Kvalitetsindex 2018

Kvalitetsindex 2018
 3349 Downloads
 241.58 KB

Tyvärr är det några bilder under kvalitetsindex som blivit felaktiga. Vi beklagar detta men nu ligger den korrekta versionen ute.

SWEDEHEART kommer nu gå igenom hela publikationsprocessen för att säkerställa att detta inte upprepar sig.