Månadsbrev december 2021

Den mörka årstiden är här och kylan sveper in över Sverige, men det finns ljuspunkter i mörkret. Det är verkligen fint att majoriteten av ABC AF-studiens kliniker tagit in patienter under november månad, från Sundsvall längre norrut till flera duktiga kliniker i Skåne.Stort tack för ert fina arbete!

Längre ned i månadsbrevet hittar ni information om den senaste substudien som innovativt mäter flimmerbörda med hjälp av plåster-EKG. Nya substudier välkomnas alltid!

Vi är alltid tacksamma för den respons och kluriga frågor vi får från studiedeltagare och denna gång extra glada för detta spontanmejl från Carlos på Hjärthälsan i Linköping:

”ABC-AF studien lyser i min hjärna när jag ser patienter med flimmer och policyn hos mig är "no patient left behind" om de kan bli aktuella för studien :-) Studien är den smidigaste och minst krångliga jag varit med om under min karriär!! Vittnar om detta att jag ensam kan ta hand om alla moment och den är inte jobbig eller krånglig med den logistik jag följer. Det är därför ABC-AF är den enda studien jag tackat ja till. Eftersom jag ser över mitt eget schema har jag sedan en tid tillbaka lämnat och öronmärkt en ledig tid i min kalender varje vecka för eventuella ABC-patienter jag hittar i vardagen.Jättekul att vara med i studien och jag är mkt tacksam över all hjälp jag får!”

Carlos Valladares, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Patientrekrytering

Totalt är det nu 2390 inkluderade patienter och 35 kliniker är aktiva i studien.

I figuren nedan visas patientinkludering för november månad, där 25 kliniker har rekryterat. Några vi gärna nämner är Lund Clemenstorget som har gjort ett fantastiskt ryck denna månad, likaså Linköping som även har passerat 100 inkluderade patienter, stort grattis! Roligt är också att Kalmar och Falun har kommit igång så bra i november. Örebro och Sala har verkligen kapplöpning i toppen, men denna månad var det Örebro som tog hem spurten! Undrar om härliga gänget i Sala kanske tar revansch i december?

 Rekrytering 1 30 nov 2021

Sitespecifika möten

En tredjedel av aktiva site i ABC AF-studien har haft sitespecifika möten där vi tillsammans diskuterat lösningar som kan underlätta för patientrekrytering i studien. Vi fortsätter att boka möten, ibland via länk men vi bokar även gärna fysiska möten.

EKG-substudie

Inom kort startar en substudie inom ABC AF som kommer att undersöka deltagarnas hjärtrytm med långtids-EKG. Syftet med studien är bland annat att undersöka associationer mellan biomarkörer och flimmerbörda, associationer mellan livskvalitet och flimmerbörda, förekomst av andra relevanta arytmier och eventuell progress av flimmerbörda efter 12 månader. I substudien kommer kontinuerligt EKG att registreras under 14 dagar med hjälp av plåster-EKG. Dr Fereshteh Masoumi vid hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus kommer att ha ansvar för substudien. Inledningsvis deltar klinikerna vid Danderyds Sjukhus, Uppsala och Örebro. 

Klinikinformation

På hemsidan har vi har ny struktur för studiedokument. Ni hittar studiedokumenten som tidigare under https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument men vi har nu sorterat dokumenten i mappsystem så det ska vara lättare att hitta.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se Där kan du bland annat hitta  vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen

  Månadsbrev november 2021

Oktober blev en bra månad för ABC AF-studien! Vi ser att flera deltagande enheter har kommit igång fint efter pandemin och välkomnar åter t ex Sophiahemmet, Stockholm Heart Center och sjukhusen i Jönköping, Lidköping, Varberg, Halmstad, Danderyd och Trollhättan. Patientrekryteringen går totalt sett allt bättre och vi har haft konstruktiva och trevliga start- och omstartsmöten med flera deltagande enheter som vi vet nu ligger i startgroparna.

Den oberoende säkerhetskommittén sammanträdde den 27 okt och rekommenderar att studien ska fortsätta som planerat! De var positiva till att vi senaste halvåret lyckats rekrytera fler äldre och multisjuka patienter med permanent förmaksflimmer och uppmuntrar fortsätta med detta. I den gruppen kan riskbaserad skräddarsydd behandling ge särskilt stor nytta.

