Månadsbrev maj 2021

Våren är äntligen här och med den en förhoppning om ljusare tider! Varmare väder, allt fler vaccinerade och fortsatt envis distanshållning kan vara den kombination som äntligen hejdar pandemin.

Under april månad var patientrekryteringen i ABC AF-studien fortsatt hämmad av pandemin. Riktigt positivt var att två nya deltagande centra randomiserade sina första patienter och inte minst att studiens oberoende säkerhetskommitté återigen gav klartecken till fortsättning enligt plan efter sin noggranna granskning! Som tidigare påpekar säkerhetskommittén att vi bör rekrytera fler patienter med permanent förmaksflimmer. Helst också äldre och multisjuka där riskbaserad skräddarsydd behandling kan ge särskilt stor nytta.

Patientrekrytering
Under april inkluderades 60 patienter i studien. Trots pandemin ser vi att rekryteringen har ökat på vissa kliniker i landet. Det är riktigt kul att se! Stort tack till alla som bidragit under denna månad. Tillsammans kan vi nå rekryteringsmålet!
Nu är 31 kliniker aktiverade i studien. Vi vill välkomna Sala till studien, som inom första veckan efter start lyckades rekrytera 9 patienter.
   rekrytering maj 2021

 I kalendern

  • Prövarmöte 11 maj kl 16:15-18:00 har ni som inte kunde delta på prövarmötet i mars chans att ta del av den information som då gavs. Detta är också ett tillfälle att bidra till rekryteringsdiskussioner. Inbjudan har gått ut till de kliniker som inte deltog i mars, om någon saknar en inbjudan så kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi ser gärna att minst en representant från klinikerna som fått inbjudan deltar i mötet.
  • Lunchmöte för Forskningssköterskor och Koordinatorer 18 maj kl 12:00-13:00. Det är våra monitorer och vår labkoordinator som håller i mötet med fokus på tips och idéer från er på klinikerna hur ni gör för att hitta och rekrytera patienter. Vi kommer också att ta upp lite angående labhantering och monitorering. Inbjudan gick ut den 21 april.


Nedan följer vanligt förekommande frågor gällande frågeformuläret ASTA och tillhörande svar som kan komma till er hjälp!

Fråga 1: Patienten har inte tillgång till en dator eller smartphone eller vill inte fylla i ASTA via www.svarsformular.se, ska jag dela ut ett formulär till patienten?
Svar: Informationsbladet gällande www.svarsformular.se lämnas ut till patienterna vid inklusion, dvs inga pappersformulär av ASTA. Om patienterna inte har tillgång till smartphone, dator, surfplatta etc och inte kan fylla i formuläret via webben kommer ett påminnelsebrev att skickas hem brevledes och efter någon vecka kommer formuläret hem till patienten i pappersformat som hen får fylla i och skicka in till en central samordnande enhet. Men försök i möjligaste mån att uppmuntra patienten att fylla i formuläret via nätet, kanske finns det någon släkting som kan hjälpa till om kliniken inte har en surfplatta eller dator att låna ut.

Fråga 2: Patienten kan inte logga in via www.svarsformular.se och registrera ASTA/EQ-5D
Svar: Patienterna kan skriva in sitt personnummer på vilket sätt som helst på hemsidan, alla varianter accepteras. Det går att använda Laptop/Desktop och smartphone vid inloggning. Det ska fungera att logga in via alla stora webbläsare (ex Chrome, Safari och Edge etc) men fungerar sannolikt även via mindre kända webbläsare.

Om varningstexten "farlig webbadress" kommer upp kan det vara på grund av säkerhetsfilter i någon tredjepartsprodukt som tror att webbsidan är farlig (ex ”Telia Säker Surf” eller något liknande), prova då att logga in från en annan enhet.

