Nyhetsbrev v 46, 2020          

Patientrekrytering
Vi jobbar just nu för högvarv i projektteamet för att kunna starta alla nya kliniker som blivit godkända av EPM och i fredags startade den första av dessa! Vi välkomnar Karlstad till studien! Således har vi nu 27 kliniker som kan rekrytera. I slutet av förra veckan hade 1336 patienter inkluderats.

   Månadsrekrytering nyhetsbrev v46    klinikrekrytering nyhetsbrev v46

ABC-namne
Vi vill uppmärksamma er på att vi har en namne i labvärlden. ABC Labs i Stockholm, som analyserar covid-prover åt ett flertal regioner, har av misstag fått motta några av våra ABC AF-prover. Vi ber er därför vara extra noga med att kontrollera vart proverna skickas och att märkningen görs så tydlig som möjligt.

Användarmanualen
Vi vill passa på att slå ett slag för studiens användarmanual, som ni hittar på studiens dokumentsida som nr 13. Där kan ni hitta många matnyttiga instruktioner och svar på många frågor.

Har ni frågor eller funderingar eller vill veta mer detaljer om MR-substudien, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

 

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

  Månadsbrev november 2020

Härligt att äntligen nå över 100 patienter/månad!!! Det är ett bra delmål och vi är så tacksamma för att vi tillsammans har lyckats med det.

Flera deltagande enheter (se nedan) har också nått milstolpar som är väl värda att uppmärksammas! Vi gratulerar och välkomnar Östra sjukhuset i Göteborg och Vrinnevisjukhuset i Norrköping som rekryterat sina första patienter.

Pandemin har inte släppt greppet om Sverige men vi hoppas att studien tills vidare ändå kan fortsätta rekrytera patienter. Naturligtvis kan pandemin försvåra målsättningen att rekrytera fler äldre och sjukare flimmerpatienter som Säkerhetskommittén uppmuntrat oss att göra. Men vi påminner gärna om att det fortfarande går fint att rekrytera de sköra patienter som ändå kommer till mottagning eller vårdas inneliggande. Studiedesignen innebär ju lyckligtvis bara telefonuppföljning vid 3 månader vilket innebär att patienter inte riskerar att utsättas för smitta vid något studie-återbesök.

Patientrekrytering

Oktobers rekrytering i korthet:

  • Studiens bästa rekryteringsmånad hittills med 101 inkluderade patienter!
  • Vecka 42 var studiens bästa rekryteringsvecka med 31 inkluderade patienter!
  • Cityheart överlägset bäst rekryterare under månaden och passerade 100 rekryterade patienter (på bara sju månader)!
  • Motala har rekryterat sin 50:e patient!
  • Två kliniker har rekryterat sina första patienter – Östra sjukhuset (Göteborg) och Vrinnevisjukhuset (Norrköping)!
  • 19 av studiens kliniker har varit aktiva och rekryterat!

 

    Månadsrekrytering oktober      Kliniker rekrytering oktober

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Räknas grenartärocklusion som tidigare TIA/stroke vid inklusionsbesöket i AURICULA?

Svar: Ja, verifierad grenartärocklusion räknas som TIA/stroke och därmed en riskfaktor för patienter med förmaksflimmer.

Fråga: Hur ska Pradaxa 150 mg 1x2 rekommendationen följas hos patienter med samtidig amiodaron behandling? 

Svar: Enligt FASS är det inte nödvändigt med dosreduktion av Pradaxa vid samtidig amiodaron behandling. Det är dock beskrivet att koncentrationen av Pradaxa i blodet ökar. Det är därför upp till varje prövare att ta ställning till om de anser att Pradaxa dosen behöver sänkas till 110 mg 1x2.

oktoberbild månadsbrev 2020

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Bild studieteamet

Jonas Oldgren

Ziad Hijazi

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Koordinerande prövare

Bitr. koord. prövare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

070-221 12 43

076-724 78 60

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsbrev v 42, 2020          

Patientrekrytering
Vi har fortsatt 26 aktiverade kliniker, och Östra som aktiverats här senast har nu också inkluderat sina första patienter. Grattis! I slutet av förra veckan hade 1246 patienter inkluderats.