Behöver ni ytterligare stöd från studieledningen? Hör av ser så försöker vi hjälpa till så mycket det går. Vi kommer gärna och hälsar på er!

Patientrekrytering

Vi ser med glädje på månadens rekrytering. Under oktober inkluderades 130 patienter i studien. Totalt är det nu 2255 inkluderade patienter. Flera sites har denna månad passerat milstolpar som belönas med fika och tårtor. Bl.a. har Halmstad har tagit in sin 50:e patient och både Sophiahemmet och Karolinska har rekryterat sina 150:e patienter.

Vi välkomnar Kalmar och Eskilstuna in i studien och 35 kliniker är nu aktiva i studien.

I figuren nedan visas inkluderingen de senaste fyra veckorna. Örebro och Danderyd toppade rekryteringstakten med 16 respektive 11 patienter, imponerande!

 

Rekrytering per månad v43 2021 10 31

Klinikinformation

Den senaste tiden har det förekommit enstaka incidenter med hemolyserade blodprover vilket leder till fördröjd behandlingsrekommendation för patienten då provet måste tas om. Vi rekommenderar att man i möjligaste mån använder vacutainer eftersom provtagning med venflon kan leda till ökad risk för hemolys.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se Där kan du bland annat hitta  vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,

Studieledningen

 

Studieledningen

 

novemberbild

 Månadsbrev Oktober 2021

September 2021 var den bästa någon!

Kanske inte vädermässigt toppen men den bästa höstmånaden någonsin avseende patientrekrytering i ABC AF! 

Stort tack till alla som kommit igång så bra efter pandemin, och särskilt till Sala som med imponerande 26 patienter sånär övertrumfade okrönta stormästaren Örebro! Ett extra grattis till Motala som passerade milstolpen 100 patienter med nysatsande Linköping hack i häl.

Allt handlar förstås inte om att slå rekord. Om alla rekryterar i snitt 1 patient/vecka så når vi tillsammans med våra högrekryterare snabbare till det gemensamma målet.

Patientrekrytering

Under september inkluderades 123 patienter i studien. Totalt är det nu 2117 inkluderade patienter. Vi välkomnar Kalmar i studien.

 

Tabell oktober

Klinikinformation

Vi påminner om att behandlingsrekommendationen för patienter som randomiserats till ABC-armen ska genomföras så snart som möjligt och helst inom 3 arbetsdagar enligt studieprotokollet. Detta är viktigt både för att patienten snarast möjligt ska få skräddarsydd behandling men också för att utfallshändelser i studien räknas från randomiseringsdagen.

Ni har kanske noterat att tidsfönstret för att skapa behandlingsrekommendation ökats från 7 till 14 dagar i AURICULAs studiemodul, men detta är bara en ”teknisk” åtgärd för att möjliggöra att behandlingsrekommendationen skapas senare, till exempel om det varit något problem med provhantering eller annan oplanerad försening. Visit 2 inklusive behandlingsrekommendation ska fortfarande ske så snart som möjligt! Om provsvar saknas i Auricula för patienter i ABC-armen 2 arbetsdagar efter randomisering, kontakta:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nytt studiedokument: Signatur och delegeringslista, version 20 sep 2021 ersätter version 28 feb 2019. Obs! Ni behöver inte signera om delegeringslistorna om det inte är så att en undersköterska/administrativ personal kommer att arbeta i studien enl. vad som är godkänt i den uppdaterade delegeringslistan, om så är fallet räcker det att endast den personen (inklusive huvudprövaren) signerar den nya listan.

Uppdateringen avser: Ansvar punkt 6: Tillägg av "3 månaders uppföljning via telefon". Ansvar punkt 7: "dokumentera i patientjournal" (dvs förtydligande vikten av att dokumentera att patienten ingår i studien.) Även uppdatering av benämning positioner i studien har uppdaterats. Sjuksköterska har bytts mot "vårdpersonal med adekvat kompetens" (dvs SSK alt USK). Administrativ personal får numera även göra ansvarspunkt 7, dvs fylla i AURICULA. Även mindre formalia har uppdaterats. Den nya delegeringslistan finns här: https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument

Vad vi skulle kunna göra bättre tillsammans? - Sitespecifika möten

Nu drar vi i gång sitespecifika möten! Fokus kommer att ligga på faktorer/lösningar som kan leda till en ökad rekryteringstakt. Vi kommer att kontakta er för att boka in ett webbmöte eller fysiskt möte med oss.

