Månadsbrev september 2022


ESC Barcelona2                              

Välkommen tillbaks efter semestern!

Flera av oss har just återvänt från världens största hjärtkongress och som vanligt var det många intressanta presentationer av spännande forskningsrön. Extra roligt att ESC-kongressen genomfördes fysiskt för första gången sedan 2019 (när vi just hade startat ABC AF-studien). Många ABC AF-prövare/-sköterskor var på plats i Barcelona och flera bidrog aktivt vid kongressen så vi har förstås överseende med en tillfällig svacka i rekryteringen.

Precisionsprevention* är ett allt hetare ämne både nationellt och internationellt, dvs frågan om vi bättre kan identifiera patienter som har risk att utveckla sjukdom och förebygga denna. Där är ABC AF-studien ett utmärkt exempel och vi är nu halvvägs i rekryteringen!

Vi hoppas nu att alla är redo för att åter accelerera patientrekryteringen under hösten och att vi inte drabbas av några nya pandemivågor eller sjukvårdskriser.

Behöver ni något ytterligare stöd från studieledningen så tveka aldrig att kontakta oss!

 

*Om du är nyfiken kan du googla Precision prevention.

Patientrekrytering

Totalt är det nu 3231 inkluderade patienter och 34 kliniker är aktiva i studien. I figuren nedan visas patientinkludering för augusti månad, 45 patienter inkluderades och 14 kliniker har rekryterat.              

 

Rekrytering augusti 2022

 

ABC Symposium den 1 juni 2022 

Den 1:e juni 2022 hölls ett symposium för ABC studien där resultat från vårt projekt ABC risk scores vid hjärt-kärlsjukdom presenterades.

Den första delen finns som en sammansatt video, vi har skrivit tiden för när de olika presentationerna börjar och förhoppningsvis ska det vara tillräckligt för att ni ska kunna hitta det ni letar efter. I den andra delen finns presentationerna som separata videor. Länken hittar ni även på studiehemsidan under ”mötespresentationer”.

Länk till ABC Symposium från den 1 jun 2022: https://www.ucr.uu.se/en/abc-study-symposium 

FAQ

Nedan följer vanligt förekommande frågor gällande elkonvertering och tillhörande svar som kan komma till er hjälp!

Fråga 1: Kan en patient randomiseras i samband med elkonvertering?

Svar: Nej, det är inte lämpligt att randomisera patienten i samband med elkonvertering. Risken för tromboemboliska komplikationer kan vara högre i samband med elkonverteringen och därför bör man undvika ändring eller tillfälligt uppehåll i OAK-behandling. Däremot går

det utmärkt att randomisera patienter i samband med beslut om planerad elkonvertering eller vid uppföljning efter elkonvertering.

Fråga 2: Kan en patient tas med i studien i samband med beslut om planerad elkonvertering, dvs när tre veckors förbehandling planeras?

Svar: Ja, det går utmärkt att randomisera en patient i samband med beslut om planerad elkonvertering, oavsett om patienten redan har OAK eller inte. Efter randomisering kan patienten direkt påbörja/fortsätta behandling i standardarmen och inom ett par dagar i ABC-armen. Om patienten randomiserats till ABC-armen och får rekommendationen ”ingen OAK” baserat på låg strokerisk med ABC-score så ger man ändå OAK 3 veckor före och minst en månad efter elkonvertering (enligt studieprotokollet), men därefter följs ABC-ordinationen ingen antikoagulation. Det går förstås också bra att randomisera en patient vid återbesök efter elkonvertering.

Hälsningar,

Studieledningen

 

Studieledningen sep. 2022

Månadsbrev augusti 2022

Hoppas sommaren är härlig och att ni fått chans till ordentlig vila och återhämtning!

Ett särskilt tack till Örebro, Solna/Huddinge, Västerås, Mölndal, Sahlgrenska, Helsingborg och Uppsala som rekryterat patienter i juli trots semestertider - varje studiepatient är värdefull! Det finns ju nästan alltid lämpliga flimmerpatienter till ABC AF så det gäller mest att skapa en rutin och förmåga att ”fånga” dem när tillfälle ges.