Kontrollera följande: Är patienten inkluderad korrekt i AURICULA, dvs finns hen med i studievyn. Har anropet till företaget Nordsoft (som administrerar hemsidan www.svarsformular.se) fungerat, om inte syns en felmarkering i studievyn. Texten ”Aktivering av denna patients ASTA-formulär har misslyckats” visas, man ska då klicka på ”Aktivera svarsformulär”, se 2.11.3 i användarmanualen (Användarmanual)

Om det fortfarande inte fungerar att logga in ber vi kliniken kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för vidare instruktioner och felsökning. Obs! skicka inga personnummer via mail.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/vanliga-fragor samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

                                                                      

Våriga från hälsningar,                                                                                         

Studieledningen     

studieledningen

blossom

Nyhetsbrev v 16, 2021         

Patientrekrytering

Under året har rekryteringen gått upp och ner och förra veckan hade vi tyvärr en bottennotering med endast 8 rekryterade patienter. Vi förstår att det är fortsatt kämpigt på många håll till följd av den tredje vågen, och vi hoppas att ökad vaccinering och minskad smittspridning ska få oss tillbaka på rätt kurs för att nå rekryteringsmålet.

Ni får gärna uppdatera oss om läget på er klinik så att vi får förståelse för de svårigheter ni har och så att vi kan planera för att hjälpa i möjligaste mån.

Trots svåra förutsättningar i dagens läge har Mölndal lyckats ta in 50 patienter i studien. Bra jobbat!
Vi välkomnar också Sala till studien!

  Tabell aktiveradeTabell vecka för vecka 19Apr2021

 

Prövarmöte – en andra chans

För er som inte kunde närvara på prövarmötet i mars kommer nu en andra chans, den 11 maj. Under prövarmötet får ni höra nyheter om studien samt information om våra substudier. Detta möte är ett viktigt tillfälle att diskutera rekryteringen i studien.

Vi vill att minst en deltagare från varje aktiv klinik närvarar vid ett prövarmöte per termin. Hade ni inte möjlighet att vara med i mars, utse gärna en representant till maj-mötet!

 

 Registrera avliden patient

Om patienten är avliden så markera på sidan för Händelserapporteringen att ingen uppföljning varit möjlig, klicka ”Nej” och markera orsaken till att uppföljningen inte kunde utföras (ingen registerregistrering genomförs) se Användarmanualen s.45 och bild nedan. Via SoS dödsorsaksregister får vi sedan uppgifter om dödsfallen.

händelserapportering

 Datum att lägga in i kalendern:

Notera att inbjudan för samtliga möten kommer skickas ut via mail inom kort.

1.  Prövarmöte 11 maj kl 16:15-18:00 – repris av mötet som hölls 16 mars.

2. Lunchmöte för forskningssköterskor, flimmersköterskor och studiekoordinatorer 18 maj.

 Tulpis

 

Vid frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se.

 

Hälsningar,

Projektledare och monitorer (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Isabelle Lilja

Mirjam Goedkoop

Lina Gifting

Christina Björklund

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Projektledare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

072-141 35 62

072-207 10 88

 

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Månadsbrev april 2021

Stort tack till alla er som bidrog till vårt prövarmöte den 16 mars!
Här gavs fina presentationer av senaste ESC guidelines, rykande färska nyheter om biomarkörer vid förmaksflimmer, spännande substudier i ABC AF, och oanade framgångar hos våra deltagande studie-enheter, och förstås aktuellt studiestatus. Dessutom fick vi många kreativa och kloka förslag på hur vi tillsammans kan öka rekrytering och även få med äldre och sjukare patienter med större andel permanenta förmaksflimmer. Mycket värdefullt!
Vi fick så positiv respons för prövarmötet så vi gör en repris i början av maj för er som hade förhinder i mars. Det är viktigt att varje studiedeltagande centra är representerade vid prövarmöten så ta chansen!

Håll ut, håll avstånd, och håll ångan uppe i ABC AF trots pandemins tredje våg!

Patientrekrytering
Under mars månad inkluderades 74 patienter i studien. Vi ser att flera av er kommit igång igen med rekryteringen och har bidragit med någon eller några patienter vilket vi är mycket glada för. Vi vill också välkomna Lidköping till studien!

rekryteringstabell månadsbrev april 2021  rekryteringsgraf månadsbrev april 2021

I kalendern

  • Under maj har ni som inte kunde vara med på prövarmötet i mars chansen att ta del av den information som då gavs samt bidra till rekryteringsdiskussioner. Mer detalj om datum och tid kommer snart i en separat inbjudan.
  • Den 18 maj kommer det hållas ett lunchmöte för Forskningssköterskor och Koordinatorer i studien. Det är våra monitorer och vår labkoordinator som håller i mötet som kommer vara ca 1 timme med fokus på tips och idéer från er på klinikerna hur ni gör för att hitta och rekrytera patienter. Vi kommer också att ta upp lite angående labhantering och monitorering. Inbjudan kommer snart.

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Vid prövarmötet 16 mars väcktes frågan hur man hanterar en patient som inte vill följa rekommenderad behandling. Den understryker hur viktigt det är att patienten är välinformerad innan randomisering, dvs har förståelse för att behandlingen kan ändras både för den som randomiseras till ABC-rekommendationer och behandlingsförslag men också i standardarmen om läkaren så anser. Om patienten inte är villig att följa behandlingsförslag bör hen inte randomiseras. Dessutom är det viktigt att följa alla randomiserade patienter i en ”intent to treat”-studie som ABC AF.

Fråga: Hur ska jag agera om en patient som redan är med i studien inte vill följa rekommenderad behandling?

Svar: Det är alltid frivilligt att delta i studier men samtidigt viktigt att om möjligt följa upp alla patienter som randomiserats. Om en patient ”vill gå ur studien” är det därför viktig att reda ut orsaken. Om orsaken är att patienten inte vill följa ABC-rekommendationen eller föreslagen behandling i standardarmen så bör denna patient ändå vara kvar i studien eftersom det inte är ett krav att följa behandlingsrekommendationer. Gör en ”registeruppföljning” i AURICULA och lägg till medicinändringen och gör en journalanteckning enligt klinisk rutin. Förklara för patienten att det är värdefullt med fortsatta uppföljningskontakter i studien, till exempel 3-månaderskontakt och livskvalitetsformulär.

bild månadsbrev april 2021

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

kontakter månadsbrev januari 2021

Nyhetsbrev v 12, 2021          

Patientrekrytering
Vi ser fortsatt att rekryteringen är kämpig för många av er och de senaste veckorna har vi haft rund 10-15 patienter per vecka. Det är därför glädjande att det under förra veckan togs in 17 patienter i studien.

Vi är så tacksamma till alla som bidrar trots svåra förutsättningar.

   rekryteringsgraf v12 2021 rekryteringstabell v12 2021

Prövarmötet 16 mars
Förra tisdagen, 16 mars, genomfördes studiens femte prövarmöte. Stort tack till alla som närvarade och bidrog till den intressanta diskussionen om hur vi ska öka på rekryteringen.

Under första delen av mötet fick vi höra presentationer från Tord Juhlin om uppdaterade guidelines, Ziad Hijazi presenterade rykande färska data om biomarkörer vid förmaksflimmer, Anna Björkenheim delgav information om AF-6-substudien och Carl-Johan Carlhäll uppdaterade oss om planeringen och genomförandet av MR-substudien. Denna del av mötet spelades in och är ni intresserade av att höra/se dessa presentationer så kontakta oss i studieteamet.

Andra delen av mötet fokuserade på studiestatus och rekrytering där vi i grupper diskuterade vad som fungerar bra och vad som är utmanande med rekryteringen i studien. Vi funderade också över hur man kan hitta ”sjukare” patienter till studien, då de data vi har över studiedeltagarna visar att vi rekryterar en något friskare population jämfört med referensmaterial vi utgått från vid planering av studien.

Många bra synpunkter och förslag kom in under mötet och vi kommer sammanställa dessa och delge er alla framöver.

 

Har ni frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

kontakter nyhetsbrev

Månadsbrev mars 2021

Vi välkomnar Helsingborg som rekryterade sin första patient under februari! Förutom denna ljusglimt blev månaden annars inte så fin som vi hoppades. Rekryteringen kanske fortfarande avspeglar den andra vågen och sportlovstider kan också ha bidragit. Vi är alltid tacksamma om ni delar med er av goda tips, konstruktiva lösningar men också utmaningar i rekryteringen, till exempel vid prövarmötet 16 mars.  Vi passar på att påminna om att patienter med hjärtinfarkt senaste 30 dagarna inte är lämpliga för studien (se senaste veckobrev och nedan).

Förra året var vi på god väg mot ”all time high” när pandemin slog till ordentligt i mars, så låt oss hoppas att vi tillsammans kan göra det i år istället!

Patientrekrytering
Under februari togs 39 patienter in av våra 29 kliniker.

Topprekryterare under månaden var återigen Cityheart med 10 patienter! Stort tack till er och till alla er andra som bidragit under denna månad.

Rekryteringsgraf månadsbrev mars 2021   Rekryteringstabell månadsbrev mars 2021

Nytt exklusionskriterium
Styrgruppen har beslutat lägga till ett nytt exklusionskriterium:
Akut kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt eller instabil angina) senaste 30 dagarna.
Ändringsanmälan till Etikprövningsmyndigheten är påbörjad men vi ber er redan nu avstå från att randomisera patienter som nyligen haft en hjärtinfarkt eller instabil angina.

Bakgrund till förändringen:
När ABC AF-studien planerades var OAK + dubbel trombocythämning (Trombyl och Clopidogrel) standardbehandling för de flimmerpatienter som drabbades av hjärtinfarkt eller instabil angina. Därmed kunde patienter inte randomiseras i studien eftersom patienter som har dubbel trombocythämning inte får rekryteras (se exklusionskriterier längst ned).

Nya internationella riktlinjer ger nu möjlighet att behandla med OAK + en trombocythämmare direkt efter hjärtinfarkt. De patienterna är inte lämpliga att rekryteras till studien eftersom biomarkörnivåerna måst hinna stabiliseras efter hjärtinfarkten. Därför lägger vi till ett exklusionskriterium men behåller också dubbel trombocythämning som exklusion.
Tänk på att det går fint att rekrytera patienterna vid återbesök 2-3 månader efter hjärtinfarkt och patienterna kan få information om studien redan under vårdtiden.
Se hela listan med inklusions- och exklusionskriterier längst ned i detta brev.

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Kan man randomisera en patient som redan har NOAK-behandling men inte är beredd att just nu byta ut sin medicin? T ex om man just hämtat ut en ask NOAK från apoteket.
Svar: Nej, patienten kan inte vara med i ABC AF-studien. Att patienten inte är lämplig eller möjlig kandidat för att byta NOAK är ett exklusionskriterium i studien. Patienten kan förstås tillfrågas igen om studien vid senare tillfälle.

Fråga: Kan en patient med paroxysmalt förmaksflimmer som just nu har sinusrytm vara med i studien?
Svar: Ja, patienter med paroxysmalt, persisterande eller permanent förmaksflimmer kan vara med ABC AF-studien, oavsett den aktuella hjärtrytmen. Patienter som planeras för förmaksflimmerablation eller -kirurgi ska inte vara med i studien.

Lista över inklusions/exklusionskriterier med tillägg av nytt kriterieförslag i gult
Kriterier nyhetsbrev v 8

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

kontakter månadsbrev januari 2021

Nyhetsbrev v 8, 2021          

Nytt exklusionskriterium
Styrgruppen har beslutat lägga till ett nytt exklusionskriterium:
Akut kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt eller instabil angina) senaste 30 dagarna.

Ändringsanmälan till Etikprövningsmyndigheten är påbörjad men vi ber er redan nu avstå från att randomisera patienter som nyligen haft en hjärtinfarkt eller instabil angina.

Bakgrund till förändringen:
När ABC AF-studien planerades var OAK + dubbel trombocythämning (Trombyl och Clopidogrel) standardbehandling för de flimmerpatienter som drabbades av hjärtinfarkt eller instabil angina.       Därmed kunde patienter inte randomiseras i studien eftersom patienter som har dubbel trombocythämning inte får rekryteras (se exklusionskriterier längst ned).

Nya internationella riktlinjer ger nu möjlighet att behandla med OAK + en trombocythämmare direkt efter hjärtinfarkt. De patienterna är inte lämpliga att rekryteras till studien eftersom biomarkörnivåerna måst hinna stabiliseras efter hjärtinfarkten. Därför lägger vi till ett exklusionskriterium men behåller också dubbel trombocythämning som exklusion.
Tänk på att det går fint att rekrytera patienterna vid återbesök 2-3 månader efter hjärtinfarkt och patienterna kan få information om studien redan under vårdtiden.
Se hela listan med inklusions- och exklusionskriterier längst ned i detta brev.

Patientrekrytering
Välkomna Jönköping till studien! Och stort grattis till Cityheart som passerat sin 150 patient i studien på mindre än 10 månader!

Efter rivstarten i januari har vi nu haft några sega veckor rekryteringsmässigt. Vi hoppas att det är tillfälligheter och att vi trots sportlov kan öka takten igen.
Ni får gärna kontakta oss om läget på er klinik så att vi får en samlad bild av rekryteringen och en förståelse för de svårigheter ni har framför er och så att vi kan planera för att hjälpa i möjligaste mån.

Rekryteringsgraf nyhetsbrev v 8   Rekryteringstabell nyhetsbrev v 8

Information till kliniker som inte biobankar
Några av våra deltagande kliniker kan ju av olika anledningar inte biobanka prover. För dessa kliniker sker endast direktanalys av ABC-prover för patienter i ABC-gruppen.
Samtycket innefattar godkännande om deltagande i substudier (Biobank och Genetik). För kliniker som inte biobankar prover rekommenderar vi att informera patienterna om att prover till dessa substudier troligtvis inte kommer att tas. Hör gärna av er till oss gärna om ni har funderingar eller frågor kring detta.

Anmälan till prövarmötet 16 mars
Vi vill passa på att påminna om att anmäla er till prövarmötet den 16 mars (kl 16-18). Har ni inte fått inbjudan så hör av er. Det kommer vara många intressanta punkter på agendan och vi hoppas på bra diskussioner med särskilt fokus på rekrytering.

Lista över inklusions/exklusionskriterier med tillägg av nytt kriterieförslag i gult
Kriterier nyhetsbrev v 8

Har ni frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

kontakter nyhetsbrev

Månadsbrev februari 2021

Januari blev en riktigt bra månad för ABC AF-studien trots helger och pandemi, många studiecentra har varit aktiva och rekryterat fint. Stort tack för det!

Nyligen hade vi årets första web-lunch som gav ett trivsamt tillfälle att utbyta erfarenheter och praktiska tips för att hitta patienter och underlätta rekrytering med mera. Ni som ännu inte deltagit i web-luncher är varmt välkomna att anmäla er framöver. Mejla gärna till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om ni har förslag på något särskilt att ta upp. Kanske en separat lunch för forsknings-/flimmersköterskor eller något annat förslag?

Den 16 mars är ni också välkomna till digitalt prövarmöte, där önskar vi att varje studiecentra deltar med minst en person. Låt oss hoppas att andra vågen fortsätter att klinga av och att vi med hjälp av vacciner, fortsatt social distansering och följsamhet till rekommendationer kan undvika en tredje våg.

Patientrekrytering
I januari passerade vi milstolpen 1500 patienter! Det är nu 28 kliniker som kan rekrytera och dessa tog gemensamt in 68 patienter under januari, bra jobbat!

Uppsala noteras som topprekryterare under januari med 11 patienter följt av Cityheart, Motala, Västerås och Falun.

 Rekrytering per månad v4 2021 01 31  Rekryteringstabell månadsbrev februai

Save the date 16/3
Välkommen att delta på ABC AF-studiens digitala prövarmöte den 16 mars kl 16-18, mer information kommer längre fram.        

Möjlighet att avstå från biobankning för att underlätta rekrytering
I samband med studiestart (visit 1) tas prover till biobank både hos patienter som randomiserats till ABC-rekommendation och till standardbehandling. Dessutom finns frivillig möjlighet att vara med i substudie med ny provtagning och biobankning efter 12-24 månader.

Proverna i biobanken kommer att användas för att analysera ABC-biomarkörerna även för patienterna i standardarmen, men också för utvärdering av nya biomarkörer som ytterligare kan förbättra kunskapen om förmaksflimmer. Det är därför mycket värdefullt med prover från så många patienter som möjligt och insamlingen har hittills gått bra.

Eftersom vi vet att det ibland kan vara en logistisk utmaning med just biobanksproverna i samband med randomisering vill vi påminna om att det är möjligt att avstå från provtagning/biobankning.* Detta för att underlätta för framför allt mindre sjukhus/enheter där tidpunkter för hantering och transport av biobanksprover annars kan förhindra rekrytering av i övrigt lämpliga studiepatienter. Det kan t ex innebära att biobanksprover bara tas på patienter som rekryteras vissa tider på dagen, vissa dagar, eller inte alls. Hör gärna av er till studieteamet om detta skulle kunna göra att just er klinik skulle kunna ta in fler patienter.
*Protokoll version 4.0, 16 dec 2019, förtydligar att blodprover för biobankning om möjligt tas vid visit 1.

månadsbrevsbild januari 2021
Foto: Lina Gifting, Färnebofjärdens nationalpark

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: När ska händelserapporten fyllas i?

Svar: Både registeruppföljning "Visit 3 - via registret" och händelserapport "visit 3 - Händelserapport" görs vid visit 3. Se avsnitt 6.4 i användarmanualen, https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/component/edocman/anvaendarmanual-foer-abc-af-studien Händelserapporten behandlar patientens förändrade sjukdomshistoria sedan inklusion. Informationen samlas in via telefonuppföljning.

Fråga: Är det okej att registrera ett äldre EKG i AURICULA vid inklusion?

Svar: EKG upp till en vecka kan vara okej om den kliniska bilden anses vara oförändrad, t.ex. om EKGt visade flimmer och ni kan palpera en oregelbunden rytm.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

kontakter månadsbrev januari 2021

Nyhetsbrev v 4, 2021          

Patientrekrytering
Vi välkomnar Helsingborg till studien, som nu är redo att inkludera sina första patienter!

Det är roligt att se att så många kliniker har börjat det nya året med att rekrytera patienter i ABC AF-studien! Ni som tagit in patienter redan är: Örebro, Akademiska sjukhuset, Västerås, Falun, Danderyd, Solna/Huddinge, Köping, Mölndal, City Heart och Karlstad. Ett extra grattis går till Uppsala som passerat 150 rekryterade patienter och till Västerås som passerat 100 rekryterade patienter!

       graf nyhetsbrev v4 2021  tabell nyhetsbrev v4 2021

Subject Enrolment and Identification Log
Vi vill påminna om att Subject Enrolment and Identification Log är ett bra hjälpmedel. Det är dock viktigt att den stämmer mot patienternas godkännande av Biomarkörsubstudien i samtycket, så att inte patienter som inte godkänt deltagande i Biomarkörstudien kallas till provtagning vid 12 månader.

Capture

Vi kan bjuda på denna fina bild på Carlos, huvudprövare vid Hjärthälsan i Linköping, när han avnjuter sin julfika!

Och vi passar på att be om ursäkt för att ersättning för julfika och lunch vid lunchmöten försenats. Det beror på våra hårdare restriktioner kring arbete på plats på kontoret. Vi hoppas att ni har överseende med detta och vi arbetar på att få till utbetalningarna så snabbt vi kan.

 

Har ni frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

kontakter nyhetsbrev

Månadsbrev januari 2021

 

Ett bättre år

Det gångna året var minst sagt utmanande på ett sätt som ingen kunde förutspå. Vi i studieledningen hoppas att ni lyckats fira jul och nyår trots annorlunda förutsättningar och att ni fått möjlighet till återhämtning även om pandemin fortfarande sätter sjukvården under hård press. ABC AF-studien har naturligtvis påverkats av pandemin och vi gläder oss därför särskilt åt att ett flertal stora och små deltagande centra (se nedan) fortsatt rekrytera patienter även under december månad och i mellandagarna. Ett stort tack till er alla som trots svåra omständigheter är så tappra!

Nu hoppas vi att vaccineringen går så bra som möjligt och att 2021 successivt blir ett bättre och förhoppningsvis riktigt bra år. Vi kämpar på tillsammans!

Patientrekrytering
Våra 27 aktiva kliniker rekryterade under december månad 60 patienter. Totalt hade vi sista december rekryterat 1438 patienter i studien vilket är 817 patienter under 2020. Vi har en bit kvar till målet men det får ändå anses vara en bra siffra med tanke på hur utmanande året har varit på alla sätt.

Topprekryterare under december var Cityheart med 12 patienter, följt av Mölndal (6), Enköping (6) och Huddinge/Solna (6). Även Motala, Danderyd, Uppsala, Örebro, Karlstad, Falun, Varberg, Östra, Västerås, Linköping, Sundsvall och Sophiahemmet tog in patienter under december. Västerås och Varberg gjorde det dessutom under nyårsveckan. Stort tack till er alla!

graf månadsbrev januari 2021   tabell månadsbrev januari 2021

           

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Om ABC-stroke score visar låg strokerisk och därmed rekommendationen "ingen antikoagulantion", hur ska man veta när patienten - endast pga sin ålder - i sinom tid får såpass hög risk att den hamnar över tröskelvärdet och då kvalificerar sig för antikoagulantiabehandling? Ska man beräkna ABC-score varje år?