Studieledningen

Tyvärr blir vi av med en av våra duktiga monitorer i ABC AF-studien då Cristina Alm gick i pension den sista september, Frida Lindqvist blir därmed kontaktperson för samtliga kliniker.

Vanliga frågor och svar om studien finns på: www.abcafstudy.se

Hälsningar,

Studieledningen

Studieledningen oktober 2021

  Månadsbrev September 2021

September 1

Tillsammans har vi nu lyckats rekrytera över 2000 patienter i ABC AF!

Det är lite magiskt med den siffran som många kanske förknippar med millennieskiftet.

Stort tack till alla som bidragit till denna milstolpe som är fantastiskt bra, särskilt mot bakgrund av de utmaningar vi alla mött under pandemin!

ABC AF post covid – över hindren mot slutmålet 6500

September 3 

Nu har vi nått en tredjedel av planerat patientantal. Både patienter och personal är vaccinerade vilket minskar hindren för rekryteringen! Med nästan 40 rekryterande kliniker som i genomsnitt tar in två patienter per vecka når vi rekryteringsmålet i slutet av 2022. Det är en ökning som inte borde vara ett omöjligt hinder för det starka svenska ABC AF-laget med det snabba OS-guldmedaljlaget som förebild.

Det finns massor av lämpliga patienter och det helt avgörande är att hitta lokala strategier för att identifiera och rekrytera. Vi i studieledningen kommer att kontakta varje deltagande enhet under hösten för att se hur vi kan underlätta för er att rekrytera fler patienter.

På följande sida finns goda exempel från några av de bästa rekryterarna.

Framgångsrika exempel på patientrekrytering

Några exempel från våra lokala stjärnrekryterare:

 • Örebro (PI Anna Björkenheim) – Som tidigare beskrivits (i månadsbrev juni) har Anna identifierat alla patienter i Regionen som fortfarande behandlas med warfarin för förmaksflimmer. De kallas till mottagningsbesök och erbjuds modernare behandling och, frivilligt förstås, deltagande i ABC AF-studien. Har rekryterat 346 patienter varav 77 under juni-juli.
 • Sala (PI Azad Dilan) – Har rekryterat 92 patienter (sedan start i april 2021) på klinikens sjuksköterske- och läkarbaserade mottagningsverksamhet där läkare och sjuksköterskor arbetar parallellt och inkluderar lämpliga patienter.
 • Uppsala (PI Ziad Hijazi) – Flera ST-läkare som medprövare = bra utbildningstillfälle. Inkluderar patienter antingen via den läkarbaserade mottagningsverksamheten, eller via den sjuksköterskebaserade AK- och flimmermottagningen där lämpliga patienter identifieras och ansvarig sjuksköterska meddelar den av medprövarna som är i klinisk tjänst och kan randomisera. Har rekryterat 175 patienter.
 • Linköping (PI Lars Karlsson) – Efter att kliniken varit fullt upptagen med covidvård planeras nu mottagning varje vecka för rekrytering av minst två ABC AF-patienter och fokuserad på förbättrad behandling av patienter med AF. Har rekryterat 82 patienter.

Patientrekrytering

Under augusti inkluderades 38 patienter i studien. Totalt är det nu 2010 inkluderade patienter. Ett särskilt grattis till Lidköping som tog in patient nr 2000 vilket vi hoppas ni firar!

Vi vill välkomna Avesta i studien, 34 kliniker är nu aktiva i studien.

 Tabell september

 Klinikinformation

Glöm inte att engagera fler medarbetare som kan rekrytera, till exempel ST-läkare. Om någon är intresserad av att delta i studien går det enkelt att maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

så lägger vi till personen i AURICULA. Presentationen från uppstartsmötet finns på hemsidan där alla studiedokument ligger så ni kan själva gå igenom studieförfarandet med era medarbetare.

Nu finns en uppdaterad Användarmanual för ABC AF. Den uppdaterade användarmanualen skickades ut till kliniker och lab den 14/7. Uppdateringen har gjorts för att bli enig med ABC AF-studiemodul version 2.4 som uppdaterades i juni. Manualen finns också att ladda ner från hemsidan: https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument

Vanliga frågor och svar om studien  finns på: www.abcafstudy.se

Hälsningar,

Studieledningen

 

Studieledningen

  Nyhetsbrev v.34, 2021

Många av oss börjar komma tillbaka från sommarledigheten och tillbaka till rutiner, vi i ABC AF-studiens studieteam hoppas att ni fått njuta av sol och välbehövlig vila!