Patientrekrytering

Totalt är det nu 3186 inkluderade patienter och 34 kliniker är aktiva i studien.

I figuren nedan visas patientinkludering för juli månad, 28 patienter inkluderades och 7 kliniker har rekryterat.

 

Rekrytering jul 22

 

Rekryteringsmaterial

Våren -21 tog vi fram nytt rekryteringsmaterial i form av postrar och informationsblad att lägga ut i väntrum, andra mottagningar, på anslagstavlor o.s.v. runt om på sjukhuset där patienter med förmaksflimmer rör sig. Det skulle vara intressant att höra om ni fått någon respons/uppfattning om ngt av materialet fungerat bättre?

Behöver ni mer material, hör av er så kan vi skicka!

Vid frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se.

 

augusti 2022

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen augusti 2022

 

  Månadsbrev juni 2022

Skolavslutningar, studentmottagningar, och extra helgdagar är säkra tecken på att sommaren är på väg. Vi hoppas alla tänker till lite extra avseende möjligheter att rekrytera patienter till ABC AF-studien även i semestertider. Vi har stor respekt för att det kan vara svårigheter att hålla rekryteringstempot men ofta går det att hålla igång studien genom lite planering. Patienterna dyker ju upp både inneliggande och på mottagningar även sommartid. Behöver nya medprövare informeras, funkar lablogistiken, vem kan ta del av ABC-rekommendationer, med mera?

Vi i studieledningen försöker alltid finnas tillhands som stöd. Extra kul är det med alla kluriga frågor om vilka patienter som bör inkluderas i studien, senast en från Helsingborg om patienter som genomgått överviktskirurgi där ni alla ser svaret nedan. Svaren på många frågor hittar ni som vanligt på studiens hemsida.

Glöm inte att varje patient räknas för att vi tillsammans ska nå målet!
GLAD SOMMAR!

Patientrekrytering

Totalt är det nu 3089 inkluderade patienter och 34 kliniker är aktiva i studien.

I figuren nedan visas patientinkludering för maj månad, 123 patienter inkluderades och 22 kliniker har rekryterat.

 

Rekrytering maj 22

 

Personalförändringar i studieteamet

Projektledare Lina Gifting har valt avsluta sin tjänst på UCR och går vidare till nya utmaningar – ett stort tack Lina för alla insatser i ABC AF-studien ända sedan planeringsfasen 2018! Lina finns kvar t.o.m. midsommar men maila istället till ABC AF-studien Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så blir alla ärenden garanterat omhändertagna. Christina Björklund kommer ta över Linas roll som projektledare.

Frågor och svar

Det är viktigt att behandlande läkare tar del av alla behandlingsrekommendationerna.

Fråga: Ska man tolka ABC-rekommendationerna som att alla behandlingar och åtgärder ska initieras eller att de ska övervägas och behandlande läkare får avgöra?

Svar: ABC AF-studien är en strategistudie där en behandlingsstrategi baserad på ABC-risk scores för stroke och blödning jämförs med standardbehandling enligt klinisk praxis. ABC-risk scores har i flera studier redan visats ha betydligt bättre precision än t ex CHADSVASc och HAS-BLED för riskvärdering av individuella patienter. Därför bör alla ABC-rekommendationerna följas så långt som möjligt, men det är alltid behandlande läkare som fattar beslut om vilken behandling som ska ges.
Om du i det enskilda fallet känner dig tveksam till att patienten, eller du själv som behandlande läkare, är beredd att följa ABC-rekommendationerna bör du inte ta med den patienten i studien.

Fråga: Kan en patient som genomgått överviktskirurgi vara med i ABC AF-studien?

Svar: Vi avråder från att ta med patienter som genomgått överviktskirurgi i ABC AF-studien. Det vetenskapliga underlaget för effekt och säkerhet av läkemedel är ofullständigt hos dessa patienter, och det är möjligt att plasmanivåerna av NOAK kan bli annorlunda på grund av ändrat absorptionsområde, pH, blodflöde, tarmens transittid, m.m.

