Månadsbrev mars 2021

Vi välkomnar Helsingborg som rekryterade sin första patient under februari! Förutom denna ljusglimt blev månaden annars inte så fin som vi hoppades. Rekryteringen kanske fortfarande avspeglar den andra vågen och sportlovstider kan också ha bidragit. Vi är alltid tacksamma om ni delar med er av goda tips, konstruktiva lösningar men också utmaningar i rekryteringen, till exempel vid prövarmötet 16 mars.  Vi passar på att påminna om att patienter med hjärtinfarkt senaste 30 dagarna inte är lämpliga för studien (se senaste veckobrev och nedan).

Förra året var vi på god väg mot ”all time high” när pandemin slog till ordentligt i mars, så låt oss hoppas att vi tillsammans kan göra det i år istället!

Patientrekrytering
Under februari togs 39 patienter in av våra 29 kliniker.

Topprekryterare under månaden var återigen Cityheart med 10 patienter! Stort tack till er och till alla er andra som bidragit under denna månad.

Rekryteringsgraf månadsbrev mars 2021   Rekryteringstabell månadsbrev mars 2021

Nytt exklusionskriterium
Styrgruppen har beslutat lägga till ett nytt exklusionskriterium:
Akut kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt eller instabil angina) senaste 30 dagarna.
Ändringsanmälan till Etikprövningsmyndigheten är påbörjad men vi ber er redan nu avstå från att randomisera patienter som nyligen haft en hjärtinfarkt eller instabil angina.

Bakgrund till förändringen:
När ABC AF-studien planerades var OAK + dubbel trombocythämning (Trombyl och Clopidogrel) standardbehandling för de flimmerpatienter som drabbades av hjärtinfarkt eller instabil angina. Därmed kunde patienter inte randomiseras i studien eftersom patienter som har dubbel trombocythämning inte får rekryteras (se exklusionskriterier längst ned).

Nya internationella riktlinjer ger nu möjlighet att behandla med OAK + en trombocythämmare direkt efter hjärtinfarkt. De patienterna är inte lämpliga att rekryteras till studien eftersom biomarkörnivåerna måst hinna stabiliseras efter hjärtinfarkten. Därför lägger vi till ett exklusionskriterium men behåller också dubbel trombocythämning som exklusion.
Tänk på att det går fint att rekrytera patienterna vid återbesök 2-3 månader efter hjärtinfarkt och patienterna kan få information om studien redan under vårdtiden.
Se hela listan med inklusions- och exklusionskriterier längst ned i detta brev.

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Kan man randomisera en patient som redan har NOAK-behandling men inte är beredd att just nu byta ut sin medicin? T ex om man just hämtat ut en ask NOAK från apoteket.
Svar: Nej, patienten kan inte vara med i ABC AF-studien. Att patienten inte är lämplig eller möjlig kandidat för att byta NOAK är ett exklusionskriterium i studien. Patienten kan förstås tillfrågas igen om studien vid senare tillfälle.

Fråga: Kan en patient med paroxysmalt förmaksflimmer som just nu har sinusrytm vara med i studien?
Svar: Ja, patienter med paroxysmalt, persisterande eller permanent förmaksflimmer kan vara med ABC AF-studien, oavsett den aktuella hjärtrytmen. Patienter som planeras för förmaksflimmerablation eller -kirurgi ska inte vara med i studien.

Lista över inklusions/exklusionskriterier med tillägg av nytt kriterieförslag i gult
Kriterier nyhetsbrev v 8

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se. Där kan du bland annat hitta nyhetsbrev, vanliga frågor och svar, samt ladda ner den senaste versionen av användarmanualen.

Hälsningar,
Studieledningen

kontakter månadsbrev januari 2021