Auricula och annat studierelaterat material

Deltagarkort, checklistor, hälsoekonomi, användarmanual, index till prövarpärm samt powerpoint startmöte.

Deltagarkort att dela ut till samtliga patienter som går in i studien, uppmana patienten att ha med sig deltagarkortet i plånboken och visa vid ev läkarbesök.

Ladda ner dokumentet och klinikanpassa det genom att fylla i namn och telefonnummer till ansvarig läkare i studien på er klinik.

Innan ni lämnar ut deltagarkortet till patienten fyller ni i:

  • Patientens namn
  • Vilken behandlingsarm patienten tillhör
  • Datum för inklusion

Skriv ut och sätt in ett exemplar under flik 30 i prövarpärmen/Investigator´s File

Version 17 jun 2020

Checklista att ha som stöd inför patientbesöken.

Skriv gärna ut flera exempel att ha vid skrivbordet och bocka av vart efter momenten är utförda för att inte missa något. Alt ha en inplastad checklista på skrivbordet.

Version 06 feb 2019

 

Besöksinstruktioner, jämfört med checklistan innehåller detta dokument mer utförlig information om besöken.

Läs gärna igenom dokumentet inför dina första inklusionsbesök, när du känner dig trygg med alla moment som ska utföras i studien kan du använda checklistan som stöd vid inklusion.

Version 4.0, 09 maj 2019

Informationsbrev att lämna ut till patienterna angående ASTA formuläret.

Det är att föredra att patienterna fyller i formuläret på plats om kliniken kan tillhandahålla en surfplatta eller dator alt. om patienten fyller i formuläret via sin egen telefon. Lämna dock ut informationsbrevet oavsett om patienten fyller i formuläret på plats eller ej.

Låt inte patienterna fylla i pappersversionen av ASTA, om de inte vill fylla i formuläret via hemsidan kommer de efter någon vecka få ASTA hemskickat tills sig.

Version är 6.0. 

Patienterna kan skriva in sitt personnummer på vilket sätt som helst på hemsidan alla varianter accepteras.

ASTA frågeformulär, endast för er information så att ni vet vilka frågor patienterna får svara på via www.svarsformular.se

Dessa dokument ska inte delas ut till patienterna.

Informationsbladet gällande www.svarsformular.se lämnas ut till patienterna, dvs inga pappersformulär av ASTA. Om patienterna inte har tillgång till smartphone, dator, surfplatta etc och inte kan fylla i formuläret via webben kommer ett påminnelsebrev att skickas hem brevledes och efter någon vecka kommer formuläret hem till patienten i pappersformat som hen får fylla i och skicka in till en central samordnande enhet. Det är dock att föredra om ni på kliniken har möjlighet att låna ut ex en surfplatta till patienten att fylla i formuläret på om patienten själv inte har tillgång till det.

Version: ASTA v3 2019-02-25, ABC AF-studien baseline

EQ-5D-5L fylls i vid visit 1.

Dela ut EQ-5D-5Ltill patienterna, de ska fylla i formuläret själva, dvs inte få mer hjälp än om de undrar hur de ska fylla i formuläret. Lämna ut EQ-5D-5L formuläret så att patienten hinner fylla i det innan hen kommer in till läkare eller sjuksköterska.

För över svaren i AURICULA förmaksflimmer vid visit 1. Obs! Se till att patienten har fyllt i namn och personnummer på enkäten.

De ifyllda formulären förvaras i en separat pärm.

Version 2009

Dokument med länk till användarmanualen, sätt in pappret under flik 28 i prövarpärmen/Investigator´s File

Om ni skriver ut användarmanualen, kom ihåg att skriva ut en ny version vid varje uppdatering (senaste uppdatering 06-jul-2021)

Index till Investigator´s File/prövarpärmen.

Version 3.0, 28 aug 2020

Checklista för att kontrollera att du har rätt version av gällande dokument i er prövarpärm.

Denna version är giltig från 27 jan 2022.

PowerPoint presentationen som används vid startmöten.

Om någon personal inte kan delta på startmötet kan ni använda den här presentationen för att gå igenom studien.

Version 03 maj 2022