Kommande

Nu närmar sig sommarsemestrarna i rasande fart. Vi är djupt tacksamma för ert fantastiska arbete i ABC AF-studien och hoppas förstås att blommande äppelträd och doftande syrener ger er energi att fortsätta hålla upp rekryteringen lika bra som ni gjort hitintills. Det går givetvis fint att fortsätta rekrytera patienter även över sommaren, vissa förändringar kan dock gälla lokalt, kommunicera gärna detta med din klinik/lab. Även månadsbrevet tar lite semester med uppehåll under juli månad men återkommer i augusti.

Vi kommer att skicka ut ett Brev inför sommaren, med viktig information om vilka i studieledningen som finns tillgängliga under sommaren för frågor/support samt andra praktiska tips. Håll utkik!

Vid frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på  www.abcafstudy.se.

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen oktober 2021

 

Månadsbrev maj 2022

3000     champagne

Wow! 3000 patienter i ABC AF-studien!

Tack till alla som bidragit till denna milstolpe och extra stort grattis till Örebro-teamet som lyckades pricka in nr 3000 och dessutom passerade 500 patienter senaste månaden!

Säkerhetskommittén har återigen gjort en oberoende granskning av studien. De var mycket imponerade över att vi det senaste halvåret har lyckats rekrytera fler äldre och många patienter med högre strokerisk, precis som de uppmanat oss till. Detta är ju patienter som kan ha extra stor nytta av skräddarsydd behandling eftersom de ofta också har förhöjd blödningsrisk. Säkerhetskommittén rekommenderar att studien fortsätter vilket är ett gott betyg till oss alla och ett kvitto på att studien inte utsätter patienter för risk.

Tack också till alla som på plats i Malmö eller via Zoom bidrog till ett trevligt och informativt prövarmöte den 8 april. Ni som hade förhinder uppmanas att se videon från mötet så att ni inte missar viktig information och smarta rekryteringstips. Tack Azad Dilan och Anna Björkenheim för att ni delade med er! Videoinspelning av prövarmöte 8 april 2022

Patientrekrytering

Totalt är det nu 3000 inkluderade patienter och 35 kliniker är aktiva i studien.

I figuren nedan visas patientinkludering för april månad, 95 patienter inkluderades under april månad och 22 kliniker har rekryterat.

 

Rekrytering april 2022

Rekrytering                         

Enligt nuvarande rekryteringsprognos når vi målet 6500 patienter hösten 2024 men om varje site tar in 2 patienter/vecka är vi i mål med rekryteringen inom ett år! Se även minnesanteckningarna bifogat i månadsbrevet.

   myrstack

 

Hantering av AURICULA

I dagsläget är det möjligt att samtidigt vara inne och registrera data på samma patient via flera datorer samtidigt. Vi kommer att göra en uppdatering som varnar när detta sker, men till dess ber vi er att vara observanta på att detta inte sker eftersom systemet då kan låsa sig.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Om patienten har haft en systemisk arteriell emboli men inte stroke, kan man då rekrytera patienten i studien?

Svar: Nej. Systemisk arteriell emboli registreras inte i AURICULA och då kan inte ABC-risk scores beräknas korrekt. Därför är det inte lämpligt att ta med patienten i studien.

 

Fråga: En av de möjliga ABC-rekommendationerna visar en NOAK i fet stil, men två andra finns som alternativ. Kan vi fritt välja något av dessa tre läkemedel, till exempel välja att behålla det läkemedel som patienten redan står på?

Svar: Alla rekommendationer som ges avseende NOAK och andra interventioner i studien baseras på den aktuella patientens riskprofil, alltså balansen mellan stroke och blödningsrisk.
Ofta rekommenderas bara en specifik NOAK men det kan också vara tre.
Om rekommendationen visar en specifik NOAK i fet stil är just denna förstahandsval, men det är okej att som andrahandsalternativ välja någon av de andra två som också passar den patientens riskprofil.
Om istället tre NOAK rekommenderas utan inbördes rangordning (i bokstavsordning, ingen i fet stil) kan man välja helt fritt bland de tre.