Kumulativ rekrytering per månad v 42   Rekryteringstabell v42 2020 10 11

Lunchmöten
Ni har väl inte missat våra lunchmöten? Vill ni höra lite mer om studien, har ni frågor och funderingar eller vill ni dela med er av erfarenheter? Var med på våra lunchmöten! Mötena hålls via webb och inbjudan kommer cirka en vecka innan mötet.

Nästa möte hålls tisdagen den 20 oktober.

MR-substudien – information från substudieteamet
Fortfarande föreligger betydande kunskapsluckor bakom utvecklingen av förmaksflimmer. En ny teori är att en förmakskardiomyopati kan ha en viktig roll. Inom ramen för ABC AF-studien bedrivs därför en substudie där personer kommer att undersökas med magnetkamera (MR).

Det övergripande målet med denna nationella MR-substudie är att bidra med ny mekanistisk kunskap om betydelsen av hjärtats morfologi, funktion och vävnadskarakteristik för utveckling och progress av förmaksflimmer.

Substudien har fått etisk godkännande att inkludera personer från ABC AF huvudstudie: totalt 150 med permanent förmaksflimmer, och 150 med paroxysmalt förmaksflimmer.
De två första studiedeltagarna är nu inkluderade, där Linköping har inkluderat en och Uppsala en.

Har ni frågor eller funderingar eller vill veta mer detaljer om MR-substudien, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

 

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 

  Månadsbrev oktober 2020

ABC AF-studiens säkerhetskommitté sammanträdde den 29/9. Säkerhetskommitténs uppgift är att oberoende från studieledningen granska hur studien genomförs och att patienterna inte utsätts för risk. De har nu granskat data för de första 1 130 patienterna i studien.

Vi är glada för deras rekommendation att studien ska fortsätta som planerat. Det betyder att de inte identifierat några säkerhetsrisker för patienterna i studien. Utöver detta gav de två rekommendationer som vi alla tillsammans måste ta mycket stort ansvar för:

  • Randomisera även äldre och sjukare patienter!
  • Rekryteringstakten måste öka!!

Studien har överraskande många patienter med få riskfaktorer och hög andel i sinusrytm vid randomisering. Det är enligt säkerhetskommittén mycket viktigt att vi framåt fokuserar på att rekrytera patienter med fler riskfaktorer och gärna permanent förmaksflimmer, för att utvärdera skräddarsydd behandling även hos dem.

Vi är ytterst tacksamma för alla ”gamla” deltagande enheter som rekryterar fint och är glada för det stora intresset att starta studien vid nya sjukhus/enheter. Men det är tyvärr alltför många studiecentra som bara rekryterar enstaka patienter trots att vi alla vet att det finns gott om dem.

Om varje deltagande centra i snitt randomiserar en patient i veckan räcker det långt, två patienter i veckan är riktigt bra, och minst tre är fantastiskt!
Flera sjukhus och mottagningar klarar det redan men nu måste alla sikta på att nå dit!

Patientrekrytering

Vi ser på månadens rekrytering att flera kliniker kommit igång igen efter sommaren. Vi vill särskilt tacka Cityheart som toppar rekryteringstabellen med 19 rekryterade!

September har också sett Örebro rekrytera sin 200:e patient (fantastiskt!), Västerås och Köping komma igång på nytt, Östergötland (Linköpingsklinikerna och Motala) öka rekryteringstakten och Uppsala, Danderyd och Huddinge/Solna åter ta in patienter. Vi ser fram emot att spräcka månadsrekordet under oktober, vad sägs om 150 rekryterade?

Rekrytering per månad v40 2020 09 30

Rekryteringstabell Månadsbrev v40 2020 09 30

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Patienten har inte tillgång till en dator eller smartphone eller vill inte fylla i ASTA via www.svarsformular.se, ska jag dela ut ett formulär till patienten?

Svar: Informationsbladet gällande www.svarsformular.se lämnas ut till patienterna, dvs inga pappersformulär av ASTA. Om patienterna inte har tillgång till smartphone, dator, surfplatta etc och inte kan fylla i formuläret via webben kommer ett påminnelsebrev att skickas hem brevledes och efter någon vecka kommer formuläret hem till patienten i pappersformat som hen får fylla i och skicka in till en central samordnande enhet. Men försök i möjligaste mån att uppmuntra patienten att fylla i formuläret via nätet, kanske finns det någon släkting som kan hjälpa till om kliniken inte har en surfplatta eller dator att låna ut.

