Manualen för att skatta skörhet finns nu under RiksHIA ---> Manualer (direktlänk här)