Fler frågor och svar hittar du här: Vanliga frågor

 

Hälsningar,

Studieledningen

 

Studieledningen oktober 2021

  Månadsbrev april 2022

Körsbärsträden blommar i Washington DC där American College of Cardiologys årliga kongress pågår. De flesta deltagarna verkar ovanligt glada och entusiastiska över att äntligen kunna ses för att ta del av och diskutera ny vetenskap! Bland mycket annat presenteras nya data om ABC AF risk scores samt resultaten en global fas 2-studie med faktor XIa-hämmaren asundexian, en helt ny klass av blodförtunnande vid förmaksflimmer. Om detta berättar vi mer på ABC AF-studiens prövarmöte fre 8 april kl 13.45 och vi hoppas förstås att ni är med då!

Mars månad bjöd på fortsatt fin rekrytering där Södersjukhuset plötsligt tog över ledartröjan! Vi är imponerade och gratulerar hela teamet. Många fler centra fortsätter att rekrytera fint och vi närmar oss milstolpen 3000 med god fart. Är det månntro rekryteringsbonusen som hägrar? Än är det inte för sent att nå målet 1 pat/vecka i snitt fram till prövarmötet….


Vi ses på fredag i Malmö eller i Zoom.

Välkomna!  

Patientrekrytering

Totalt är det nu 2860 inkluderade patienter och 35 kliniker är aktiva i studien.

I figuren nedan visas patientinkludering för mars månad, 130 patienter inkluderades under mars månad och 26 kliniker har rekryterat. Flera site har gjort fantastiska resultat under mars månad. Stort tack till Er alla som bidragit till rekryteringen!

 

Rekrytering mars 2022

 

Prövarmöte

 Många av er har redan anmält er till prövarmötet och det tackar vi för, om ni planerar att delta på plats får ni gärna meddela det via mail till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om du inte har anmält dig skulle vi vara tacksamma för svar asap.

Välkomna till ABC AF-studiens Prövarmöte 8 april 2022, kl 13.45-14.45, dvs direkt efter avslut av Kardiovaskulära vårmötet i Malmö.

Obs! Vi förväntar oss minst en deltagare från varje enhet i studien och det går att delta i Zoom eller fysiskt i Vårmötets lokaler i Malmö, där det också bjuds på fika!

Många sjukhus och studieenheter rekryterar redan bra i starten av 2022.

När pandemin äntligen tycks klinga av hoppas vi att ännu fler kan ta nya krafttag för att tillsammans se till att studien går i mål.

Väl mött i Malmö!

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen

Månadsbrev mars 2022

Ånyo ett stort tack för att så många flitigt jobbar på med patientrekrytering i dessa orostider!

Vi vet att många deltagande kliniker har ett behov att ”starta om” studien efter att ha fokuserat på pandemivård och annat under längre tid. Därför sjösätter vi nu

ABC AF-studiens stimulationspaket!

Vad behöver din klinik för att komma igång? Mejla studieledningen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring någon av oss och diskutera era önskemål! Tänk kreativt så försöker vi bistå er.

Som en extra morot erbjuder vi 5000 kr extra ersättning till varje klinik som rekryterar i genomsnitt 1 patient/vecka (eller mer) under perioden 7/3 - 8/4. Denna summa kan gärna användas till fortbildning, t ex att delta i Kardiovaskulära vårmötet eller annat.

Glöm inte att anmäla er till Prövarmötet 8 april kl 13.45-14.45. Vi välkomnar minst en representant för varje deltagande studiecenter, antingen fysiskt i samband med Kardiovaskulära vårmötet, eller via Zoom.  

Till sist, men verkligen inte minst:

Rysslands ofattbara och oacceptabla invasion av Ukraina leder nu till förstörelse och stort mänskligt lidande. Samtidigt ger det ukrainska folkets sammanhållning och modiga kamp och alla demokratiers eniga motaktioner stora förhoppningar om en bättre framtid. Kanske det bästa sättet att skydda vår priviligierade tillvaro och inspirera andra är att, så långt det är möjligt, fortsätta med våra vanliga aktiviteter inom vård, forskning och utveckling.

 

Patientrekrytering

Totalt är det nu 2730 inkluderade patienter och 35 kliniker är aktiva i studien.