Fråga: Hur ska provtagningen vid 12-månadersbesöket för biomarkör-substudien hanteras under covid-19?

Svar: Högriskpatienter som deltar i biomarkör-substudien behöver inte genomföra 12-månadersbesöket för provtagning just nu. I EPM amendment 10, inskickat 17 juni 2020, godkändes en utökad provtagningstid upp till 24 månader efter randomisering.

Bild månadsbrev oktober 2020

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Bild studieteamet

Jonas Oldgren

Ziad Hijazi

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Koordinerande prövare

Bitr. koord. prövare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

070-221 12 43

076-724 78 60

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsbrev v 38, 2020          

Patientrekrytering
Vi välkomnar Östra sjukhuset till ABC AF-studien! Därmed är det nu 26 aktiva kliniker som kan rekrytera i studien och i slutet av förra veckan hade 1157 patienter inkluderats.

Vi vill också gratulera Örebro som tog in sin 200:e patient den 16 september, fantastiskt bra jobbat!

Rekrytering per månad vecka 37 2020 09 13 Rekryteringstabell v37 2020 09 13

Uppdaterade studiedokument
Den 28 augusti skickades information om uppdaterade dokument (bl.a. protokoll) ut via mail. Det är viktigt att samtliga kliniker omgående uppdaterar sina prövarpärmar enligt instruktionerna.

Återkoppla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när ni har uppdaterat prövarpärmen! Dokumenten finns på hemsidan: https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument.  

Vad ska jag göra om labsvar inte kommit inom 2 arbetsdagar?
Det är en fråga vi ibland får och som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev.

Ibland uppstår det tyvärr problem med labbsvaren och vi vill därför påminna om vikten av att ni på kliniken håller koll på om de inkommit samt meddelar studieledningen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) om så inte skett.

Eftersom det är olika långt till utförandelabb kan det ju ta olika lång tid för provsvaren att komma. Men avviker svarstiden från det normala för er klinik bör ni kontakta studieledningen. Om det inte finns en behandlingsrekommendation att granska på dag tre från inklusion ska studieledningen kontaktas så att vi kan undersöka vad som hänt.

Kardiovaskulära vårmötet – webinar 8-9 oktober
Ni har väl inte missat att årets kardiovaskulära vårmöte kommer att genomföras som webinar den 8-9 oktober.  Nästa år kan vi förhoppningsvis träffas på riktigt. Då går vårmötet av stapeln 10-12 mars och ABC AF-studien planerar någon aktivitet i samband med detta.

Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

 

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist       

Cristina Alm 

Projektledare           

Projektledare,   klinik                      

Projektkoordinator, lab                                    

Monitor                               

Monitor                 

072-141 35 62 

072-201 76 56

072-202 43 29       

072-212 89 07

070-755 80 08

 

 

 

 

  Månadsbrev september 2020

Det finns mycket att glädjas åt just nu.
Vi är väldigt tacksamma för att pandemin är i ett betydligt lugnare skede och gläds åt rapporter från sjukhus som återupptagit den kliniska forskning som gått på sparlåga under våren. Rekryteringen har successivt ökat i augusti. Vi har flera nya entusiastiska enheter i startgroparna för studien. ABC AF-studien uppmärksammades mycket positivt på den virtuella ESC-kongressen med en presentation i sessionen om pragmatiska kliniska studier. ABC-AF studien omnämns också i nya Europeiska riktlinjerna för förmaksflimmer där man betonar betydelsen av individuellt skräddarsydd behandling av patienter med förmaksflimmer.

Men trots allt detta positiva är det viktigaste av allt att
VI MÅSTE REKRYTERA FLER PATIENTER!

Studien är unik. Det finns ingen annan studie som utvärderar skräddarsydd behandling vid förmaksflimmer och hundratusentals patienter kan ha nytta av resultatet.

