Jonas Oldgren,
Uppsala, kardiolog, koordinerande prövare

Ziad Hijazi,
Uppsala, kardiolog, bitr. koordinerande prövare

Håkan Arheden,
Lund, klinisk fysiolog

Björn Berglund,
Märsta, patientrepresentant
 
Viveka Frykman,
Danderyd, kardiolog

Martin Henriksson,
Linköping, hälsoekonom

Magnus Janzon,
Linköping, kardiolog

Tord Juhlin,
Lund, kardiolog, AURICULA FF-registret

Annica Ravn Fischer,
Göteborg, kardiolog

Anders Själander,
Umeå, internmedicinare, AURICULA

Peter Svensson,
Lund, koagulationist, AURICULA

Torbjörn Åkerfeldt,
Uppsala, klinisk kemist

Lars Wallentin,
Uppsala, kardiolog, styrgruppsordförande