I figuren nedan visas patientinkludering för februari månad, 108 patienter inkluderades under februari månad och 23 kliniker har rekryterat.

Rekrytering februari 2022 02 28

 

Klinikinformation

En liten påminnelse angående visit 2. Tänk på att granska behandlingsrekommendationen och utföra visit 2 så snart som möjligt! Syftet med utökat tidsfönster för registrering i AURICULAs studiemodul var endast avsedd för att underlätta registrering när det varit något problem med provhantering eller annan oplanerad försening. Om provsvar saknas för patienter i ABC-armen 2 arbetsdagar efter randomisering, kontakta: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se Där kan du bland annat hitta  vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen oktober 2021

  Månadsbrev februari 2022

Imponerande studiestart under ett hittills skakigt 2022!

Smittspridningsrekord, börsfall, geopolitisk oro och stormen Malik är bara några exempel på en skakig start på det nya året. Detta tycks inte lyckligtvis inte hindra ABC AF-entusiaster.

Tack för att så många flitigt jobbar på med patientrekrytering i dessa orostider! Majoriteten av deltagande kliniker har rekryterat patienter i januari trots pandemins härjningar och riktigt många har lyckats hålla genomsnittet 1 patient/vecka som är en mycket bra grund för studien. Ingen nämnd men absolut ingen glömd (se grafen nedan)


Vi gläder oss denna gång särskilt åt att Stockholmssjukhusen Danderyd och Karolinska som rekryterat bättre än på länge, att Sala och Örebro briljerar som alltid, och att Halmstad, Karlstad, Motala och ”återvändande” Sophiahemmet också rekryterat jättefint.

Det verkar som att Kardiovaskulära vårmötet går att genomföra fysiskt i april och vi kommer att ha prövarmöte i direkt anslutning till vårmötets avslutning på fredag 8/4. Mer info kommer separat. Om ni inte kan medverka på plats finns Zoom-möjligheter men vi hoppas att även ni ser fram emot att träffas på riktigt!

Patientrekrytering

Totalt är det nu 2622 inkluderade patienter och 35 kliniker är aktiva i studien. Under 2021 rekryterades 1184 patienter och 9 nya kliniker tillkom.

I figuren nedan visas patientinkludering för januari månad, där 22 kliniker har rekryterat.

 

 Rekrytering jan 22

Klinikinformation

Vi har tidigare haft några olika Subject Enrolment and Identification Log för AF-6, MR och EKG-substudierna, men nu beslutat att göra en gemensam log. Det är möjligt att inte alla kliniker är delaktiga i alla dessa substudier, men ni kryssar bara för de substudier som patienten godkänt via samtycket.

Ni behöver inte föra över någon information till den nya loggen, det räcker att ni börjar använda loggen nu.

Subject enrolment and identification log

Dokumentet finns på vår studiedokumenthemsida, se länk nedan:

Studiedokument-Substudier

Samtliga studiedokument är uppdaterade på hemsidan. Vid den årliga telefonmonitoreringen ombeds du gå igenom prövarpärmen för att se att du har alla dokument, vill du mellan dessa tillfällen göra en egen kontroll kan du använda dig av checklistan: Studiedokument-Auricula och annat studierelaterat material

checklista index Investigators file

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se Där kan du bland annat hitta vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen 

 

  Månadsbrev december 2021

Den mörka årstiden är här och kylan sveper in över Sverige, men det finns ljuspunkter i mörkret. Det är verkligen fint att majoriteten av ABC AF-studiens kliniker tagit in patienter under november månad, från Sundsvall längre norrut till flera duktiga kliniker i Skåne.Stort tack för ert fina arbete!

Längre ned i månadsbrevet hittar ni information om den senaste substudien som innovativt mäter flimmerbörda med hjälp av plåster-EKG. Nya substudier välkomnas alltid!

