MINOCA-BAT

Patientinformation MINOCA-BAT version 2.1.

MINOCA-BAT patientinformation inklusive samtycke som går att fylla i med kontaktuppgifter etc.

MINOCA-BAT PROTOCOL version 5.0
 48 Downloads
 606.74 KB

MINOCA-BAT protokoll version 5.0.

MINOCA-BAT: randomiserad till ACE/ARB
 19 Downloads
 29.96 KB

Patientinformation efter randmosering: till de som randomiserats till endast ACE/ARB.

Patientinformation efter randomisering: randomiserad till både ACE/ARB och BB.

MINOCA-BAT: randomiserad till BB
 17 Downloads
 29.92 KB

Patientinformation efter randomisering: randomiserad till endast betablockad.

Patientinformation efter randomisering: randomiserad till att avstå ACE/ARB och betablockad.

Patientinformation inklusive samtyckesblankett till substudien om livskvalitet hos patienter med MINOCA; QoL-MINOCA.

QoL-MINOCA studieprotokoll
 38 Downloads
 787.89 KB

Studieprotokoll till substudien om livskvalitet hos patienter med MINOCA: QoL-MINOCA.

MINOCA webbinar nr 1, 201006. Bertil Lindahls presentation om definition, förekomst och prognos.

MINOCA webbinar 1, 201006. Anna Nordenskjölds presentation om erfarenheter från MINOCA-BAT.

Webbinar nr 2, 201013. Anna Nordenskjölds presentation om livskvalitet hos patienter med MINOCA.

Webbinar nr 2, 201013. Claes Helds presentation om psykisk hälsa och livskvalitet hos patienter med hjärtinfarkt.

Webbinar nr 2, 201013. Tomasz Barons presentation om användningen av magnetkamera vid utredning av MINOCA.

Webbinar nr 2, 201013. Bertil Lindahls presentation om utredning och behandling av MINOCA.