Patientrekrytering

Vi har nu 34 kliniker som kan rekrytera i studien. Idag har 1975 patienter inkluderats.

Liksom förra sommaren har vi haft en nedgång i rekryteringen under högsommarveckorna. Enligt rapporter från er ute på klinikerna så har fler av er äntligen kunnat ta ut en ordentlig semester. Vi hoppas och tror att ert fina arbete tar fart under kommande veckor och att ni tillsammans återfår den rekryteringen som ni lyckades åstadkomma i juni, vilket verkligen visade vilken otrolig kapacitet ni har!

Vi är glada att nu också kunna välkomna Avesta i studien.

v.34

Rekryteringsmaterial skickades ut till er i juni och det vore intressant att få veta vad ni tyckte om det. Hör gärna av er och berätta. Är det t.ex. något av materialet som tycks vara effektivare? Sätt gärna upp postrarna och lägg ut informationsbladen i väntrum, på andra mottagningar och på anslagstavlor runt om på sjukhuset där patienter med förmaksflimmer rör sig. Behöver ni mer material så får ni gärna höra av er så kan vi skicka!

Vid frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se.

Hälsningar från,

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Christina Björklund

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

         

Hjortron

  Månadsbrev Juli 2021

Sommaren är här och vi hoppas att alla får möjlighet till välförtjänt ledighet och god återhämtning efter den utmaning som pandemin inneburit på många olika plan!

ABC AF-studien är naturligtvis öppen för rekrytering även under sommaren och vi är tacksamma för er som oförtrutet fortsätter, men respekterar också om det inte är möjligt. Viktigast är att vi alla kraftsamlar inför hösten då vi hoppas kunna ha ännu fler deltagande centra och att studien tar fart på alla enheter. Sala, Örebro och andra centra har gång på gång visat att det är möjligt att rekrytera enormt många patienter både på stora och små enheter. Det är ingen brist på lämpliga patienter – nyckeln till framgång är att skapa bästa lokala organisation för att ta med dem!

Så fundera i hängmattan på vad du kan göra (ännu) bättre i höst, och hör gärna av dig till oss i studieteamet på UCR om vi kan vara till hjälp!

Patientrekrytering
Under juni inkluderades 133 patienter i studien, vilket är ett topprekord! Under månaden har vi även passerat milstolpen 1900 inkluderade patienter. Örebro har sensationellt tagit in 57 patienter i juni och har nu 317(!) inkluderade patienter (läs mer om ”Örebromodellen” i förra månadsbrevet)

Vi vill även gratulera Lund Clemenstorget för sina första inkluderade patienter under juni.

33 kliniker är aktiverade i studien. Vi ser fram emot att starta fler kliniker till hösten.

 Tabeller juli

 Slutligen vill vi påminna om Brevet inför sommaren, som vi skickat ut via mail tidigare i juni. Brevet finns även uppladdat på hemsidan www.abcafstudy.se under Nyheter - Brev inför sommaren och innehåller viktig information om vilka i studieledningen som finns tillgängliga under sommaren för frågor/support. Om ni stöter på några frågor, börja med att kolla på hemsidan under vanliga frågor och svar. Där kan ni även hitta nyhetsbrev samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Nu tar månadsbrevet sommaruppehåll och återkommer igen i september.                                                   

Vi i ABC AF-studiens studieledning önskar er alla en riktigt skön sommar!

Studieledningen

Vid frågor vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


sunset juli

Nyhetsbrev v 25, 2021

Patientrekrytering
Vi är så glada över att se att rekryteringstakten har ökat senaste veckorna! Det är nu många kliniker som kommit igång igen och inkluderar flera patienter per vecka. Vi hoppas att det är en ihållande trend, trots det har vi förståelse för att rekryteringen kan minskar något under sommarsemestern.

