetenskapsrådet och Roche Diagnostics.

Hör gärna av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill veta mer om studien eller har frågor.

Referenser:
1. Oldgren J, et al. Performance and Validation of a Novel Biomarker-Based Stroke Risk Score for Atrial Fibrillation. Circulation. 2016
2. Hijazi Z, et al. The novel biomarker-based ABC (age, biomarkers, clinical history)-bleeding risk score for patients with atrial fibrillation: a derivation and validation study. Lancet. 2016
3. Kirchhof P, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2016

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.