Nu finns en uppdaterad version av Riks-HIA´s manual publicerad!