Månadsbrev februari 2021

Januari blev en riktigt bra månad för ABC AF-studien trots helger och pandemi, många studiecentra har varit aktiva och rekryterat fint. Stort tack för det!

Nyligen hade vi årets första web-lunch som gav ett trivsamt tillfälle att utbyta erfarenheter och praktiska tips för att hitta patienter och underlätta rekrytering med mera. Ni som ännu inte deltagit i web-luncher är varmt välkomna att anmäla er framöver. Mejla gärna till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om ni har förslag på något särskilt att ta upp. Kanske en separat lunch för forsknings-/flimmersköterskor eller något annat förslag?

Den 16 mars är ni också välkomna till digitalt prövarmöte, där önskar vi att varje studiecentra deltar med minst en person. Låt oss hoppas att andra vågen fortsätter att klinga av och att vi med hjälp av vacciner, fortsatt social distansering och följsamhet till rekommendationer kan undvika en tredje våg.

Patientrekrytering
I januari passerade vi milstolpen 1500 patienter! Det är nu 28 kliniker som kan rekrytera och dessa tog gemensamt in 68 patienter under januari, bra jobbat!

Uppsala noteras som topprekryterare under januari med 11 patienter följt av Cityheart, Motala, Västerås och Falun.

 Rekrytering per månad v4 2021 01 31  Rekryteringstabell månadsbrev februai

Save the date 16/3
Välkommen att delta på ABC AF-studiens digitala prövarmöte den 16 mars kl 16-18, mer information kommer längre fram.        

Möjlighet att avstå från biobankning för att underlätta rekrytering
I samband med studiestart (visit 1) tas prover till biobank både hos patienter som randomiserats till ABC-rekommendation och till standardbehandling. Dessutom finns frivillig möjlighet att vara med i substudie med ny provtagning och biobankning efter 12-24 månader.

Proverna i biobanken kommer att användas för att analysera ABC-biomarkörerna även för patienterna i standardarmen, men också för utvärdering av nya biomarkörer som ytterligare kan förbättra kunskapen om förmaksflimmer. Det är därför mycket värdefullt med prover från så många patienter som möjligt och insamlingen har hittills gått bra.

Eftersom vi vet att det ibland kan vara en logistisk utmaning med just biobanksproverna i samband med randomisering vill vi påminna om att det är möjligt att avstå från provtagning/biobankning.* Detta för att underlätta för framför allt mindre sjukhus/enheter där tidpunkter för hantering och transport av biobanksprover annars kan förhindra rekrytering av i övrigt lämpliga studiepatienter. Det kan t ex innebära att biobanksprover bara tas på patienter som rekryteras vissa tider på dagen, vissa dagar, eller inte alls. Hör gärna av er till studieteamet om detta skulle kunna göra att just er klinik skulle kunna ta in fler patienter.
*Protokoll version 4.0, 16 dec 2019, förtydligar att blodprover för biobankning om möjligt tas vid visit 1.

månadsbrevsbild januari 2021
Foto: Lina Gifting, Färnebofjärdens nationalpark

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: När ska händelserapporten fyllas i?

Svar: Både registeruppföljning "Visit 3 - via registret" och händelserapport "visit 3 - Händelserapport" görs vid visit 3. Se avsnitt 6.4 i användarmanualen, https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/component/edocman/anvaendarmanual-foer-abc-af-studien Händelserapporten behandlar patientens förändrade sjukdomshistoria sedan inklusion. Informationen samlas in via telefonuppföljning.

Fråga: Är det okej att registrera ett äldre EKG i AURICULA vid inklusion?

Svar: EKG upp till en vecka kan vara okej om den kliniska bilden anses vara oförändrad, t.ex. om EKGt visade flimmer och ni kan palpera en oregelbunden rytm.

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

kontakter månadsbrev januari 2021