UCR - Uppsala Clinical Research Center
  • slider 1

    Uppsala Clinical Research Center

    UCR arbetar med klinisk forskning, kliniska prövningar och kvalitetsutveckling. Vi hjälper dig söka anslag, planera och genomföra små och stora projekt samt publicera resultat. UCR tar hand om många tidskrävande uppgifter, höjer kvaliteten och effektiviserar ditt och dina medarbetares arbete.
    Läs mer om UCR

  • slider 1

    UCR världsledande i registerbaserade randomiserade kliniska prövningar (R-RCT)    Just nu pågår fler än 10 R-RCT och många har redan publicerats i the New England Journal of Medicine, the Lancet och British Medical Journal under de senaste åren.

    Läs mer om R-RCT

  • slider 1

    Analysservice och laboratorietjänster

    UCR Laboratory är en akademisk plattform med hög kapacitet som bland annat kan erbjuda forskare och företag analys av biomarkörer samt utvärdering av metoder och instrument.

    Kontakta oss gärna för allt från rådgivning till metodutveckling.
    Läs mer om UCR Laboratory

Vad vill du veta mer om?

Varför välja UCR

  • UCR har den kompetens och teknik som behövs för att omsätta innovativa idéer till translationella forskningsprojekt, kliniska studier och registerbaserade förbättringsprojekt.
  • Under 2013 presenterade UCR en nationellt och internationellt uppmärksammad och mycket efterfrågad modell för stora prospektiva randomiserade studier inom nationella kvalitetsregister – (Registry-based Randomized Clinical Trials, R-RCT).
  • UCR är landets första kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister och ett ledande centrum för kvalitetskontroll och utvärdering av nya behandlingar inom svensk hälso- och sjukvård.

Korta fakta om UCR

  • UCR är organiserat som ett självständigt, icke-vinstdrivande forskningscentrum inom Uppsala universitet och Region Uppsala.
  • UCR har mer än 120 anställda med kunskap och erfarenhet av att genomföra kliniska forskningsprojekt, från minsta förstudie till globala megastudier.
  • Uppsala Biobank var först i landet med att utveckla sjukvårdsintegrerad biobankning. Tillsammans med UCR Laboratory erbjuder Uppsala Biobank även rådgivning inom biobanksfrågor, ackrediterad analysverksamhet samt laboratorietjänster.
  • UCR startade med inriktning på forskning om hjärt-kärlsjukdom men har utvidgats till att omfatta ett brett spektrum av diagnoser och sjukdomsområden.
Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.