Nu måste vi tillsammans visa att den svenska modellen också lyckas med det vi har sagt att vi kan klara. Flera centra har visat att det går utmärkt att randomisera flera patienter på en och samma dag. Nu behöver vi alla nå målet att kontinuerligt randomisera i genomsnitt 2-3 patienter/vecka.

Några tips kan vi komma med:
Ta in fler medprövare, ensam är inte stark!
Ta med en koordinerande (forsknings-)sköterska som hjälper till att identifiera patienter!
Ordna lokala möten och nätverk och prata om studien varje vecka!
Studieledningen svarar gärna på frågor på mejl och telefon och vi hjälper vi gärna till med informationsmaterial och annat stöd! 

Kalendarium
Webbaserade startmöten för kliniker, eller om man vill delta för att få mer information om studien. Möjliga startmöten kl 15:00-17:00 framöver är: 3, 4, 14, 15, 16, 21 eller 25 september.

 Nu drar snart våra Lunchmöten via Zoom igång igen! Med start 15 september kommer tillfällen ges att uppdatera er i studien och ställa frågor till två läkare i styrgruppen för ABC AF-studien. Höstens stora fokus ligger som ni redan vet på rekrytering och vi uppmuntrar alla att delta på ett eller flera webbmöten för att tipsa kollegor runt om i landet om lyckad rekrytering och själva ta del av tips i retur.

Patientrekrytering
Efter en nedgång i rekryteringen under sommaren ser vi nu glädjande nog att rekryteringen ökar igen. Förra veckan rekryterades 13 patienter och i måndags togs fem patienter in. De kliniker som har kommit igång bra efter pandemin är Örebro, Linköping och flera av våra Stockholmskliniker: Danderyd, Södersjukhuset, Sophiahemmet och Huddinge/Solna. Stort tack för era insatser!

Rekrytering per månad v36 2020 08 31Rekryteringstabell månadsbrev 2020 08 31 2 SHC avstånd

Du hittar vanliga frågor och svar om studien på www.abcafstudy.se

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

 

Hälsningar,
Studieledningen

Bild studieteamet

Jonas Oldgren

Ziad Hijazi

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Koordinerande prövare

Bitr. koord. prövare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

070-221 12 43

076-724 78 60

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsbrev v 35, 2020          

Patientrekrytering

Vi har fortsatt 25 kliniker som kan rekrytera i studien och i slutet av förra veckan hade 1104 patienter inkluderats. Studiens 1000:e patient togs in den 6 juni av Solna/Huddinge!

Vi hade en nedgång i rekryteringen denna sommar jämfört med förra och det beror troligen till stor del på pandemin. Vi hoppas på att det ska lätta för sjukvården under hösten och att fler sjukvårdsregioner ska öppna för rekrytering i studier. 

Vi har bland annat fått följande positiva information från Akademiska sjukhuset, som har haft restriktioner för rekrytering sedan den 23 mars: ”Eftersom situationen med Covid påtagligt förbättrats under senaste månaden har belastningen på vården reducerats i motsvarande grad. Sjukhuset upphäver därför restriktionerna för kliniska studier där patienter ingår från och med måndag 17 augusti.”

 

Rekrytering per månad v34 2020 08 23  Rekryteringstabell v34 2020 08 23

Uppdaterade studiedokument

Håll utkik i mailen för i dagarna kommer ett utskick med information om uppdaterade dokument. Det är då viktigt att samtliga kliniker omgående byter ut obsoleta dokument och uppdaterar sina prövarpärmar enligt instruktionerna.

Återkoppla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. när ni har uppdaterat prövarpärmen! Dokumenten kommer att finnas på hemsidan: https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument

Förändringar i studieteamet

Nu till hösten hälsar vi Lotta Erixon och Cristina Alm välkomna till ABC AF-teamet! Lotta kommer ta över Matildas roll som projektkoordinator för lab och Cristina kommer att arbeta med Frida som monitor i studien. Deras kontaktdetaljer finner ni nedan.

Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se. Där kan man också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

 

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist       

Cristina Alm 

Projektledare           

Projektledare,   klinik                      

Projektkoordinator, lab                                    

Monitor                               

Monitor                 

072-141 35 62 

072-201 76 56

072-202 43 29       

072-212 89 07

070-755 80 08

 

 

 

  Månadsbrev juli 2020          

Ätnligen sommar!
Trots att coronakrisen påverkat både sjukvård och forskning det senaste kvartalet har flera av er fortsatt randomisera ABC AF-patienter i stadigt bra tempo vilket vi är tacksamma för. Motala hörde till de som inte alls kunde/fick ägna sig åt klinisk forskning men satte istället lämpliga patienter på kölista och utlovade stordåd i förra månadsbrevet. Efter återstart rekryterade Motala-teamet 13 patienter på en vecka varav det nya rekordet 9(!) på en och samma dag! Det kanske är en bra idé för fler centra att överväga inför hösten? Alltså att samla ihop patienter på särskilda ABC AF-dagar och rekrytera många på en gång. Flimmerpatienter finns det ju gott om.

Vi hoppas nu att patientrekryteringen fortsätter lika fint som under sommaren 2019 och inför hösten är vi glada för ytterligare ett 15-tal sjukhus/enheter som planeras starta. Ännu fler är förstås välkomna. Det internationella intresset för ABC AF-studien är fortsatt stort och vi har blivit inbjudna att presentera studien vid ESCs (virtuella) kongress den 30 augusti 2020 i sessionen Pragmatic Cardiovascular Trials - A New Approach to Generating Evidence (detaljer meddelas senare).

Nu önskar vi er alla en skön och välbehövlig semester. Njut på avstånd med rena händer och gott omdöme! Efter sommaren lägger vi med ny energi gemensamt i nästa växel i ABC AF-studien.

Patientrekrytering
Under juni månad rekryterade studien sin 1000:e patient! Och i månadens slut hade 1059 patienter rekryterats och vi har fortsatt 25 kliniker som kan inkludera.

Rekrytering per månad v27 2020 06 30 

Rekryteringstabell Månadsbrev Juni                                                                              

Kontakt under sommaren
Vi har bevakning av mailen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

under hela
sommaren bortsett från vecka 31. Se hemsidan för mer
matnyttigt 
att tänka på i sommar.
Bild månadsbrev juli 2

Kalendarium
Vi återkommer efter sommaren med ett uppdaterat kalendarium med 
webbluncher och nya datum för startmöten. 

Du hittar vanliga frågor och svar om studien på
www.abcafstudy.se 

 

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny Profilfoto Frida Lindqvist 2
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Matilda Knutsson   Frida Lindqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare            Projektledare, klinik   Projektkoordinator, lab Monitor
0702-211243   018-611 29 18 072-141 35 62 072-201 76 56 072-202 43 29 072-212 89 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Nyhetsbrev v 24, 2020          

Patientrekrytering
Vi har fortsatt 25 kliniker som kan rekrytera i studien och i slutet av förra veckan hade 998 patienter inkluderats. Ta chansen att bli den som inkluderar studiens 1000:e patient!

Vi noterar att det i maj månad rekryterades över förväntan med tanke på det rådande läget och det är vi mycket glada för. Vi har också hört från flera av er att ni letar efter lämpliga patienter att tillfråga då ni åter ges möjlighet, vilket ju är mycket positivt.

Ett STORT TACK till alla er som kämpar på, både med rekrytering och med planering för framtida rekrytering!

Rekrytering per månad v23 2020 06 07  Rekryteringstabell v23 

Status klinik under covid-19
Som ni säkert redan märkt har Frida skickat förfrågningar kring hur ni påverkas av covid-19 i erat arbete. Vi kommer fortsatt att fråga med jämna mellanrum, för att kunna följa den påverkan covid-19 har på studien. Det är viktigt för oss för rekryteringsprognoser och planering framåt, samt för att kunna återrapportera till våra finansiärer, så stort tack för att ni hjälper oss och svarar Frida!

Information om framtida monitorering
Som en del av monitoreringen i studien kommer vi att införa periodvisa stickprovskontroller av samtycken, för att säkerställa att signerat samtycke finns för studiepatienter. Upplägget kommer att se lite olika ut beroende på antal inkluderade patienter. Mail med mer detaljerade instruktioner samt samtyckeslogg skickas ut till varje klinik separat.