Vi är alltid tacksamma för den respons och kluriga frågor vi får från studiedeltagare och denna gång extra glada för detta spontanmejl från Carlos på Hjärthälsan i Linköping:

”ABC-AF studien lyser i min hjärna när jag ser patienter med flimmer och policyn hos mig är "no patient left behind" om de kan bli aktuella för studien :-) Studien är den smidigaste och minst krångliga jag varit med om under min karriär!! Vittnar om detta att jag ensam kan ta hand om alla moment och den är inte jobbig eller krånglig med den logistik jag följer. Det är därför ABC-AF är den enda studien jag tackat ja till. Eftersom jag ser över mitt eget schema har jag sedan en tid tillbaka lämnat och öronmärkt en ledig tid i min kalender varje vecka för eventuella ABC-patienter jag hittar i vardagen.Jättekul att vara med i studien och jag är mkt tacksam över all hjälp jag får!”

Carlos Valladares, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Patientrekrytering

Totalt är det nu 2390 inkluderade patienter och 35 kliniker är aktiva i studien.

I figuren nedan visas patientinkludering för november månad, där 25 kliniker har rekryterat. Några vi gärna nämner är Lund Clemenstorget som har gjort ett fantastiskt ryck denna månad, likaså Linköping som även har passerat 100 inkluderade patienter, stort grattis! Roligt är också att Kalmar och Falun har kommit igång så bra i november. Örebro och Sala har verkligen kapplöpning i toppen, men denna månad var det Örebro som tog hem spurten! Undrar om härliga gänget i Sala kanske tar revansch i december?

 Rekrytering 1 30 nov 2021

Sitespecifika möten

En tredjedel av aktiva site i ABC AF-studien har haft sitespecifika möten där vi tillsammans diskuterat lösningar som kan underlätta för patientrekrytering i studien. Vi fortsätter att boka möten, ibland via länk men vi bokar även gärna fysiska möten.

EKG-substudie

Inom kort startar en substudie inom ABC AF som kommer att undersöka deltagarnas hjärtrytm med långtids-EKG. Syftet med studien är bland annat att undersöka associationer mellan biomarkörer och flimmerbörda, associationer mellan livskvalitet och flimmerbörda, förekomst av andra relevanta arytmier och eventuell progress av flimmerbörda efter 12 månader. I substudien kommer kontinuerligt EKG att registreras under 14 dagar med hjälp av plåster-EKG. Dr Fereshteh Masoumi vid hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus kommer att ha ansvar för substudien. Inledningsvis deltar klinikerna vid Danderyds Sjukhus, Uppsala och Örebro. 

Klinikinformation

På hemsidan har vi har ny struktur för studiedokument. Ni hittar studiedokumenten som tidigare under https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument men vi har nu sorterat dokumenten i mappsystem så det ska vara lättare att hitta.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se Där kan du bland annat hitta  vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen

  Månadsbrev november 2021

Oktober blev en bra månad för ABC AF-studien! Vi ser att flera deltagande enheter har kommit igång fint efter pandemin och välkomnar åter t ex Sophiahemmet, Stockholm Heart Center och sjukhusen i Jönköping, Lidköping, Varberg, Halmstad, Danderyd och Trollhättan. Patientrekryteringen går totalt sett allt bättre och vi har haft konstruktiva och trevliga start- och omstartsmöten med flera deltagande enheter som vi vet nu ligger i startgroparna.

Den oberoende säkerhetskommittén sammanträdde den 27 okt och rekommenderar att studien ska fortsätta som planerat! De var positiva till att vi senaste halvåret lyckats rekrytera fler äldre och multisjuka patienter med permanent förmaksflimmer och uppmuntrar fortsätta med detta. I den gruppen kan riskbaserad skräddarsydd behandling ge särskilt stor nytta.

Behöver ni ytterligare stöd från studieledningen? Hör av ser så försöker vi hjälpa till så mycket det går. Vi kommer gärna och hälsar på er!

Patientrekrytering

Vi ser med glädje på månadens rekrytering. Under oktober inkluderades 130 patienter i studien. Totalt är det nu 2255 inkluderade patienter. Flera sites har denna månad passerat milstolpar som belönas med fika och tårtor. Bl.a. har Halmstad har tagit in sin 50:e patient och både Sophiahemmet och Karolinska har rekryterat sina 150:e patienter.

Vi välkomnar Kalmar och Eskilstuna in i studien och 35 kliniker är nu aktiva i studien.

