Substudier

Patientinformation, loggar och brev

Version 3.0, daterad 2019-12-16. Denna version av samtycket används endast för de kliniker som deltar i AF6 substudien. .

Ladda ner dokumentet och fyll i klinikens kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) på sida 4.

Samtyckessidan, dvs den sida som patienten signerar är den enda sida som kliniken behöver spara eftersom det är versionsnummer på dokumentet och ett original finns i prövarpärmen/Investigator File. Signerade samtycken sparas i separat pärm.

Skriv ut ett exemplar och sätt in under flik 10 i prövarpärmen/Investigator File.

 

Version 1.0, daterad 2021-09-20. Denna version av samtycket används endast för de kliniker som deltar i EKG-substudien. .

Ladda ner dokumentet och fyll i klinikens kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) på sida 2.

Samtyckessidan, dvs den sida som patienten signerar är den enda sida som kliniken behöver spara eftersom det är versionsnummer på dokumentet och ett original finns i prövarpärmen/Investigator File. Signerade samtycken sparas i separat pärm.

Skriv ut ett exemplar och sätt in under flik 10 i prövarpärmen/Investigator File.

Tilläggssamtycke till huvudstudien, dvs patienten behöver signera ett samtycke för huvudstudien samt detta vid deltagande i MR-substudien.

Version 3.0, daterad 2020-09-18. Denna version av samtycket används endast för de kliniker som deltar i MR-substudien.

Ladda ner dokumentet och fyll i klinikens kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) på sida 3 och justera texten som är gulmarkerad gällande personuppgiftsansvariga och personuppgiftsombud.

Samtyckessidan, dvs den sida som patienten signerar är den enda sida som kliniken behöver spara eftersom det är versionsnummer på dokumentet och ett original finns i prövarpärmen/Investigator File. Signerade samtycken sparas i separat pärm.

Skriv ut ett exemplar och sätt in under flik 10 i prövarpärmen/Investigator File.

Subject Enrolment and Identification Log-OBS! Enbart för kliniker som deltar i AF-6, MR och/eller EKG substudierna!

Ny version: 24jan2022

Brevmall inför blodprovstagning vid 12 månader för de patienter som godkänt deltagande i substudien. 

 

12 mån breven har uppdateras för att anpassas till covid-19 genom att tillåta ett tidsfönster upp till 24 månader. Kassera de äldre och börja skicka ut dessa istället.

 

Ladda ner dokumentet och fyll i era kontaktuppgifter och justera rödmarkeringen, välj det textalternativ som passar er bäst

Brevet skickas endast ut till de patienter som godkänt deltagande i substudien. Information om vilka patienter det är finner du i samtycket samt om ni har fört över informationen till Subject enrolment and identfication log (Flik 15 i prövarpärmen) så finns det ikryssat där.

Kliniken skickar ut en kallelse till patienten, inga påminnelser behövs. Lab rapporterar sen till studieledningen hur många som varit och lämnat prover. Kliniken får 100kr för varje patient som varit och lämnat prov.

Version 2.0, 17 jun 2020