Lunchmöten
Sista lunchmötet före sommaren är imorgon 9/6 så passa på att höra lite mer om studien och ställ era frågor till två av styrgruppens läkare.

Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se. Där kan man också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

    Isabelle Lilja Lina Gifting Matilda Knutsson   Frida Lindqvist
    Projektledare            Projektledare, klinik   Projektkoordinator, lab    Monitor
    072-141 35 62 072-201 76 56 072-202 43 29 072-212 89 07
     

  Månadsbrev juni 2020          

Vi anar ljuset i tunneln då patientrekryteringen förbättrades i maj jämfört med april! Vi hoppas förstås att fler än Motala har samlat på lämpliga studiepatienter under pandemitiden när man inte kunnat rekrytera och håller tummarna för att juni blir en riktigt bra månad.

Citat Månadsbrev juni

Just nu jobbar vi i studieledningen hårt för att hitta och planera för nya deltagande enheter som kan starta efter sommaren. Du som redan är med i studien är varmt välkommen lämna förslag på kolleger på andra sjukhus eller privatmottagningar som du tror skulle vara intresserad av studien. Skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så följer vi upp. Rekryteringspremie utlovas!
Passa gärna på att fundera vilka kolleger som skulle kunna vara medprövare i ABC AF-studien i höst. Ensam är inte alltid stark.

Patientrekrytering
Tack till alla kliniker som fortsätter att inkludera patienter trots rådande situation. Ett extra tack vill vi rikta till City Heart som inte bara var den klinik som rekryterade flest patienter i maj utan även lyckades ta in 32 patienter deras tre första månader och detta under pandemins tuffaste tid så här långt.

Vid maj månads slut hade 979 patienter rekryterats och 25 kliniker kan inkludera.

Rekrytering per månad 2020 05 31  Rekryteringstabell 2020 05 31 

Några vanliga frågor och svar – många fler finns på www.abcafstudy.se 
Fråga: Kan man randomisera en patient som redan har NOAK-behandling men inte är beredd att just nu byta ut sin medicin? T ex om patienten just hämtat ut en ask NOAK från apoteket.

Svar: Nej, den patienten kan inte vara med i ABC AF-studien. Att patienten inte är lämplig eller möjlig kandidat för att byta NOAK är ett exklusionskriterium i studien. Patienten kan förstås tillfrågas igen om studien vid senare tillfälle.

Fråga: Kan jag ta med en patient som redan står på OAK och inte kan tänka sig att acceptera rekommendationen ”ingen OAK” om patienten randomiserats till ABC-armen och bedöms ha låg strokerisk?

Svar: Nej, det är inte heller en lämplig patient för studien. Sannolikheten att en äldre patient får rekommendationen ”ingen OAK” är naturligtvis låg. Däremot kan en redan OAK-behandlad patient som egentligen har väldigt låg strokerisk mycket väl få rekommendationen ”ingen OAK” i ABC-armen, t ex en i övrigt frisk man <65 år med någon enstaka välbehandlad riskfaktor som påbörjat OAK i samband med elkonvertering.

Kalendarium
Webbaserade startmöten 
för kliniker, eller om man vill delta för att få mer information om studien. Just nu har vi inga planerade startmöten. Meddela studieteamet om ni har behov av ett startmöte.

Lunchmöten via Zoom där två läkare i styrgruppen för ABC AF-studien berättar om olika aspekter av studien. Tid ges även till att diskutera era erfarenheter och ge svar på eventuella frågor. Nästa möte och tillika sista mötet före sommaren hålls den 9 juni klockan 12:15-12:45.

Personalförändringar i studieteamet
Vi vill meddela att Susanna Thörnqvist har lämnat studieteamet för nya utmaningar – ett stort tack för alla insatser genom åren! Matilda Knutsson har tagit över lab koordinering och det går bra att kontakta henne om ni har frågor som rör lab. För frågor kring klinik kontaktas i första hand Frida. Kontaktdetaljer hittar ni nedan.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,

Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny Profilfoto Frida Lindqvist 2
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Matilda Knutsson   Frida Lindqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare            Projektledare, klinik   Projektkoordinator, lab Monitor
0702-211243   018-611 29 18 072-141 35 62 072-201 76 56 072-202 43 29 072-212 89 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.