Nu finns en uppdaterad version av  RIKS-HIA Manual publicerad.

{22-02-11}