NU finns både manualerna för RIKS-HIA Manual och SEPHIA manual 2021 uppdaterade.