I figuren nedan visas inkluderingen de senaste fyra veckorna. Örebro och Danderyd toppade rekryteringstakten med 16 respektive 11 patienter, imponerande!

 

Rekrytering per månad v43 2021 10 31

Klinikinformation

Den senaste tiden har det förekommit enstaka incidenter med hemolyserade blodprover vilket leder till fördröjd behandlingsrekommendation för patienten då provet måste tas om. Vi rekommenderar att man i möjligaste mån använder vacutainer eftersom provtagning med venflon kan leda till ökad risk för hemolys.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se Där kan du bland annat hitta  vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,

Studieledningen

 

Studieledningen

 

novemberbild

 Månadsbrev oktober 2021

September 2021 var den bästa någon!

Kanske inte vädermässigt toppen men den bästa höstmånaden någonsin avseende patientrekrytering i ABC AF! 

Stort tack till alla som kommit igång så bra efter pandemin, och särskilt till Sala som med imponerande 26 patienter sånär övertrumfade okrönta stormästaren Örebro! Ett extra grattis till Motala som passerade milstolpen 100 patienter med nysatsande Linköping hack i häl.

Allt handlar förstås inte om att slå rekord. Om alla rekryterar i snitt 1 patient/vecka så når vi tillsammans med våra högrekryterare snabbare till det gemensamma målet.

Patientrekrytering

Under september inkluderades 123 patienter i studien. Totalt är det nu 2117 inkluderade patienter. Vi välkomnar Kalmar i studien.

 

Tabell oktober

Klinikinformation

Vi påminner om att behandlingsrekommendationen för patienter som randomiserats till ABC-armen ska genomföras så snart som möjligt och helst inom 3 arbetsdagar enligt studieprotokollet. Detta är viktigt både för att patienten snarast möjligt ska få skräddarsydd behandling men också för att utfallshändelser i studien räknas från randomiseringsdagen.

Ni har kanske noterat att tidsfönstret för att skapa behandlingsrekommendation ökats från 7 till 14 dagar i AURICULAs studiemodul, men detta är bara en ”teknisk” åtgärd för att möjliggöra att behandlingsrekommendationen skapas senare, till exempel om det varit något problem med provhantering eller annan oplanerad försening. Visit 2 inklusive behandlingsrekommendation ska fortfarande ske så snart som möjligt! Om provsvar saknas i Auricula för patienter i ABC-armen 2 arbetsdagar efter randomisering, kontakta:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nytt studiedokument: Signatur och delegeringslista, version 20 sep 2021 ersätter version 28 feb 2019. Obs! Ni behöver inte signera om delegeringslistorna om det inte är så att en undersköterska/administrativ personal kommer att arbeta i studien enl. vad som är godkänt i den uppdaterade delegeringslistan, om så är fallet räcker det att endast den personen (inklusive huvudprövaren) signerar den nya listan.

Uppdateringen avser: Ansvar punkt 6: Tillägg av "3 månaders uppföljning via telefon". Ansvar punkt 7: "dokumentera i patientjournal" (dvs förtydligande vikten av att dokumentera att patienten ingår i studien.) Även uppdatering av benämning positioner i studien har uppdaterats. Sjuksköterska har bytts mot "vårdpersonal med adekvat kompetens" (dvs SSK alt USK). Administrativ personal får numera även göra ansvarspunkt 7, dvs fylla i AURICULA. Även mindre formalia har uppdaterats. Den nya delegeringslistan finns här: https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument

Vad vi skulle kunna göra bättre tillsammans? - Sitespecifika möten

Nu drar vi i gång sitespecifika möten! Fokus kommer att ligga på faktorer/lösningar som kan leda till en ökad rekryteringstakt. Vi kommer att kontakta er för att boka in ett webbmöte eller fysiskt möte med oss.

Studieledningen

Tyvärr blir vi av med en av våra duktiga monitorer i ABC AF-studien då Cristina Alm gick i pension den sista september, Frida Lindqvist blir därmed kontaktperson för samtliga kliniker.

Vanliga frågor och svar om studien finns på: www.abcafstudy.se

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen oktober 2021