SveDem

 

Nollvision är Svenskt Demenscentrums utbildningspaket för en demensvård utan tvång och begränsningar. Det är resultatet av ett uppdrag från Socialdepartementet. Svenskt Demenscentrum har nu utbildat den andra gruppen av demenssjuksköterskor till nollvisionsambassadörer.

Svenska Demensregistret kan användas till att bland annat följa upp användningen av tvångs- och begränsningsåtgärder. Registrering ger struktur för utredning och ökad kunskap, det här är ett bra verktyg för att sätta igång och följa upp förbättringsarbete. Jämförelser kan också göras mellan den egna verksamheten, länet och riket. Och nu gäller det att alla kommuner ansluter sig till SveDem!

Se artiklar:

Artikel från tidskriften Äldre i Centrum

http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Nationellt-natverk-for-demenssjukskoterskor/nollvisionsdag/

Vi har gjort följande uppdateringar i SÄBO-uppföljningen:

- "Vet ej"-svar är borttagna, förutom vid Längd och Ändring av diagnos - Vet ej-svar vid Tvångs- och begränsningsåtgärder ligger tyvärr kvar men går ej att använda. Detta svarsalternativ ska tas bort så snart som möjligt.

- Nytt svarsalternativ lagt till frågan om Läkemedelsgenomgång. Nu finns även alternativet "Nej, har inga läkemedel"

- Under avsnittet Aktivitetsnivå har frågan om Personlig hygien tagits bort

- I frågan om Personcentrerade aktiviteter finns nu även "Nej" som svarsalternativ. Tidigare fanns endast alternativen "Helt" eller "Delvis"

- För att använda samma begrepp som Svenskt Demenscentrum har Skydds- och begränsningsåtgärder ändrats till Tvångs- och begränsningsåtgärder

 

 

 

SveDems årliga möte hölls tisdag 8 september med ca 80 deltagare från såväl primärvård, specialistvård och kommunal verksamhet samt forskare. 

Registerhållare Maria Eriksdotter hälsade välkommen, visade resultat från projektet "Bättre liv för sjuka äldre", berättade om informations- och utbildningsinsatser samt monitoreringar och telefonutbildningar. Vidare presenterades styrgrupp, personal och andra medarbetare. Årsrapporten presenterades med flera intressanta diskussioner bland deltagarna. Vi fick information om pågående projekt; integrationsprojekt i Uppsala län och en extra satsning på SÄBO-implementering med hjälp av medel från Socialstyrelsen. 

 

                  mia i talarstol1         KarinGranat1         deltagare1 

 

Därefter berättade Karin Granat, sjuksköterska Råå vårdcentral, hur hon arbetar med demensutredningar på sin enhet. Efter lunch fick vi flera exempel på hur SveDemdata används i forskning när Tobias Skillbäck, Göteborgs Universitet, Kristina Johnell, Aging Research Center och Sara Gracia Ptacek, Karolinska Universitetssjukhuset presenterade delar av sin forskning och visade oss intressanta resultat. 

 

skillbäck21       johnell1       sara1       dorota o ullabritt1

 

Under slutet av dagen fick deltagarna ta del av vilka faktorer som påverkar läkarens hantering i frågan om bilkörning och demenssjukdom. Dorota Religa, Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset stod för den föredragningen. 

Et årligt möte med fin stämning och givande diskussioner avslutades i vanlig ordning med en prisutdelning. Priset för mest kompletta registreringar i SveDem under 2014 gick denna gång för primärvårdsenheter till Råå vårdcentral, Helsingborg samt för specialistenheter till Capio Geriatrik Nacka. De fick mottaga diplom, blommor och 10 000 kronor att använda till vidareutbildning inom demensområdet. Representant för Råå vårdcentral var Karin Granat, för Capio Geriatrik Nacka Stig Samuelsson och Monica Torestam.

 

                                         pristagare och mia1

 

Föreläsningsbilder från dagen, årsrapporten samt minnesanteckningar hittar du via länkarna nedan. De kommer att fyllas efter hand. Observera att det är otillåtet att använda och sprida föreläsningsbilderna utan föreläsarnas tillåtelse.

Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem

Karin Granat, sjuksköterska Råå vårdcentral, Helsingborg

Tobias Skillbäck, AT-läkare, doktorand, Göteborgs Universitet

Kristina Johnell, docent, Aging Research Center

Sara Garcia Ptacek, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Dorota Religa, docent i geriatrik, medicinskt ansvarig specialistläkare på Trafikmedicinsk centrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Minnesanteckningar

Årsrapport 2014

Nu kan du läsa på kansliet för Nationella Kvalitetsregisters hemsida www.kvalitetsregister.se om Bättre kvalitet på primärvårdens demensutredningarna. Hela artikeln hittar du HÄR

Det var Minnesmottagningen Kristianstad som registrerade in den femtiotusende patienten strax före påsk.

Måndag 9 februari 2015 uppdaterar SveDem registret. Bland annat införs en patientsida där ni kan; byta uppföljande vårdenhet för nästkommande registrering; skapa grundregistrering; skapa uppföljning inom tillåten tidsperiod; hantera uppföljningar som inte gjorts, dvs. Inte i år; registrera om en patient har avlidit.

Läs mer om uppdateringen här.

Demensteamet på Tranås vårdcentral berättar om fördelar med att registrera i SveDem. Läs artikel på Svenskt demenscentrums hemsida. Demensteamet på Tranås vårdcentral

Läs mer i Socialstyrelsens rapport "Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre - 2014 års bedömning".

Klicka här  

Demensteamet på Tranås vårdcentral har uppmärksammats i Tranås tidning, bland annat för sina snabba utredningar och sitt arbete med SveDem. Läs mer om Tranås vårdcentral här.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK