Nyhetsbrev v 51, 2019          

Julhelgerna
Under kommande helger är det viktigt att inte inkludera någon patient under följande period:
Fredag 20 december till söndag 29 december eller på någon av de röda dagarna 31 december, 1 eller
6 januari.
Om det skulle uppstå akuta problem med AURICULA under perioden 30 december till 3 januari, kontakta antingen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (bevakas samma datum som nedan) eller personerna nedan.

30 december: Lina 072 201 76 56
2 januari: Susanna 076 768 88 30
3 januari: Isabelle 072 141 35 62

Patientrekrytering
Vi nådde 600 patienter på Nobeldagen, tack alla! Och grattis till Hjärthälsan i Linköping som inkluderade sin första patient den 19 december.
Just nu kan 18 kliniker inkludera och t o m 15 december hade 606 patienter rekryterades.

Graf 2019 07 23     Tabell 2019 07 23

Lättare att hitta patient i studievyn
Bilden nedan visar ett utsnitt ur en studievy, dvs man se direkt randomiseringsnumret.

 Randomiseringsnumret i studievyn

Svar på många vanliga praktiska frågor hittar du på www.abcafstudy.se. Där kan du också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Projektledare och monitor

    isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
    Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
    Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
    072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

  Nyhetsbrev v 50, 2019          

Patientrekrytering
Vi har just nu 17 kliniker som kan inkludera då Sahlgrenska nu är startklara.
Förra veckan inkluderades rekordmånga patienter, 29 stycken.
Extra tack till KS Huddinge/Solna, Uppsala, Köping och Sophiahemmet som alla bidrog med minst tre patienter under veckan.

Totalt 585 patienter hade rekryterats den 8 december så nu hjälps vi åt att nå 600 patienter före Lucia!

Graf 2019 07 23     Tabell 2019 07 23

Svar på många vanliga praktiska frågor hittar du på www.abcafstudy.se. Där kan du också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Projektledare och monitor

    isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
    Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
    Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
    072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

  Månadsbrev november 2019          

Den mörka och regniga novembermånaden bjöd på ljuspunkter i patientrekryteringen och vi välkomnar Varberg som rekryterade sina första patienter.

Vi vill passa på att påminna om att ABC AF-studien är en så kallad ”Intention to treat”-studie (ITT), där vi utvärderar om strategin med skräddarsydd behandling är bättre än standardbehandling. ITT innebär att patienter som randomiserats följs upp i minst två år, även om de inte vill följa rekommenderad behandling eller om behandlingen avslutats av annat skäl! Detta gäller i båda studie-armarna. Viktigt att informera patienten om detta redan innan hen randomiseras till studien.

Det är alltid frivilligt att delta i kliniska studier och patienten kan naturligtvis välja att avstå från uppföljning eller helt avsluta sitt studiedeltagande. Eftersom uppföljningen i ABC AF för patienten endast innebär telefonkontakt efter 3 månader och att fylla i livskvalitetsformulär efter 1 och 2 år så är det förhoppningsvis inte särskilt betungande att delta i uppföljningen.

Vi ber dig därför vara noggrann och verkligen ta reda på vad patienten verkligen önskar, och naturligtvis respektera detta. Se förslag på frågor att ställa till patienten längre ned i detta brev (de finns även på www.abcafstudy.se).

Passa redan nu på att lägga in nästa prövarmöte onsdag 22 april 2020 kl 11.00 i din kalender, se mer uppgifter längre ned.

Okt 2

ABC AF-studien i media
Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2019 skriver om ABC AF-studien på sidan 54.

Patientrekrytering
Vid november månads slut har 556 patienter rekryterats och 16 kliniker kan inkludera.

Kum rek 2019 06 30          Antal pat per klinik 2019 08 31 

Vanliga frågor och svar – många fler finns på www.abcafstudy.se
Fråga: Hur ska jag agera om en patient vill gå ur studien?
Svar: Det är alltid frivilligt att delta i studier men samtidigt viktigt att om möjligt följa upp alla patienter som randomiserats. Om en patient vill gå ur studien är det därför viktig att reda ut följande:

1. Vill patienten inte följa ABC-rekommendationen eller föreslagen behandling i standardarmen?
Åtgärd:
Patienten bör vara kvar i studien. Det är inte ett krav att följa behandlings-rekommendationer för att vara med i studien. Gör en ”registeruppföljning” i AURICULA och lägg till medicinändringen och gör en journalanteckning enligt klinisk rutin. Förklara för patienten att det är värdefullt med fortsatta uppföljningskontakter i studien.

2. Vill patienten inte längre följas upp i studien?
Åtgärd:
A. Gäller det deltagande i visit 3 efter 3 månader? Förtydliga gärna att det är ur patientsäkerhetsaspekt som vi gör besöket. Om patienten ändå inte vill delta i visit 3 kan hen ändå vara kvar i studien. Klicka i ”ej utfört besök” på händelseuppföljningen och skriv i orsak där. Registeruppföljningen fylls ej i. Meddela studieledningen.
B. Vill patienten varken delta i visit 3 eller fylla i ASTA/EQ-5D? Meddela studieledningen så tar vi bort uppföljningen via enkäter, för visit 3 görs som beskrivet ovan.
C. Förklara för patienten att det är värdefullt om vi får möjlighet att fortsätta samla in data från Socialstyrelsens register under studietiden.

3. Vill patienten inte alls vara kvar i studien, dvs återtar samtycket till att samla data vid visit 3, enkäter, och från Socialstyrelsens register?
Åtgärd:
Fråga vad orsaken till beslutet är (det är dock helt frivilligt för patienten att svara på den frågan). Kanske är något av alternativen i punkt 1 eller 2 ovan aktuella? Självklart ska patientens beslut respekteras och studiedeltagande avslutas. Fråga om vi får behålla insamlade biobanksprover eller om dessa ska kasseras.
Meddela studieledningen.

4. Vill patienten gå ur kvalitetsregistret, dvs radera insamlade data från AURICULA förmaksflimmer?
Åtgärd:
Patienten kan vara kvar i studien, men tas helt bort från kvalitetsregistret AURICULA förmaksflimmer. Inga fler besök utförs i kvalitetsregistret, men studieuppföljning kan ske via pappers CRF, ASTA och EQ-5D. Meddela studieledningen. Obs! Redan insamlade studiedata sparas alltid, det är bara från kvalitetsregistret som data får raderas enligt lag.

Kalendarium
Webbaserade startmöten för kliniker eller om man vill delta för att få mer information om studien. Nästa inbokade tillfällen är:
- 9 december kl 15-17
- 10 december kl 15-17

Prövarmöte i samband med Kardiovaskulära vårmötet i Malmö, på Malmö Live.
- 22 april 2020 ca kl 11-12:45

 

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
0702-211243   018-611 29 18 072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

  Nyhetsbrev v 47, 2019          

Patientrekrytering
Vi har just nu 16 kliniker som kan inkludera och 527 patienter har rekryterats.
Extra tack till Örebro som har inkluderat 123 patienter och som i förra veckan inkluderade studiens 500e patient, samt till Tema Hjärta Kärl som har inkluderat 9 patienter de senaste dagarna.
Och grattis till Varberg som har inkluderat sin första patient.
Förra veckan var för övrigt den starkaste veckan hittills med 27 inkluderade patienter. Nu hjälps vi åt att nå 600 patienter före lucia!

Graf 2019 07 23     Tabell 2019 07 23

Ny medarbetare
Vi är glada att Frida Lindqvist har börjat som monitor i studien.

Obs! Svar på många vanliga praktiska frågor hittar du på www.abcafstudy.se. Där kan du också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny
Susanna Thörnqvist
Frida Lindqvist 2
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist   Frida Lindqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare            Projektledare, klinik   Projektledare, lab Monitor
0702-211243   018-611 29 18 072-141 35 62 072-201 76 56 076.768 88 30 072-212 89 07
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

  Månadsbrev oktober 2019          

Patientrekryteringen tuffar på i stadig takt om än inte riktigt så fort som vi hade hoppats. Vi är förstås glada att fler enheter ansluter sig och att nya ABC-lab kommer igång.

Varje ny patient är betydelsefull för att vi tillsammans ska nå målet. Därför håller vi tummarna för att ni som redan varit med ett tag fortsätter att kämpa på med målsättningen att randomisera i genomsnitt minst ett par patienter varje vecka. Flera enheter lyckas redan göra minst detta vecka efter vecka vilket är imponerande!  

Nyckeln till framgång tycks vara att hitta bästa lokala lösning för att identifiera och rekrytera patienter, till exempel från mottagning, dagvård, inneliggande på avdelning, via brevinformation, med mera. Dela gärna med av er av bra tips, och tveka inte att höra av er till oss i studieledningen om vi kan bistå med råd, material eller annat som kan underlätta.

Okt 2

Patientrekrytering
461 patienter hade rekryterats den 31 oktober och det är nu 16 kliniker som kan inkludera. Linköping, Halmstad och Falun inkluderade sina första patienter under oktober.

Kum rek 2019 06 30            Antal pat per klinik 2019 08 31 

Klinikinformation och laboratorieinformation
Nu är VGR i startgroparna med analys och biobankning, så vi ser fram emot att klinikerna där snart kan börja rekrytera.

Registret
På förekommen anledning vill vi påpeka att kvalitetsregistret AURICULA förmaksflimmer inte påverkas av att beslutstödet för antikoagulantia (Auricula Ordinationsstöd) avvecklas under 2020 på grund av det nya medicintekniska reglementet. Mer information finns på https://www.ucr.uu.se/auricula/beslutstoed/nyheter-beslutsstod.

Vanliga frågor och svar – många fler finns på www.abcafstudy.se
Fråga: Ska man fylla i vätskedrivande om det står Furix v.b. på läkemedelslistan? Det är ju inte alls säkert att patienten använder det?
Svar: Generellt ska läkemedel vid behov inte föras in i registret (vg se även registrets användarmanual). Om patienten däremot tar sin v.b medicinering ofta, dvs nästan dagligen, kan det sättas som "ja".

Fråga: Hur gör jag med en patient som fått biverkningar av rekommenderad behandling?
Svar: ABC AF-studien utvärderar behandlingsrekommendationer baserade på ABC-scores. Precis som i alla kliniska studier kan patienten avbryta behandlingen oavsett om det är ABC-rekommenderad behandling eller standardbehandling. Men att sluta med behandling betyder inte att patienten avslutar studien, vi följer alla patienter tills studien är slut och utvärderar, oavsett om man stått kvar på den ABC-rekommenderade eller standardbehandlingen. Det är som alltid viktigt att motivera patienter till att fortsätta rekommenderad förebyggande behandling. Det går alltid att gå tillbaks i systemet och se vilken behandlingsrekommendation fick i ABC-armen, i vissa fall finns alternativa NOAK i den ursprungliga rekommendationen och de är bra alternativ om förstahandsvalet avslutas pga biverkningar. Obs! Glöm inte att registrera igen i AURICULA förmaksflimmer vid läkemedelsändringar.

Det är bra att vi får många frågor! Titta gärna och ofta på alla svar på websidan.

Kalendarium
Webbaserade startmöten för kliniker eller om man vill delta för att få mer information om studien. Nästa inbokade tillfällen är:
- 11 november kl 15-17
- 13 november kl 15-17
- 20 november kl 15-17

Prövarmöte i samband med Kardiovaskulära vårmötet i Malmö
- 22 april 2020 ca kl 11-12:45

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny Susanna Thörnqvist
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare    Projektledare                 Projektledare, klinik     Projektledare, lab
018-611 27 65, 0702-211243    018-611 29 18 018-611 03 33 018-617 11 08 018-611 95 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Nyhetsbrev v 43, 2019          

Patientrekrytering
Vi har just nu 16 kliniker som kan inkludera och 430 patienter har rekryterats. Vi välkomnar Halmstad och Falun in i studien. Extra tack till Västerås som har tagit in 4 patienter sedan i tisdags.

Graf 2019 07 23  Tabell 2019 07 23

”Inväntar labbsvar”
Ibland uppstår det tyvärr problem med labbsvaren och vi vill därför påminna om vikten av att ni på kliniken håller koll på om de inkommit samt meddelar studieledningen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) om så inte skett.

Eftersom det är olika långt till utförandelabb kan det ju ta olika lång tid för provsvaren att komma. Men avviker svarstiden från det normala för er klinik bör ni kontakta studieledningen. Om det inte finns en behandlingsrekommendation att granska på dag tre från inklusion ska studieledningen kontaktas så att vi kan undersöka vad som hänt.

Behandlingsrekommendationer
Syftet med ABC AF är att studera om skräddarsydd behandling kan minska stroke och död vid förmaksflimmer. Strategin som utvärderas omfattar både ABC-risk scores och ett antal evidensbaserade och rekommenderade behandlingar, inte bara antikoagulantia. Vi vill därför påminna om att man bör följa alla ABC-baserade behandlingsrekommendationer så långt som möjligt (inte bara antikoagulantia), även om det alltid är behandlande läkare som fattar det finala beslutet om vilken behandling som ska ges.

Om du känner dig tveksam till att patienten, eller du själv som behandlande läkare, är beredd att följa ABC-rekommendationerna bör du inte rekrytera just den patienten till studien.

Obs! Svar på många vanliga praktiska frågor hittar du på www.abcafstudy.se. Där kan du också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny Susanna Thörnqvist
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare                 Projektledare, klinik     Projektledare, lab
018-611 27 65, 0702-211243   018-611 29 18 018-611 03 33 018-617 11 08 018-611 95 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Månadsbrev september 2019          

Patientrekrytering är ju oftast den största utmaningen i kliniska studier så vi i studieledningen frågade några deltagare om hur de har lyckats så bra:

“Vi upplever det enkelt att förklara studien för patienten och att de flesta patienter som tillfrågas tackar ja till studien. Det är enkelt att som läkare registrera själv i Auricula på datorn på mottagningsrummet under tiden patienten fyller i EQ-5D och AF-6. Vi är alla genuint intresserade av studiens resultat, framförallt hos patienter med CHA2DS2-VASc 0-1 poäng. Vi har också ett utmärkt samarbete med kemlab och det har aldrig varit några problem att få iväg proverna.” Anna Björkenheim, Örebro

“Jag personligen dammsuger patienter var än jag är (min egen mottagning, akuten, avdelningen). En del patienter inkluderas även via andra kollegors mottagning. Det som fungerar mycket bra hos oss är att när det hittas en lämplig patient så gör våra forskningssköterskor majoriteten av grovarbetet (ger patienten information på papper, ordnar effektivt med alla prover, registrerar i Auricula FF och har koll på uppföljningarna). Därför väldigt smidigt på så sätt.” Kaveh Azizi, Västerås

Tack till Anna och Kaveh för ert lysande jobb och för att ni delar med er av erfarenheter!

Om du som läser detta också har tips är vi glada om du mejlar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Patientrekrytering
Det är nu 14 kliniker som kan inkludera patienter. 367 patienter hade rekryterats den 30 september och under månaden blev Örebro först att nå 100 patienter, samtidigt som Sophiahemmet och Danderyd rekryterade starkt och båda har nu fler än 50 patienter.

Kum rek 2019 06 30            Antal pat per klinik 2019 08 31 

Glöm inte att engagera fler medarbetare som kan rekrytera, till exempel ST-läkare. Om någon är intresserad av att delta i studien går det enkelt att maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så lägger vi till personen i AURICULA. Presentationen från uppstartsmötet finns på hemsidan där alla studiedokument ligger så ni kan själva gå igenom studieförfarandet med era medarbetare.

Klinikinformation och substudier
Den 27 september lämnade vi in ett amendment till EPM där hela 8 nya kliniker lades till (i Luleå, Umeå, Mölndal, Linköping, Norrköping, Motala och Växjö), och vi kompletterade med ansökan om en frivillig MR-substudie. Mer info kommer senare men ni kan redan kontakta studieledningen om ni är intresserade. Nya idéer på substudier välkomnas alltid!

Vi har också en pågående substudie - AF-6 - där man undersöker förmaksflimmerspecifika symptom i relation till biomarkörer. Vid visit 1 delas AF-6 formuläret ut, resterande formulär ombesörjs av ansvariga på kliniken i Örebro. Är din klinik intresserad av att delta i denna substudie så kontaktar ni studieledningen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Laboratorieinformation
Nu är laboratoriet i Linköping redo för analys och biobankning, så framöver kan kliniker i Östergötland och Småland skicka analys- och biobanksprover dit.

Vanliga frågor och svar – många fler finns på www.abcafstudy.se
Fråga: Kan en patient som står på warfarin som strokeprofylax för förmaksflimmer tas med i studien?
Svar: Ja, det går utmärkt att ta med patienter som behandlas med warfarin, NOAK eller inte har någon OAK. Det viktiga är att patienten är lämplig/möjlig för alla NOAK, som kan bli aktuellt om patienten randomiseras till ABC-armen. I standardarmen kan läkaren tillsammans med patienten välja om det blir fortsatt warfarin eller byte till någon NOAK.

Fråga: Kan en patient med paroxysmalt förmaksflimmer som just nu har sinusrytm vara med i studien?
Svar: Ja, patienter med paroxysmalt, persisterande eller permanent förmaksflimmer kan vara med ABC AF-studien, oavsett den aktuella hjärtrytmen. Patienter som planeras för förmaksflimmerablation eller -kirurgi ska inte vara med i studien.

Det är bra att vi får många frågor! Titta gärna och ofta på alla svar på websidan.

Kalendarium
Webbaserade startmöten för kliniker eller om man vill delta för att få mer information om studien. Nästa inbokade tillfälle är:
- 16 oktober kl 15-17
Fler tider kommer inom kort.

Prövarmöte i samband med Kardiovaskulära vårmötet i Malmö
- 22 april 2020 ca kl 11-12:45

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny Susanna Thörnqvist
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare    Projektledare                 Projektledare, klinik     Projektledare, lab
018-611 27 65, 0702-211243    018-611 29 18 018-611 03 33 018-617 11 08 018-611 95 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Nyhetsbrev v 38, 2019          

Patientrekrytering
Vi har just nu 13 kliniker som kan inkludera och 338 patienter har rekryterats.
Stort Grattis till Örebro, som passerat sin 100:de patient!

Graf 2019 07 23  Tabell 2019 07 23

CV i prövarpärmen
I prövarpärmen (investigator´s File) ska huvudprövarens CV (daterat och signerat original) sitta under flik 31, CV på övrig personal är valfritt.

Origin of Source Data
”Origin of Source Data” dokumentet har uppdaterats.

Skriv ut dokumentet och fyll klinikens namn och site nr. (ex Akademiska sjukhuset / 06) samt ansvarig prövares namn och sätt in under flik 13 (5.4 Definition of Source Data).

Dokumentet och mer information om det finns på hemsidan (längst ner i listan med alla dokument); https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument.

Origin of Source Data 2019 09 20

Obs! Svar på många vanliga praktiska frågor hittar du på www.abcafstudy.se. Där kan du också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny Susanna Thörnqvist
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare                 Projektledare, klinik     Projektledare, lab
018-611 27 65, 0702-211243   018-611 29 18 018-611 03 33 018-617 11 08 018-611 95 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Månadsbrev augusti 2019          

Hösten är här
 Vi hoppas att ni alla har haft en skön och avkopplande sommar! Nu är hösten här och vi tar friska tag.

Vindruvor

Under den klassiska semestermånaden juli arbetade många flitigt och rekryteringen gick långt över förväntan – tack för det! – medan augusti gick lite trögare än väntat.

I månadsskiftet stötte vi ihop med flera av er vid ESC Congress i Paris i månadsskiftet, även om det är lätt att missa varandra på världens största hjärtkongress med många parallella spännande och bra föredrag. Det var riktigt inspirerande att höra föreläsningen ”State of the art – Prediction of stroke and dementia” där prof Paulus Kirchhof från Birmingham lyfte fram ABC-risk scores och underströk vikten av bättre riskprediktion och för att skräddarsy behandling – alltså precis det vi studerar i ABC AF-studien! 

I samband med kongressen var det flera svenska hjärtläkare och sjuksköterskor som uttryckte intresse att vara med i ABC AF-studien, vilket vi är glada över. Vi hoppas nu se ett uppsving i patientrekryteringen med flera nystartade kliniker och att ni som har rekryterat tidigare kommer in i rutinen igen efter sommaren och dammsuger era mottagningar efter patienter som passar.

Patientrekrytering
Det är nu 13 kliniker som kan inkludera patienter. Köping startade imponerande starkt och inkluderade sina 10 första patienter på en dryg vecka i augusti, stort grattis till det! Vid månadens slut hade 296 patienter rekryterats till studien och Örebro närmar sig sin hundrade patient!

Kum rek 2019 06 30            Antal pat per klinik 2019 08 31 

ABC AF-studien i media
Hjärt-Lungfondens medlemstidning Forskning för hälsa har uppmärksammat ABC AF-studien. Tidningen kan även laddas ner via länk.

ABC AF i Framtidens Forskning

Laboratorieinformation
Utförandelaboratorier i Uppsala, Gävle, Sundsvall och Stockholm analyserar nu biomarkörer och biobankar prover. I Halland analyseras proverna i Varberg och biobankas i Halmstad. Snart kommer analys och biobankning även att vara möjligt i Linköping och Göteborg.

Vanliga frågor och svar – många fler finns på www.abcafstudy.se
Fråga: Kan man registrera fler gånger i AURICULA utöver Visit 1, 2 och 3 i ABC AF-studien?
Svar: Ja, man kan mycket gärna registrera fler gånger i AURICULA, det är vanligt i ett kvalitetsregister. Registrering är särskilt bra om det sker förändringar i läkemedels-behandling, eller om någon annan sjukdom som dokumenteras i AURICULA tillkommer. Däremot kan man bara göra den studiespecifika 3-månadersuppföljningen (Visit 3) vid ett enda tillfälle.

Fråga: Det är dags att utföra Visit 3 men vi får inte tag på patienten, hur går vi till väga?
Svar: Om det inte går att få tag i patienten, trots upprepade försök via telefon, e-post etc. under sex månader efter inklusion, ber vi er kontakta studieledningen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Det är bra att vi får många frågor! Titta gärna och ofta på alla svar på websidan.

Kalendarium
Webbaserade startmöten för kliniker eller om man vill delta för att få mer information om studien. Nästa inbokade tillfällen är:
- 5 september kl 15.15-17.15
- 19 september kl 13.30-15.30

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny Susanna Thörnqvist
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare    Projektledare                 Projektledare, klinik     Projektledare, lab
018-611 27 65, 0702-211243    018-611 29 18 018-611 03 33 018-617 11 08 018-611 95 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Nyhetsbrev v 34, 2019          

Patientrekrytering
Nu när höstterminen har dragit igång ser vi fram emot att rekryteringen tar ny fart.
Köping rivstartade genom att rekrytera sina tre första patienter den 19 augusti, stort Grattis!
Just nu kan 12 kliniker inkludera och 278 patienter har rekryterats till studien.

Graf 2019 07 23  Tabell 2019 07 23

Intresserade kollegor?
Vi behöver fler intresserade kliniker till studien. Prata gärna med era kollegor runtom i landet och be dem kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om de är intresserade.

Information gällande nya studiedokument
Flera nya dokument (bl.a. försättsblad till samtycke, nytt samtycke för substudier, senaste protokollet etc) har lagts upp på hemsidan i samband med protokolluppdatering som godkändes av EPM den 9 juli. För mer information se mail som skickades ut 7 augusti.
Nu finns även en lista med kontaktuppgifter till alla i studieteamet, skriv ut den och sätt in under flik 44 i prövarpärmen.
Alla nya dokument hittar ni via webbadressen: https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/studiedokument

Obs! Svar på många vanliga praktiska frågor hittar du på www.abcafstudy.se. Där kan du också läsa nyhetsbrev och ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

Jonas Oldgren 2 Ziad Hijazi 2 isabelle Lina Gifting ny Susanna Thörnqvist
Jonas Oldgren Ziad Hijazi Isabelle Lilja Lina Gifting Susanna Thörnqvist
Koordinerande prövare Bitr. koordinerande prövare   Projektledare                 Projektledare, klinik     Projektledare, lab
018-611 27 65, 0702-211243   018-611 29 18 018-611 03 33 018-617 11 08 018-611 95 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.