Här kommer några glädjande uppdateringar: 

 • Vi har passerat milstolpen 1800 inkluderade patienter
 • Sala har på mindre än två månader tagit in 50 patienter
 • Clemenstorget Lund har tagit in sina första patienter i studien
 • Karlstad, Falun, Hjärthälsan Linköping, Stockholm Heart Center har tagit in 25 patienter vardera
 • Välkommen tillbaka säger vi till Skånes Universitetssjukhus Lund som stått stilla med rekryteringen under 2020 och nu har tagit in 3 patienter på kort tid
 • Universitetssjukhuset i Linköping tagit in 75 patienter
 • Örebro fortsätter med storsatsningen att byta ut Waranbehandling i regionen och har under förra veckan (v24) tagit in imponerande antalet 29 patienter till studien

Utöver de ovannämnda så är det fler kliniker som regelbundet tar in någon/några patienter per vecka! Se tabellen nedan.

Tabell nyhetbrev v25Tabell blå v25

Som ni känner till har vi tagit fram nytt rekryteringsmaterial som har postats ut till er. Sätt gärna upp postrarna och lägg ut informationsbladet i väntrum, andra mottagningar, på anslagstavlor runt om på sjukhuset där patienter med förmaksflimmer rör sig. Behöver ni mer material så hör av er så kan vi skicka!

Slutligen vill vi påminna igen om att ta del av den viktiga informationen i sommarbrevet som skickades ut till samtliga kliniker via mail den 9 juni. Ni kan även hitta informationen på studiens hemsida under ’Senaste nytt’.

Vi önskar er en riktig lång, avkopplande och skön sommar! Vi hörs igen efter sommarsemestern och hoppas då på en nystart för ABC AF!
Nu tar nyhetsbrevet sommaruppehåll och återkommer efter sommaren.

Vid frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se.

Glada sommarhälsningar från,

Isabelle Lilja

Mirjam Goedkoop

Lina Gifting

Christina Björklund

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Projektledare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

072-141 35 62

072-207 10 88

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

           

 

Blåklockor v25

Månadsbrev Juni 2021

Äntligen börjar vi se ljuset i tunneln med högre vaccintäckning, en plan för att öppna samhället igen och att patientrekryteringen i ABC AF går bättre. Ett särskilt tack till Sala som gjort storstilad entré i studien och Karlstad som nådde topp 3 i maj!

En ständigt lysande rekryteringsstjärna i ABC AF är Örebro som nu hittat ett nytt unikt sätt att förbättra för sina patienter och samtidigt erbjuda dem studiedeltagande. Trots att det är 10 år sedan den första NOAK blev tillgänglig för säkrare strokeprevention i Sverige står många flimmerpatienter kvar på warfarin. Flera kan ha goda skäl till warfarin men långt ifrån alla.

Vi hoppas därför att alla deltagande studiecentra överväger denna kvalitetsförbättring och följer Örebros exempel när vi nu återigen kan ta emot patienter på våra mottagningar.

"Sedan början på maj gör vi en genomgång av alla patienter i Örebro som behandlas med Waran för förmaksflimmer och som inte har en mekanisk klaffprotes. Alla patienter tillfrågas om deltagande i ABC AF-studien inför byte till NOAK vilket har gjort att vi ökat vår inklusionstakt."
Anna Björkenheim
, överläkare och ABC AF-prövare, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Patientrekrytering

Under maj inkluderades 91 patienter i studien, vilket är den högsta noteringen i år! Under månaden har vi även passerat milstolpen 1700 inkluderade patienter och vi börjar närma oss 1800 patienter.

Nu är 33 kliniker aktiverade i studien. Vi vill välkomna Citykliniken Clemenstorget i Lund och Trollhättan som startade i slutet av maj! Vi hoppas att kunna starta ytterligare 1 eller 2 centra till innan sommaren.

Tabeller juni

Hänt i maj

Tack till alla er som kunde delta i Prövarmötet 11 maj samt Lunchmötet för forskningssjuksköterskor den 18 maj! Det var kul och intressant att få diskutera rekryteringsstrategier med er!

Vår senaste ändringsansökan till EPM har blivit godkänd den 20 maj och det är viktigt att följa det nya exklusionskriteriet att inte randomisera patienter med akut kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt eller instabil angina) senaste 30 dagarna.

