Nu finns uppdaterade formulär för utskrift. De återfinns under respektive delregister (RIKS-HIA samt SEPHIA), under dokument --> formulär.