Inbjudan till ABC AF-studien som utvärderar effekten av risk score-baserad behandling av patienter med förmaksflimmer – en register-baserad randomiserad studie

Du och ditt sjukhus inbjuds att medverka i ABC AF-studien. Målsättningen med studien är att utvärdera om en behandlingsstrategi baserad på nya risk scores vid förmaksflimmer, ABC-risk scores, kan minska risken för stroke och död hos patienter med förmaksflimmer, utan att öka risken för allvarlig blödning. Bakgrunden är att ABC-risk scores som består av variablerna Age, Biomarkers (troponin, NT-proBNP, Hemoglobin och GDF-15) och Clinical history, dvs tidigare stroke/TIA eller allvarlig blödning, har visats överträffa tidigare riskmodeller för bedömning av strokerisk (CHA2DS2-VASc)1 och blödningsrisk (HAS-BLED)2. ABC-risk scores kan därmed bidra till att bättre individanpassa behandlingen av patienter med förmaksflimmer, något som också efterfrågas i de senaste Europeiska riktlinjerna.3

En uttalad målsättning är att ABC AF-studien ska vara enkel att genomföra i den kliniska vardagen. Patienter med förmaksflimmer informeras och tillfrågas om deltagande i studien. Studiepatienter lämnar information om sjukhistoria till ett internetbaserat formulär i det nationella kvalitetsregistret AURICULA förmaksflimmer. I samband med rutinprovtagning tas extra blodprov för ABC-risk scores. Patienter i ABC-armen får sin ABC-baserade behandlingsrekommendation avseende oral antikoagulation (NOAK), samt ytterligare åtgärder för att minska risk för stroke/blödning. Patienterna i kontrollarmen behandlas enligt lokal praxis. Uppföljning sker vid ordinarie återbesök eller per telefon efter 3 månader, och därefter huvudsakligen via offentliga register till studiens slut (upp till 3,5 år).

ABC AF är en register-baserad randomiserad studie, ett koncept som använder ett nationellt kvalitetsregister för att smidigare genomföra stora prospektiva studier av angelägna kliniska frågeställningar i rutinsjukvård. Studien genomförs i samarbete mellan kvalitetsregistret AURICULA förmaksflimmer och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR) vid Uppsala universitet. Om lämpligt, bistår vi med planering, praktiska detaljer och kostnadstäckning för att ge ert laboratorium möjlighet att analysera de biomarkörer som ingår i ABC-risk scores. Deltagande går utmärkt även för kliniker som idag inte deltar i AURICULA förmaksflimmer.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och genomförs med stöd av Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet/Klinisk behandlingsforskningsfond, Hjärt-Lungfonden och Roche Diagnostics.

Vi hoppas du tycker att detta låter intressant – se sammanfattning av studiens protokoll. Hör gärna av dig till oss eller via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du eller någon annan på din klinik vill delta i studien eller har frågor.

Jonas Oldgren, koordinerande prövare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ziad Hijazi, bitr. koordinerande prövare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lina Gifting, projektledare klinik, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Referenser:
1. Oldgren J, et al. Performance and Validation of a Novel Biomarker-Based Stroke Risk Score for Atrial Fibrillation. Circulation. 2016
2. Hijazi Z, et al. The novel biomarker-based ABC (age, biomarkers, clinical history)-bleeding risk score for patients with atrial fibrillation: a derivation and validation study. Lancet. 2016
3. Kirchhof P, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2016

 

 

Senast uppdaterad 23-06-2021