Ändringen som godkänts avser:

 • Protokoll v6.0 daterad 27Apr2021
 • Forskningspersonsinformation Ej biobankning V1.0 21Apr2021
 • Rekryteringsposter V1.0 28Apr2021
 • Poster liten v1.0 28Apr2021
 • Informationsblad V1.0 28Apr2021

Studieteamet har skickat ut information om implementeringen av dessa dokument via mail den 25 maj. Alla dokument finns uppladdade på studiens hemsida, tillgängliga för er att ladda ner, skriva ut och arkivera i prövarpärmen. Om ni har frågor om implementeringen av dokumenten så skicka oss ett mail!

Vi vill också meddela att månadsuttaget från AURICULA för maj såg väldigt bra ut och det är vi glada för! Monitorerna har kontaktat de kliniker som hade något att följa upp med. Bra jobbat!

Kommande

Nu kommer upploppet inför sommaren och som vanligt flyger tiden snabbt förbi! Vi hoppas att ni med era sista krafter innan sommarsemestern orkar hålla upp rekryteringen och kämpa på! Det går naturligtvis fint att fortsätta rekrytera nya patienter även under sommaren.

Vi vill påminna att om ni har möjlighet igen, resursmässigt och beroende på smittorisk för patienten, att återuppta kallelse av patienter för 12-mån eller 24-månaders blodprovstagning. Vi har ett kallelsebrev som ni gärna får använda, se bilaga nr 23 på hemsidan att ladda ned.

Slutligen kommer vi att skicka ut ett Brev inför sommaren, med viktig information om vilka i studieledningen som finns tillgängliga under sommaren för frågor/support samt andra praktiska tips. Håll utkik!

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/vanliga-fragor">vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.                                                    

Hälsningar från,                                                                                                    

Studieledningen    

Studieledningen

 

Vid frågor vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Blommor

 

 

 

Nyhetsbrev v 20, 2021         

 Patientrekrytering

Senaste veckorna har rekryteringstakten sakta ökat, vilket vi i studieteamet är glada att se! Vi hoppas att det är ihållande och ökar ytterligare med att smittspridningen minskar och desto fler som blir vaccinerade.

Sedan senaste nyhetsbrevet har:

 • Sala startat och inkluderat 16 patienter på kort tid
 • Danderyd inkluderat sin 150:e patient
 • Lidköping har kommit igång och rekryterat sin första patient
 • Örebro inkluderat sin 250:e patient
 • Lund Clemenstorget startat

Utöver de ovannämnda klinikerna är det fler aktiva kliniker som tar in nya patienter regelbundet varje vecka och ibland t.o.m. flera på samma dag! Det är kul att se att ni fortsätter kämpa med rekryteringen!

Tabell aktiverade 17maj2021

Veckans tips!  
Eftersom det kan vara svårt med rekryteringen just nu, vill vi passa på att påminna om att vi har ett försättsblad som kan skickas per post hem tillsammans med ett samtycke till potentiella patienter. Om ni på kliniken känner till potentiella patienter så kan ni skicka hem detta brev med information och samtycke till denne. Om patienten sedan är intresserad av studien kan hen kontakta er på kliniken för att boka in ett möte för samtyckessignering och randomisering. Dokumentet (V1 daterad maj 2019) finns att ladda ner på studiens hemsida för att sedan anpassas med era kontaktuppgifter. Kontakta oss i studieteamet om ni har frågor eller funderingar kring hur ni kan använda materialet! 

Prövarmöte – 11 maj

Den 11 maj hade vi studiens sjätte prövarmöte. Tack till er som deltog och bidrog!

Kommande:
Vi har nyligen skickat in uppdaterat studieprotokoll gällande tillagt exklusionskriterium till EPM. I ansökan har vi även inkluderat ett nytt samtycke för de kliniker som inte kommer spara prov i biobank. Vi har även tagit fram nytt rekryteringsmaterial. När vi fått ett beslut på ansökan kommer vi komma ut med mer information! Beslutet beräknas till första veckan i juni.

Datum att lägga in i kalendern:

 • 18 Maj kl 12:00-13:00: Lunchmöte för forskningssköterskor, flimmersköterskor och studiekoordinatorer.


Vid frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se.

Vi i studieteamet önskar er en härlig vecka!

Isabelle Lilja

Mirjam Goedkoop

Lina Gifting

Christina Björklund

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Projektledare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

072-141 35 62

072-207 10 88

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

           

 

Raps v20

Månadsbrev maj 2021

Våren är äntligen här och med den en förhoppning om ljusare tider! Varmare väder, allt fler vaccinerade och fortsatt envis distanshållning kan vara den kombination som äntligen hejdar pandemin.