Svar: Ålder är bara en del av underlaget i ABC-scores. För ålder som enskild parameter sker ingen större förändring under studieperioden (max 3,5 år) och därför har vi inte planerat någon ytterligare beräkning av ABC-score under studieperioden.

Fråga: Finns det någon nedre gräns för patientens njurfunktion för att kunna vara med i studien?

Svar: Patienten måste vara tillgänglig för alla NOAK, därför är den nedre gränsen 30 ml/min, eftersom inte alla NOAK är godkända under denna gräns. De vanliga dosreduktionskriterierna ska följas. Om rekommendationen är t ex Lixiana och patienten  har GFR <50 sänks dosen som vanligt till 30 mg 1x1.

bild månadsbrev januari 2021
Foto: Uppsala slott, Susanne Heller, UCR

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

kontakter månadsbrev januari 2021

 Nyhetsbrev v 50, 2020          

Tack för det gångna året!
Detta år har på många sätt varit utmanande och därför är vi extra tacksamma för allt ni gjort för att tillsammans ändå inkludera >780 patienter! Som tack för ert engagemang skulle vi vilja bjuda er på julfika. Ni köper själva fikabröd/frukt/godis eller liknande. Ta gärna en bild när ni fikar och skicka in till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
(För mer info om ersättning se längst ner i nyhetsbrevet.)

fikabild nyhetsbrev v 50

Patientrekrytering
Varenda patient är viktig i studien, så oavsett om ni tagit in en patient eller 100 så bidrar ni till denna viktiga studie! Och det har sannerligen inte varit lätt under året så det är extra imponerande att Cityheart lyckats rekrytera nästan 130 patienter sedan de startade i april, mitt i första vågen! Och senaste tillskottet Karlstad har redan rekryterat 4 patienter, bra jobbat!
Ni är många som har bidragit under året och vi tackar er alla! Under nästa år tar vi nya tag och hjälps åt att öka takten för att nå våra viktiga rekryteringsmål. Vi planerar för ett digitalt prövarmöte i början av året då vi kommer ha extra fokus på detta. 

Vi är medvetna om att det kan vara svårt att inkludera patienter via mottagningen i dagsläget, därför kan det vara en idé att identifiera patienter på avdelningen. Är ni dessutom flera prövare ökar ni chansen att inkludera fler patienter och det blir inte lika sårbart om en prövare är borta.

 Graf v 50 nyhetsbrev      Tabell v 50 nyhetsbrev

Julhelgerna
Varje klinik får själv göra bedömningen om det går att inkludera patienter under mellandagarna. Kontrollera hur det lab som analyserar era prover har öppet. Tänk även på om ni själv arbetar då provsvaren förväntas komma i de fall patienten hamnar i ABC armen.

Om det skulle uppstå akuta problem med AURICULA under perioden 23 december till 5 januari, kontakta Lina eller Isabelle enligt datumangivelserna nedan.
Är ditt ärende mindre brådskande maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (mailboxen bevakas inte under perioden 23/12-7/1) men vi tar hand om ditt ärende så fort vi är tillbaka i tjänst.

Information angående julhelgerna kommer även att finnas på studiens hemsida www.abcafstudy.se

Vid akuta problem 23/12 – 5/1 kontakta:
23, 28-30 december: Lina 072 201 76 56
4-5 januari: Isabelle 072 141 35 62

Förändringar i studieteamet
Nu i december välkomnar vi Christina Björklund som projektkoordinator för lab och tackar Lotta för allt arbete i studien. Christinas kontaktuppgifter finner ni nedan.

Ersättning för julfika
Ni köper själva fikabröd/frukt/godis eller liknande för max 100kr, originalkvittot och kontonummer skickar ni sen till oss på:

Uppsala Clinical Research Center Att. Isabelle Lilja
Uppsala Science Park, Hubben
Dag Hammarskjölds väg 38 
751 85 Uppsala

Har ni frågor eller funderingar, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se.

God jul bild v 50 nyhetsbrev 

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Christina Björklund

Frida Lindqvist  

Cristina Alm

Projektledare

Projektledare, klinik   

Projektkoordinator, lab   

Monitor

Monitor

072-141 35 62  

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08