Inbjudan till ABC AF-studien som utvärderar skräddarsydd behandling av patienter med förmaksflimmer – en register-baserad randomiserad studie

Du och ditt sjukhus inbjuds att medverka i ABC AF-studien. Studien utvärderar om en behandlingsstrategi baserad på nya risk scores vid förmaksflimmer, ABC-risk scores, kan minska risken för stroke och död hos patienter med förmaksflimmer, utan att öka risken för allvarlig blödning. Bakgrunden är att ABC-risk scores som består av variablerna Age, Biomarkers (troponin, NT-proBNP, hemoglobin och GDF-15) och Clinical history, dvs tidigare stroke/TIA eller allvarlig blödning, har visats vara mycket bättre än de riskmodeller för bedömning av strokerisk (CHA2DS2-VASc)1 och blödningsrisk (HAS-BLED)2 som används idag. ABC-risk scores kan därmed ge möjlighet att bättre skräddarsy behandlingen av patienter med förmaksflimmer och studien har redan fått internationell uppmärksamhet för detta.

Erfarenheten från deltagande centra är att ABC AF-studien är enkel att genomföra i den kliniska vardagen.. Patienter med förmaksflimmer informeras och tillfrågas om deltagande i studien. Information om sjukhistoria samlas i ett internetbaserat formulär i det nationella kvalitetsregistret AURICULA förmaksflimmer och randomiseringen sker i samma system. Om patienten randomiseras till ABC-styrd behandling tas extra blodprov för analys och automatisk beräkning av ABC-risk scores. Läkaren får inom ett par dagar ta del av ABC-baserade behandlingsrekommendation avseende oral antikoagulation (NOAK), samt ytterligare åtgärder för att minska risk för stroke/blödning skräddarsytt för den aktuella patienten. Patienterna i kontrollarmen behandlas enligt lokal praxis. Uppföljning sker vid ordinarie återbesök eller per telefon efter 3 månader, och därefter enbart via offentliga register till studiens slut.

Studien genomförs i samarbete mellan kvalitetsregistret AURICULA förmaksflimmer och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Region Uppsala. UCR bistår med planering, praktiska detaljer och naturligtvis ges kostnadstäckning studien och analys av de biomarkörer som ingår i ABC-risk scores. Deltagande går utmärkt även för kliniker som idag inte deltar i AURICULA förmaksflimmer.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och genomförs med stöd av Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet/Klinisk behandlingsforskningsfond, Hjärt-Lungfonden och Roche Diagnostics.

Vi hoppas du tycker att detta låter intressant – se sammanfattning av studiens protokoll. Hör gärna av dig till oss eller via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du eller någon annan på din klinik vill delta i studien eller har frågor.

Jonas Oldgren, koordinerande prövare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ziad Hijazi, bitr. koordinerande prövare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Referenser:
1. Oldgren J, et al. Performance and Validation of a Novel Biomarker-Based Stroke Risk Score for Atrial Fibrillation. Circulation. 2016
2. Hijazi Z, et al. The novel biomarker-based ABC (age, biomarkers, clinical history)-bleeding risk score for patients with atrial fibrillation: a derivation and validation study. Lancet. 2016

  

Senast uppdaterad 24-06-2021

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.