Under april månad var patientrekryteringen i ABC AF-studien fortsatt hämmad av pandemin. Riktigt positivt var att två nya deltagande centra randomiserade sina första patienter och inte minst att studiens oberoende säkerhetskommitté återigen gav klartecken till fortsättning enligt plan efter sin noggranna granskning! Som tidigare påpekar säkerhetskommittén att vi bör rekrytera fler patienter med permanent förmaksflimmer. Helst också äldre och multisjuka där riskbaserad skräddarsydd behandling kan ge särskilt stor nytta.

Patientrekrytering
Under april inkluderades 60 patienter i studien. Trots pandemin ser vi att rekryteringen har ökat på vissa kliniker i landet. Det är riktigt kul att se! Stort tack till alla som bidragit under denna månad. Tillsammans kan vi nå rekryteringsmålet!
Nu är 31 kliniker aktiverade i studien. Vi vill välkomna Sala till studien, som inom första veckan efter start lyckades rekrytera 9 patienter.
   rekrytering maj 2021

 I kalendern

 • Prövarmöte 11 maj kl 16:15-18:00 har ni som inte kunde delta på prövarmötet i mars chans att ta del av den information som då gavs. Detta är också ett tillfälle att bidra till rekryteringsdiskussioner. Inbjudan har gått ut till de kliniker som inte deltog i mars, om någon saknar en inbjudan så kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi ser gärna att minst en representant från klinikerna som fått inbjudan deltar i mötet.
 • Lunchmöte för Forskningssköterskor och Koordinatorer 18 maj kl 12:00-13:00. Det är våra monitorer och vår labkoordinator som håller i mötet med fokus på tips och idéer från er på klinikerna hur ni gör för att hitta och rekrytera patienter. Vi kommer också att ta upp lite angående labhantering och monitorering. Inbjudan gick ut den 21 april.


Nedan följer vanligt förekommande frågor gällande frågeformuläret ASTA och tillhörande svar som kan komma till er hjälp!

Fråga 1: Patienten har inte tillgång till en dator eller smartphone eller vill inte fylla i ASTA via www.svarsformular.se, ska jag dela ut ett formulär till patienten?
Svar: Informationsbladet gällande www.svarsformular.se lämnas ut till patienterna vid inklusion, dvs inga pappersformulär av ASTA. Om patienterna inte har tillgång till smartphone, dator, surfplatta etc och inte kan fylla i formuläret via webben kommer ett påminnelsebrev att skickas hem brevledes och efter någon vecka kommer formuläret hem till patienten i pappersformat som hen får fylla i och skicka in till en central samordnande enhet. Men försök i möjligaste mån att uppmuntra patienten att fylla i formuläret via nätet, kanske finns det någon släkting som kan hjälpa till om kliniken inte har en surfplatta eller dator att låna ut.

Fråga 2: Patienten kan inte logga in via www.svarsformular.se och registrera ASTA/EQ-5D
Svar: Patienterna kan skriva in sitt personnummer på vilket sätt som helst på hemsidan, alla varianter accepteras. Det går att använda Laptop/Desktop och smartphone vid inloggning. Det ska fungera att logga in via alla stora webbläsare (ex Chrome, Safari och Edge etc) men fungerar sannolikt även via mindre kända webbläsare.

Om varningstexten "farlig webbadress" kommer upp kan det vara på grund av säkerhetsfilter i någon tredjepartsprodukt som tror att webbsidan är farlig (ex ”Telia Säker Surf” eller något liknande), prova då att logga in från en annan enhet.

Kontrollera följande: Är patienten inkluderad korrekt i AURICULA, dvs finns hen med i studievyn. Har anropet till företaget Nordsoft (som administrerar hemsidan www.svarsformular.se) fungerat, om inte syns en felmarkering i studievyn. Texten ”Aktivering av denna patients ASTA-formulär har misslyckats” visas, man ska då klicka på ”Aktivera svarsformulär”, se 2.11.3 i användarmanualen (Användarmanual)

Om det fortfarande inte fungerar att logga in ber vi kliniken kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för vidare instruktioner och felsökning. Obs! skicka inga personnummer via mail.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/vanliga-fragor samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

                                                                      

Våriga från hälsningar,                                                                                         

Studieledningen     

studieledningen

blossom